Prašome susisiekti su mūsų specialia klientų aptarnavimo grupe, jei turite bet kokių klausimų:

Tel.: 00371 66163622, Pirmadienį – Penktadienį 10–17 val
El. paštas: body@monacofit.com
Informacija apie bendrovę: MONACOFIT SIA, registracijos numeris: 40203101904, juridinis adresas: Brīvības gatvė 171, Ryga, LV-1012, Latvija

Paslaugų teikimo sąlygos

 1. Naudojimo sąlygos
  1. Šios naudojimo sąlygos yra taikomos paslaugų teikėjų MONACOFIT SIA, registracijos numeris: 40203101904, juridinis adresas: Brīvības gatvė 171, Ryga, LV-1012, Latvija ir jų įgaliotų įmonių („Paslaugų Teikėjas“), tinklalapio, portalo ir aplikacijos monacofit.com (toliau visi kartu - „Svetainė“) siūlomoms paslaugoms (toliau - „Paslaugos“).
  2. Paslaugos naudojimo sąlygos (toliau - „Sąlygos“) galioja visiems asmenims, naudojantiems Paslaugas ar Svetainę, nepaisant to, ar atitinkamas asmuo yra Svetainėje registruotas vartotojas, ar ne (toliau - „Vartotojas“)
  3. Kartu su Paslaugų naudojimu, įskaitant apsilankymą Svetainėje, įsigalioja ir kitos Svetainės sąlygos. Jei Vartotojas naudojasi Paslaugomis ar Svetaine, arba atlieka joje kokius nors veiksmus, laikoma, kad atitinkamas Vartotojas yra perskaitęs naudojimosi metu galiojančias Sąlygas ir sutinka jų laikytis.
  4. Vartotojas, nesutinkantis su jokiomis Sąlygomis, neturi teisės naudotis Svetaine ir Paslaugomis.
  5. Sąlygos yra taikomos visais klausimais, kuriems negali būti taikomi galiojantys Latvijos Respublikos teisės aktai dėl paslaugų naudojimo, ir jos sudaro pilną sutartį tarp Paslaugų Teikėjo ir Vartotojo. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia ar nevykdoma teismo, likusios šių Sąlygų nuostatos toliau galioja.
  6. Paslaugų Teikėjas pasilieka teisę vienašališkai, bet kuriuo metu keisti ir/arba papildyti Sąlygas. Nuostatai įsigalioja po jų paskelbimo Portale. Vartotojas privalo laikytis ir susipažinti su Sąlygomis.
  7. Šios Sąlygos yra laikomos Paslaugų Teikėjo ir Vartotojo pasirašyta paslaugų sutartimi, sudaroma neribotam laikui. Vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti nauojimąsi Paslaugomis nutraukdamas jų apmokėjimą. Paslaugų Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šios paslaugos teikimą Vartotojui, apie tai iš anksto nepranešus Vartotojui ir nurodant įsipareigojimų nutraukimo priežastį pagal pažeidimą, kaip nurodyta šiose Sąlygose.
 2. Paslaugos
  1. Į Paslaugas įeina dalyvavimas programoje, kurioje pateikiama informacija, susijusi su sveika gyvensena, mityba ir fizine veikla. Svetainėje paskelbta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali pakeisti profesionalios medicininės pagalbos, diagnozės ar gydymo. Jei Vartotojas nerimauja dėl Svetainėje gautos informacijos arba turi klausimų apie savo sveikatą, Vartotojas turi kreiptis į gydytoją ar kitą sveikatos priežiūros specialistą. Svetaine ir joje pateikiama informacija Vartotojas naudojasi savo atsakomybe.
  2. Naudodamasis Paslaugomis ir Svetaine, Vartotojas patvirtina, jog yra geros fizinės būklės intensyviam fiziniam krūviui ir bendrajam mitybos plano laikymuisi. Paslaugos gali būti netinkamos ar nerekomenduojamos visoms žmonių su negalia grupėms, įskaitant, bet neapsiribojant, žmonėms, turintiems specifinę sveikatos būklę ar turintiems specialių mitybos poreikių.
  3. Paslauga nėra rekomenduojama nėščioms moterims. Paslauga gali naudotis vyresni nei 18 metų asmenys.
  4. Paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, treniruočių ir mitybos planus, gali būti pritaikytos pagal atsakymus, kuriuos Vartotojas pateikė Svetainėje siūlomame teste. Todėl, Paslaugų Teikėjas ragina Vartotojus atsakyti į visus klausimus kuo sąžiningiau ir tiksliau.
  5. Prieš Vartotojui pradedant naudotis Paslauga, Vartotojas patvirtina, kad gydytojas suteikė specialų patvirtinimą ir leidimą dalyvauti Paslaugoje, arba kad visi šie teiginiai yra teisingi:
   1. joks gydytojas niekada neinformavo Vartotojo, kad Vartotojas serga širdies liga arba kad jis turėtų atlikti tik fizinę veiklą, rekomenduojamą gydytojo;
   2. Vartotojas niekada nejautė skausmo krūtinėje užsiimdamas sportine veikla;
   3. Vartotojas fizinės veiklos metu per pastarąjį mėnesį nejautė skausmo krūtinėje;
   4. Vartotojas niekada nėra praradęs pusiausvyros dėl galvos svaigimo ir niekada nėra praradęs sąmonės;
   5. Vartotojas neturi kaulų ar sąnarių problemų, kurios galėtų suintensyvėti keičiant fizinę veiklą;
   6. šiuo metu gydytojas Vartotojui neskiria vaistų hipertenzijai ar širdies disfunkcijai gydyti;
   7. Vartotojas nėra sirgęs aukštu kraujospūdžiu ir nė vienas iš artimiausių Vartotojo šeimos narių nėra patyręs nuolatinių hipertenzijos ar širdies disfunkcijos problemų;
   8. Vartotoja nėra nėščia, nežindanti ar laktacijos periode;
   9. Vartotojas neturi aukštos cholesterolio, diabeto ar nutukimo rizikos;
   10. Vartotojas neturi jokio artrito tipo;
   11. Vartotojas nežino jokių priežasčių, dėl kurių negalėtų užsiimti fizine veikla ir laikytis mitybos planų.
  6. Vartotojas privalo nedelsdamas nutraukti naudojimąsi Paslaugomis, jei bet kuriuo metu jomis naudojantis jaučiasi blogai, o prireikus privalo kreiptis medicininės pagalbos.
  7. Nors Paslaugos Teikėjas pateikia gaires, tokias kaip rašytinius aprašymus, paveikslėlius ir vaizdo įrašus su aprašymais apie konkrečių pratimų ir veiksmų atlikimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už šių pratimų ir veiklos teisingą atlikimą.
  8. Paslaugos gali apimti, tuo neapsiribojant, programas, el. pašto paslaugas, pranešimus ir forumus, pokalbių langus, naujienų grupes ir parsisiunčiamas mobilias aplikacijas, susijusias su Svetainėje esančiomis paslaugomis.
  9. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas, už kurių turinį Paslaugų Teikėjas neatsako. Paslaugų Teikėjas neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui trečiųjų šalių svetainėse.
 3. Techniniai Paslaugų pirkimo procesai
  1. Norėdamas gauti Svetainėje siūlomas Paslaugas, Vartotojas turi užsiregistruoti pagal Svetainėje galiojančią registracijos tvarką.
  2. Registracijos formoje Vartotojas turi pateikti tikrą, teisingą, išsamią ir naujausią informaciją.
  3. Norėdamas užsiregistruoti Svetainėje ir gauti Paslaugas, Vartotojas turi atlikti šiuos ar kitus (pagal Svetainės instrukcijas) veiksmus:
   1. Vartotojas privalo atlikti testus, kuriuos galima rasti Svetainėje;
   2. atlikęs testą, Vartotojas turi nurodyti savo asmeninį el. pašto adresą, kuriuo Paslaugų Teikėjas atsiųs informaciją apie Paslaugas;
   3. jei Vartotojas nusprendžia tapti PRO Paslaugų paskyros Vartotoju su mėnesiniu automatiniu mokėjimu, Vartotojas turi pasirinkti tinkamiausią mokėjimo sistemą, kuria galėtų atsiskaityti už Paslaugas;
   4. Vartotojas privalo atlikti visus būtinus veiksmus, norėdamas sumokėti už Paslaugas;
   5. Vartotojas turi baigti pildyti registracijos formą.
  4. Sėkmingai užsiregistravęs, apmokėjęs Paslaugas ir testą atlikęs Vartotojas nurodytu el. paštu gaus pranešimą apie sėkmingą registraciją dalyvauti programoje ir galimybę naudotis Paslaugomis.
 4. Paslaugos kokybė
  1. Paslaugos yra teikiamos tokios, kokios yra ir tokios, kokios yra galimos; tai reiškia, jog Paslaugų Teikėjas negarantuoja, kad:
   1. Paslaugų naudojimo rezultatai atitiks Vartotojų reikalavimus;
   2. Paslaugose nėra virusų, techninių klaidų, techninių sutrikimų, saugumo spragų;
   3. Paslaugos yra teikiamos bet kada ir bet kur.
  2. Paslaugos teikiamos tik informaciniais tikslais ir neturėtų būti suprantamos kaip medicininiai patarimai, rekomendacijos ar nurodymai.
  3. Paslaugų Teikėjo sukurti mitybos ir veiklos planai, nors ir sudaromi individualiu pagrindu, nėra medicininiai patarimai, diagnozės ar gydymo metodai.
  4. Paslaugų Teikėjas pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti, atšaukti ar nutraukti Vartotojo gautas Paslaugas, jei yra įtarimas, jog Vartotojas registracijos formoje nurodė melagingus duomenis, arba Paslaugas įsigijo apgaulingai.
  5. Informacija apie Paslaugas Svetainėje yra nuolat atnaujinama, keičiama ir tobulinama. Dėl to, kainos, aprašymai ir kita Portale esančių paslaugų informacija gali būti nurodyta neteisingai arba neišsamiai.
 5. Paslaugų apmokėjimas
  1. Norėdamas gauti Svetainėje prieinamas Paslaugas, Vartotojas sutinka suteikti mokėjimui už Paslaugas reikalingus duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, kreditinės kortelės numerį, kreditinės kortelės galiojimo datą, atsiskaitymo adresą, kortelės savininko vardą ir pavardę.
  2. Mokėdamas už Paslaugas, Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad:
   1. jis/ji turi teisę naudotis bet kokia(-iomis) kreditine(-ėmis) kortele(-ėmis) ar kitu(-ais) mokėjimo būdu(-ais) susijusiam Pirkiniui;
   2. pateikta informacija yra teisinga ir išsami.
  3. Pateikdamas šių sąlygų 5-ame punkte nurodytą informaciją, Vartotojas suteikia Paslaugų Teikėjui teisę teikti informaciją trečiosioms šalims, kad būtų lengviau vykdyti Pirkimus.
  4. Jei Vartotojas pasirenka mokėti už Paslaugas „PayPal“ arba mokėjimo kortele, atlikęs vienkartinį mokėjimą, Vartotojas galės kreiptis dėl Prenumeratos Paslaugos. Vartotojui pasirinkus ir įsigijus Prenumeratos Paslaugą, mokėjimai automatiškai bus atliekami kartą per mėnesį.
  5. Jei Vartotojas pasirenka mokėti už Paslaugas naudojantis internetine bankininkyste, Paslaugos bus sustabdytos po pirmojo mėnesio, suteikiant galimybę atnaujinti dalyvavimą programoje.
 6. Vartotojo paskyra
  1. Norėdamas naudotis Paslaugomis, Vartotojas turi tapti registruotu Vartotoju užpildydamas registracijos formą Svetainėje. Vartotojas yra atsakingas už šios paskyros priežiūrą ir prieigos prie jos neperdavimą kitiems.
  2. Vartotojas yra informuotas apie asmens duomenų tvarkymą savo profilyje, kuris išsamiau paaiškintas Privatumo politika. Susikūręs paskyrą Svetainėje, Vartotojas yra atsakingas už šios paskyros naudojimą.
  3. Kiekvieno Vartotojo paskyra Svetainėje yra sukuriama atskirai kiekvienam Vartotojui ir yra skirta tik asmeniniam naudojimui; Vartotojas neturi teisės paskyros perleisti kitam asmeniui ar trečiajai šaliai.
  4. Paslaugų Teikėjas turi teisę nutraukti Vartotojo paskyrą negrąžinant pinigų, jei:
   1. registracijos metu Vartotojas nurodė melagingus ar neteisingus duomenis;
   2. Vartotojas perleido savo asmeninės paskyros naudojimą kitam asmeniui;
   3. yra įtarimas sukčiavimu, neįgaliota ar neteisėta veikla;
   4. Vartotojas kitaip pažeidė Svetainės sąlygas.
  5. Paslaugų Teikėjas neprisiima atsakomybės už Vartotojo paskyros sustabdymą ar nutraukimą.
  6. Paslaugų Teikėjas taip pat siūlo Pro Paslaugų paskyrą, kurioje siūlomos tokios papildomos galimybės kaip tiesioginis bendravimas su dietologu ir treneriu, papildomi mokymo planai ir kita. Jei Vartotojas nusprendžia tapti PRO Paslaugų Vartotoju, privalo nurodyti ir pateikti informaciją apie pageidaujamą atsiskaitymo būdą (pavyzdžiui, mokėjimą kreditine kortele, „PayPal“ mokėjimo metodu ar bet kokiu kitu mokėjimo būdu, kurį siūlo Paslaugų Teikėjas).
  7. Aktyvavęs PRO Paslaugų Vartotojo paskyros būseną, Vartotojas sutinka, kad, atsižvelgiant į Vartotojo pasirinktą mokėjimo būdą, PRO Paslaugų abonentinis mokestis būtų automatiškai nuskaičiuojamas. Vartotojas sutinka, kad šis mokestis automatiškai būtų išskaičiuotas iš Vartotojo sąskaitos kartą per mėnesį iki kol Vartotojas pasitrauks iš programos. Vartotojas sutinka mokėti visus abonentinius ir kitus mokesčius, susijusius su savo PRO Paslaugų paskyra.
  8. Vartotojas turi teisę uždaryti arba ištrinti savo asmeninę paskyrą sekdamas tam skirtas instrukcijas Svetainėje arba išsiųsdamas užklausą Paslaugos Teikėjo el.paštu body@monacofit.com, dėl noro uždaryti paskyrą.
  9. Nutraukus Vartotojo paskyrą Paslaugų Teikėjas gali ištrinti visą su Paslaugomis susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant: svorio metimo analizę, visas suteiktas konsultacijas, svorio metimo planus ir maisto meniu.
 7. Apie pinigų už įsigytas Paslaugas grąžinimą
  1. Vartotojas turi teisę per 14 dienų nuo bet kokio pirkimo Svetainėje gauti pilną pinigų grąžinimą, jei Svetainėje ar Paslaugų aprašyme nenurodyta kitaip. Norėdamas gauti pinigų grąžinimą, Vartotojas turi susisiekti su Paslaugų Teikėju rašydamas el.paštu: body@monacofit.com, pridėti dokumentus, patvirtinančius pirkimą ir prašyti grąžinti sumokėtus pinigus (atsisakymo teisių panaudojimo formos pavyzdys).
  2. Jei registruotas Svetainės Vartotojas dėl kokių nors priežasčių nėra patenkintas pasiektais rezultatais, Paslaugų Teikėjas garantuoja pinigų grąžinimą, jo pareikalavus, tą pačią darbo dieną, kai pinigai buvo sumokėti.
  3. Jei Paslaugų Teikėjas pripažįsta Vartotojo skundą nepagrįstu, o Vartotojas nesutinka su tuo, Vartotojas turi teisę naudoti alternatyvius ginčų sprendimo metodus, nurodytus norminiuose aktuose, pateikdamas raštišką paraišką Paslaugų Teikėjui dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka.
   1. Vardas, pavardė, kontaktinė informacija;
   2. paraiškos pateikimo data;
   3. ginčo pobūdis, reikalavimai ir pagrindai, kuriais jie grindžiami.
  4. Informacija apie ginčų sprendimo procesą: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
  5. Informacija apie neteisminę vartotojų ginčų sprendimo duomenų bazę: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
  6. Informacija apie Internetinių Ginčų Sprendimą (IGS): Jei kyla problemų dėl internetu įsigyto produkto, klientas gali naudoti IGS platformą skundui pateikti, nepriklausomai nuo ginčų sprendimo įstaigos. Nuoroda į SIT platformą: interneteec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN
  7. Vartotojas gali bet kada laisvai ir nemokamai atšaukti Paslaugas savo profilyje (skyriuje „Profilis“), arba paprašęs Paslaugas nutraukti Paslaugų Teikėjo telefonu 00371 66163622 arba el. paštu body@monacofit.com. Atsisakius Paslaugų, Paslaugų Teikėjas sustabdo automatinį Vartotojo mokėjimų skaičiavimą ir visam laikui ištrina visą Vartotojo informaciją, įskaitant svorio metimo analizę, visas suteiktas konsultacijas, svorio metimo planus ir maisto meniu.
 8. Konkursai, loterijos ir akcijos
  1. Jei Vartotojas davė sutikimą registruodamasis Paslaugoms, Paslaugų Teikėjas gali apdoroti Vartotojo el. pašto adresą, kad informuotų Vartotoją apie įvairias su Svetaine ar Paslaugomis susijusias naujienas, įskaitant reklamines kampanijas ir kitas panašias paslaugas. Daugiau informacijos apie Vartotojo asmens duomenų tvarkymą šiuo tikslu galite rasti Privatumo politika.
  2. Bet kokius konkursus, loterijas ar kitas akcijas (bendrai - „Akcijos“), paskelbtas Svetainėje, gali reglamentuoti taisyklės, atskiros nuo šių Sąlygų. Prieš dalyvaudami Akcijose, peržiūrėkite joms taikomas taisykles. Atveju, kai Akcijos taisyklės prieštarauja šioms Sąlygoms, yra taikomos Akcijų taisyklės.
  3. Vartotojas gali bet kada atsisakyti informacijos apie Akcijas gavimo sekdamas atitinkamas instrukcijas arba rašydamas Paslaugos Teikėjui el. paštu: body@monacofit.com.
 9. Intelektinė nuosavybė
  1. Paslaugos Teikėjas turi išimtines teises į visą Svetainėje esančią informaciją, todėl bet koks trečiųjų šalių turinys, dizaino apdorojimas, tolesnis duomenų platinimas ir/arba kitoks informacijos naudojimas ir tolesnis platinimas be Paslaugos Teikėjo leidimo ar raštiško sutikimo yra autorių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kurį taikoma baudžiamoji atsakomybė pagal Latvijos Respublikos įstatymus.
  2. Įvykus intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui, Paslaugų Teikėjas turi teisę patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaltą asmenį, kuris yra pilnai atsakingas už visus nuostolius, kurie yra ar galėtų būti padaryti Paslaugų Teikėjui ir trečiosioms šalims (įskaitant prarastą pelną).
 10. Paslaugų Teikėjo atsakomybės
  1. Paslaugų Teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už Vartotojo patirtus nuostolius, jei Vartotojas nesilaikė Svetainės Sąlygų ir/ar nesilaikė Paslaugų Teikėjo mitybos specialistų patarimų.
  2. Paslaugų Teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą Vartotojui ar trečiosioms šalims, dėl Paslaugos nurodomų meniu ar kitos Svetainėje pateiktos medžiagos laikymosi.
  3. Paslaugų Teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už Vartotojo veiksmus ir žalą, padarytą trečiosioms šalims.
 11. Duomenų apsauga
  1. Visi Vartotojo asmens duomenys, pateikti Paslaugų Teikėjui, yra tvarkomi laikantis Paslaugų Teikėjo Privatumo politika.
 12. Ginčų sprendimas
  1. Visi ginčai tarp Paslaugų Teikėjo ir Vartotojo yra sprendžiami derybų būdu. Jei abejoms šalims nepavyksta susitarti, ginčai turėtų būti pateikti ir nagrinėjami Latvijos Respublikos teisme, vadovaujantis Sąlygomis ir Latvijos įstatymais.

Privatumo politika

  Ši Privatumo politika paaiškina kaip MONACOFIT SIA, registracijos numeris: 40203101904, juridinis adresas: Brīvības gatvė 171, Ryga, LV-1012, Latvija (toliau – “MonacoFit”, „mes”) apdoroja asmeninius duomenis, suteikiant svorio metimo ir dietos paslaugas (toliau – „Paslaugos”) ir valdant svetainę, portalą arba aplikaciją monacofit.com (toliau – „Svetainė”).

  Asmeninių duomenų tvarkytojas yra MONACOFIT SIA, registracijos numeris: 40203101904, juridinis adresas: Brīvības gatvė 171, Ryga, LV-1012, Latvija. El. paštas: body@monacofit.com, telefono nr.: 00371 66163622.

 1. Kokius asmens duomenis mes apdorojame?
  1. Mes apdorojame jūsų asmens duomenis keliais tikslais, kai užsiregistruojate Paslaugoms, atliekate veiksmus savo profilyje arba lankotės mūsų Svetainėje. Kai kuriais atvejais, jūsų duomenų apdorojimas yra būtinas Paslaugų teikimui. Tačiau kitais atvejais, jei apdorojimas nėra griežtai būtinas, mes tai nurodysime, pavyzdžiui, duodami jums pasirinkimą, ar norite mums pateikti savo duomenis.
  2. Informacija, kurią suvedate, kai atliekate informatyvų svorio metimo testą mūsų Svetainėje, nėra kaupiama ar kitaip įrašoma į mūsų informacijos sistemas.
  3. Tam, kad užregistruotume naujus Paslaugų vartotojus, atpažintume esamus vartotojus, suteiktume jums prieigą prie jūsų jau esamo vartotojo profilio ir administruotume jūsų profilį, mes apdorojame jūsų vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, lytį, amžių, mokėjimo informaciją, taip pat kitus duomenis, kuriuos nurodėte registracijos metu.
   Asmeninių duomenų kategorija Teisinis pagrindas apdorojimui Išsaugojimo laikotarpis
   Elektroninis paštas, telefono numeris, vardas, pavardė, amžius, lytis, tipas, data ir apmokėjimo už Paslaugą suma, užsakytos Paslaugos tipas. Apdorojimas yra būtinas, kad veiktų su jumis sudaryta sutartis ir Paslaugų teikimas. Duomenys saugojami tol, kol esate registruotas Paslaugų vartotojas ir sumokate už Paslaugas. Jums ištrynus savo profilį, mes galime išsaugoti duomenis, kurie yra reikalingi mums norint įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, mokesčių tikslams).
  4. Kad suteiktume jums asmeniškai pritaikytas Paslaugas, paruoštume dietos ir mitybos planą, taip pat kitus patarimus ir pasiūlymus, susijusius su Paslaugos naudojimu, mes apdorojame jūsų pateiktus mitybos įpročių, sveikatos būklės, informacijos apie nėštumą ar maitinimą krūtimi, bei kitus su sveikata susijusius duomenis.

   Ši informacija yra atitinkanti asmens duomenų kategorija, tad ją apdorojame su derama priežiūra ir grindžiant jūsų aiškiu sutikimu. Jūsų sveikatos duomenys bus apdorojami apmokėjus Paslaugą.

   Dėl Paslaugos specifikos negalėsime suteikti jums paslaugos, jei jums nebus suteiktas aiškus sutikimas tvarkyti jūsų sveikatos duomenis. Jei nuspręsite nesutikti, mes grąžinsime jūsų mokėjimą už paslaugą.
   Asmeninių duomenų kategorija Teisinis pagrindas apdorojimui Išsaugojimo laikotarpis
   Informacija apie jūsų sveikatą, rūkymo įpročius, nėštumą, žindymą, fizines veiklas, mitybos sprendimus, ūgį ir svorį. Apdorojimas yra grindžiamas jūsų aiškiu sutikimu gauti Paslaugas. Duomenys saugojami tol, kol yra galiojantis sutikimas. Kai sutikimas panaikinamas, Paslaugų teikimas yra stabdomas. Jei ištrinsite savo profilį, šie duomenys bus ištrinti, jei pagal galiojančius įstatymus jų saugoti nereikia.
  5. Siekdami laikytis galiojančių įstatymų, pavyzdžiui, susijusių su mokėjimų apdorojimu ir mūsų apskaitos įsipareigojimais, mes apdorojame informaciją, susijusią su jūsų mokėjimais.
   Asmeninių duomenų kategorija Teisinis pagrindas apdorojimui Išsaugojimo laikotarpis
   Jūsų mokėjimų ir gyvenamosios vietos informacija. Apdorojimas, būtinas teisinėms atsakomybėms vykdyti Duomenys saugomi tol, kol to reikalauja galiojantys įstatymai
  6. Tam, kad informuotume jus apie naujienas ir akcijas, susijusias su Paslaugomis, ir išsiųstume jums personalizuotą reklamą ar kitą rinkodaros pranešimą, mes apdorojame jūsų vardą, el. pašto adresą ir/arba telefono numerį. Tokią informaciją jūs gausite tik jei su tuo sutikote registruodamiesi Paslaugoms.   Turite teisę atšaukti sutikimą tokių pranešimų gavimui paspaudę nuorodą gauto el. laiško poraštėje arba kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo komandą el. paštu body@monacofit.com. Jei atsiimsite sutikimą susisiekę su mumis el. paštu, šią informaciją jūsų profilyje užregistruosime per 2-3 darbo dienas.
   Asmeninių duomenų kategorija Teisinis pagrindas apdorojimui Išsaugojimo laikotarpis
   Vardas, pavardė, el. pašto adresas ir/ar telefono numeris. Apdorojimas yra pagrįstas jūsų sutikimu Duomenys yra saugomi tol, kol yra galiojantis sutikimas. Atšauks sutikimą, mes nutrauksime jūsų duomenų tvarkymą šiuo tikslu.
  7. Rinkodaros strategijos, klientų segmentavimo ir mūsų Paslaugų analizės tikslais galime apdoroti duomenis, kuriuos nurodėte registruodamiesi Paslaugoms, pavyzdžiui jūsų lytį, pasirinktas Paslaugas, taip pat tam tikrą informaciją, gautą iš slapukų.
   Asmeninių duomenų kategorija Teisinis pagrindas apdorojimui Išsaugojimo laikotarpis
   Lytis, informacija iš slapukų, pavyzdžiui, IP adresas, naudojamas įrenginys, naršyklės tipas, atidarymo laikas ir data, mūsų el. laiškų prenumerata ir blokavimas, paspaudimai, sąveika su Svetaine. Apdorojimas reikalingas teisėtiems mūsų interesams tobulinti ir plėtoti verslą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie mūsų slapukus, peržiūrėkite mūsų Slapukų politiką. Jei ištrinsite savo profilį, dalį informacijos galime išsaugoti anoniminiu ir agreguotu formatu.
  8. Norėdami teikti klientų aptarnavimo paslaugas ir išspręsti visas problemas, galinčias kilti dėl mūsų Paslaugų, mes apdorojame jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, jūsų profilio duomenis ir visą kitą informaciją, kurią galite pateikti bendraudami su mūsų konsultantais ar klientų aptarnavimo specialistais.
   Asmeninių duomenų kategorija Teisinis pagrindas apdorojimui Išsaugojimo laikotarpis
   Vardas, pavardė, el. pašto adresas ir/ar telefono numeris, profilio informacija, visa kita informacija, kuri gali būti pateikta konsultacijos metu arba čia nurodytais tikslais. Apdorojimas būtinas teisėtiems mūsų interesams užtikrinti, kad būtų užtikrinta mūsų paslaugų kokybė sprendžiant su tuo susijusias problemas ir teisinių interesų bei teisių apsaugai kilus bet kokiems ginčams. Duomenys yra saugomi tol, kol bus pasiektas jų tvarkymo tikslas arba jie bus ištrinti jums ištrynus savo profilį, jei jų saugojimo nereikės mūsų teisėms apsaugoti.
  9. Norėdami užtikrinti mūsų duomenų bazės, vidinių sistemų, Svetainės ir kitos infrastruktūros apsaugą ir saugumą, bei prižiūrėti, kaip naudojamasi mūsų Paslaugomis, galime apdoroti įvairią techninę informaciją, kurią gauname iš slapukų, logaritmų failų ir kitų panašių technologinių sprendimų.
   Asmeninių duomenų kategorija Teisinis pagrindas apdorojimui Išsaugojimo laikotarpis
   Jūsų IP adresas, įrenginio informacija, naršyklės tipas ir versija, laiko juosta, įvairūs metaduomenys, informacija apie prieigą prie Svetainės ir profilio, informacija apie sąveiką su Svetaine, duomenų įvedimas ir taisymas bei visa kita informacija, skirta čia numatytiems tikslams. Apdorojimas yra reikalingas teisėtiems mūsų interesams, siekiant užtikrinti mūsų IT sistemos saugumą, patikimą, nuolatinį ir saugų verslą. Duomenys saugojami 12 mėnesių
  10. Kad įvertintume, numatytume ir pasiūlytume jums tinkamiausią ir efektyviausią dietos ir mitybos planą, taip pat padėtume jums pasiekti užsibrėžtą tikslą, galime rinkti ir analizuoti (profiliuoti) tam tikros rūšies informaciją apie vartotojus. Profiliuodami naudojame tik tikslius, minimalius duomenis, pavyzdžiui, sąsają tarp vartotojo svorio pokyčio ir konkretaus mitybos plano. Tokį profiliavimą atliekame atsižvelgdami į savo teisėtus interesus, kad vartotojui galėtume teikti tinkamiausias ir efektyviausias paslaugas. Mes nepriimame automatinių sprendimų, kurie gali turėti teisinių pasekmių ar neigiamai paveiktų jus, kaip duomenų subjektą. Tai leidžia mums siūlyti vartotojams mitybos ir dietos planą, kuris buvo sėkmingas kitiems vartotojams, turintiems panašius parametrus.
 2. Saugojimo laikotarpis ir duomenų ištrynimas
  1. Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis tol, kol galios bet kuris iš aukščiau paminėtų duomenų tvarkymo tikslų ar teisinių pagrindų. Mes įvertiname saugojimo laikotarpį atsižvelgdami į savo teisinius įsipareigojimus ir juose nustatytus saugojimo laikotarpius, taip pat į teisėtus interesus ar jūsų nurodymus, pavyzdžiui, tuo atveju, kai atšaukiate savo sutikimą.
  2. Kai nebeegzistuoja nei vienas iš aukščiau paminėtų duomenų tvarkymo tikslų ar teisinių pagrindų, mes duomenis ištriname arba anonimizuojame.
 3. Jūsų asmens duomenų dalinimasis
  1. Tam tikrais atvejais bendradarbiaujame su įvairiais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais ir duomenų tvarkytojais, kurie remia mūsų Paslaugas. Taigi, jūsų asmens duomenimis gali būti dalinamasi su tokiais paslaugų teikėjais, kurie teikia hosting'o ir serverio kolokacijos paslaugas, el. pašto ir turinio pristatymo paslaugas ir įrankius, sąskaitų faktūrų išrašymo ir mokėjimų apdorojimo, rinkodaros, apskaitos, teisines, IT ir kitas paslaugas, kurių mums gali pagrįstai reikėti.
  2. Tokie paslaugų teikėjai gali gauti tik asmens duomenis, reikalingus atitinkamai paslaugai teikti, pavyzdžiui, jūsų mokėjimų informacija bus dalinamasi tik su mokėjimų tvarkymo paslaugų teikėjais ir tik tiek, kiek reikia jūsų mokėjimui užtikrinti, juos grąžinti ir peržiūrėti jūsų skundus.
  3. Tokie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali tvarkyti šiuos duomenis tik laikydamiesi mūsų nurodymų ir jiems draudžiama juos naudoti kitais tikslais. Tokie paslaugų tiekėjai privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytas papildomas sutartis. Jei kuris nors iš tokių paslaugų teikėjų yra už ES/EEE ribų, mes užtikriname, kad asmens duomenys būtų perduodami laikantis teisinių reikalavimų ir sprendimų, numatytų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
  4. Mes pasirenkame tokius paslaugų teikėjus su rūpesčiu ir reikalaujame, kad jie užtikrintų jūsų asmens duomenų konfidencialumą.
  5. Su jūsų asmens duomenimis gali susipažinti tik įgalioti MonacoFit darbuotojai, kurie sutiko su konfidencialumo įsipareigojimais ir kuriems ši informacija reikalinga norint atlikti savo pareigas.
  6. Tam tikromis situacijomis mūsų gali būti teisiškai reikalaujama dalintis jūsų informacija su teisėsaugos ir valdžios institucijomis. Mes taip pat galime dalintis jūsų informacija su tokiomis institucijomis, norėdami pareikšti, vykdyti ar apginti jūsų teisinius reikalavimus.
  7. MonacoFit, kaip asmens duomenų valdytojas, yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 4. Jūsų teisės
  1. Turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų ir gauti visą informaciją apie jus, kurią apdorojame mėnesio bėgyje.
  2. Jei norite pataisyti savo duomenis, galite tai padaryti susisiekę su mumis arba patys prisijungę prie savo profilio.
  3. Jei jūsų duomenis tvarkome atsižvelgiant į teisėtus mūsų interesus, turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui. Jei gausime tokį prieštaravimą, mes nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent galime įrodyti įtikinamus teisėto duomenų apdorojimo pagrindus, kurie viršija duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba teisinių reikalavimų pateikimą, įgyvendinimą ir gynimą.
  4. Turite teisę atšaukti savo sutikimą dėl jūsų asmens duomenų, kurie yra grindžiami sutikimu, tvarkymo. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo teisėtumui iki jo atšaukimo.
  5. Turite teisę ištrinti savo duomenis prisijungę prie savo profilio arba susisiekę su mumis. Atkreipkite dėmesį, kad negalėsime ištrinti duomenų, kuriuos privalome saugoti pagal galiojančius įstatymus. Jei paprašysite ištrinti savo duomenis arba prieštarausite duomenų, reikalingų jums teikti mūsų Paslaugas, tvarkymui, mes negalėsime jums teikti mūsų Paslaugų arba jos bus trikdomos.
  6. Jei norite pasinaudoti aukščiau minėtomis savo teisėmis, rašykite mums naudodamiesi čia pateikta kontaktine informacija. Prieš pateikdami jums bet kokią informaciją, mums gali tekti patvirtinti jūsų tapatybę.
  7. Jei manote, kad neįvykdėme savo asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų ar kitaip pažeidėme jūsų duomenų apsaugos teises, turite teisę pateikti skundą atsakingai institucijai - Valstybinei duomenų inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13, Riga, LV-1011, www.dvi.gov.lv).
 5. Kontaktinė informacija
  1. Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos arba norite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, susisiekite su mumis rašydami body@monacofit.com arba skambindami 00371 66163622 (darbo laikas: pirmadienis – penktadienis 10:00-17:00).

   MONACOFIT SIA
   Registracijos numeris 40203101904
   Juridinis adresas Brīvības iela 171, Riga, LV-1012, Latvia.
 6. Įvairūs
  1. Pasiliekame teisę laikas nuo laiko keisti ir pildyti šią privatumo politiką. Pakeitimai įsigalioja, kai tik jie yra įkeliami į Svetainę. Esminio pakeitimo atveju jus apie tai informuosime, pavyzdžiui, paskelbdami pranešimą savo profilyje, Svetainėje arba išsiųsdami jums el. laišką.

  Ši Privatumo politika įsigaliojo nuo 2020-09-10

Slapukų politika

  Ši svetainė, portalas ir aplikacija monacofit.com (toliau - „Svetainė“) naudoja slapukus. Jei sutikote, be slapukų, užtikrinančių Svetainės veikimą, jūsų naršyklėje ar įrenginyje, per kuriuos naudojatės mūsų Svetaine, bus talpinami kiti slapukai, interneto signalai, pikseliai ar panaši saugyklos technologija. Ši politika paaiškina, kokie slapukai ir kokiais tikslais yra naudojami šioje Svetainėje.

  If you want to change the cookie settings and enable or disable each type of cookie individually (except for mandatory cookies), click the "Cookie Settings" button below.

  Cookie Settings

  Asmens duomenų valdytojas yra MONACOFIT SIA, registracijos numeris: 40203101904, juridinis adresas: Brīvības gatvė 171, Ryga, LV-1012, Latvija. El. pašto adresas: body@monacofit.com, tel.nr.: 00371 66163622.

 1. Kas yra slapukai ir kokiais tikslais juos naudojame?
  1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie yra išsaugojami jūsų įrenginyje, kai lankotės mūsų Svetainėje. Jūsų naršyklė naudoja slapukus tam, kad informacija būtų persiųsta atgal į Svetainę sekančio apsilankymo metu, kad Svetainė atpažintų vartotoją ir prisimintų jo pasirinkimus (pavyzdžiui, kalbos pasirinkimą, prisijungimo informaciją ir kitus nustatymus). Tai gali palengvinti kitą jūsų apsilankymą, o Svetainė jums tampa naudingesnė.
  2. Mes naudojame skirtingų tipų slapukus. Kai jūs prisijungsite prie Svetainės, jūsų naršyklėje arba įrenginyje patalpinsime griežtai būtinus slapukus. Kitų tipų slapukai bus talpinami tik jei sutikote su jų naudojimu. Čia galite sužinoti daugiau apie slapukus, kurie gali būti talpinami jūsų įrenginyje ar naršyklėje, kai naudojatės mūsų Svetaine.
   1. Griežtai būtini slapukai
    1. Griežtai būtini slapukai padeda Svetainę padaryti patogesnę, nes suteikia pagrindines funkcijas, kaip puslapio naršymas, kalbos pasirinkimas, autorizacija ir formų pildymas. Svetainė be šių slapukų gali nefunkcionuoti ir jie negali būti išjungiami. Šie slapukai neatskleidžia vartotojo tapatybės ir nerenka jo informacijos. Jie yra talpinami vartotojo įrenginyje tol, kol naršyklė yra uždaroma.
   2. Analitiniai slapukai
    1. Analitiniai slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus Svetainėje bei srauto šaltinius tam, kad galėtume įvertinti ir pagerinti savo Svetainės našumą. Jie padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra labiausiai ir mažiausiai populiarūs, bei pamatyti kaip lankytojai naudojasi Svetaine. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendroje formoje. Analizei ir statistikai gali būti naudojami trečiųjų šalių slapukai, kaip Google Analytics slapukai, kurie gali būti talpinami įrenginyje ar naršyklėje visam laikui.
   3. Rinkodaros slapukai
    1. Šie slapukai teikia reklaminę ir rinkodaros informaciją, kuri yra susijusi su Svetainės vartotojų interesais. Juos gali naudoti trečiosios šalys ir paslaugų teikėjai, norėdami sukurti pomėgių profilį ir rodyti atitinkamus skelbimus kituose tinklalapiuose. Šie slapukai nesaugo asmens identifikavimo informacijos, bet yra pagrįsti unikaliu naršyklės ir įrenginio identifikatoriumi. Šie slapukai įsimena informaciją apie jūsų apsilankymą Svetainėje ir gali būti naudojami individualiems skelbimams rodyti socialiniuose tinkluose ir kitose svetainėse. Išjungus šiuos slapukus jūs gausite mažiau personalizuotas reklamas. Reklamos tikslais galime naudoti trečiųjų šalių slapukus, kaip „Facebook“ ar „Google slapukus“, kurie gali būti nuolat saugomi jūsų įrenginyje ar naršyklėje.
 2. Kaip valdyti slapukus
  1. Kai lankotės mūsų Svetainėje, jums yra parodomas informacinis pranešimas apie tai, jog Svetainė naudoja slapukus, ir yra prašoma jūsų sutikimo dėl analitinių ir rinkodaros slapukų įjungimo. Jei norite sutikimą atšaukti arba pakeisti slapukų nustatymus, galite tai padaryti paspaudę aukščiau esantį slapukų nustatymų mygtuką.
  2. Ištrindami naršyklės slapukų istoriją galite atšaukti sutikimą dėl analitinių ir/arba rinkodaros slapukų, taip pat ir ištrinti visus jūsų naršyklėje saugomus slapukus. Taip pat, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad ji blokuotų slapukų išsaugojimą. Naršyklėje paspaudus mygtuką „Pagalba“, galite rasti instrukcijas, kaip neleisti naršyklei talpinti slapukų, taip pat, kokie slapukai jau yra talpinami ir juos panorėjus ištrinti. Kiekvienos jūsų naudojamos naršyklės nustatymai turi būti pakeisti atskirai.
  3. Taip pat galite atskirai atsisakyti, kad jūsų veikla svetainėje būtų prieinama „Google Analytics“, įdiegdami „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedą, kuris neleidžia dalintis informacija apie jūsų apsilankymą tinklalapyje, naudojančiame „Google Analytics“. Nuorodą į šį priedą ir daugiau informacijos: https://support.google.com/analytics/answer/18188.
 3. Kontaktinė informacija
  1. Jei turite klausimų dėl Slapukų politikos arba norite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, susisiekite su mumis rašydami į body@monacofit.com arba skambindami 00371 66163622 (darbo laikas: Pirmadienis - Penktadienis 09:00 - 17:00)

   MONACOFIT SIA, registracijos numeris: 40203101904, juridinis adresas: Brīvības gatvė 171, Ryga, LV-1012, Latvija
 4. Slapukų politikos pakeitimai
  1. Pasiliekame teisę laikas nuo laiko keisti ar papildyti šią Slapukų politiką. Pakeitimai įsigalioja iš karto, kai yra įkeliami į Svetainę. Kilus ginčui dėl šios Slapukų politikos sąlygų skirtingomis kalbomis, pirmenybė teikiama anglų kalbos versijai.

  Ši Slapukų politika įsigalioja nuo 2020-09-10