A sva pitanja i komentare ljubazno Vas Molimo da kontaktirajte našu službu za korisnike.

Telefono numeris: 00371 66163622, od ponedjeljka do petka (10.00 – 17.00 h)
El. paštas: body@monacofit.com
Įmonės informacija: MONACOFIT SIA, registracijos numeris: 40203101904, juridinis adresas: Brīvības ulica 140 - 4, Riga, LV-1012, Latvia

Uvjeti upotrebe

 1. Uvjeti upotrebe
  1. Ovi Uvjeti upotrebe usluge odnose se na mrežnu stranicu www.monacofit.com (u daljnjem tekstu u značenju internetskog okruženja, Portal), sve druge usluge i proizvode, uključujući i mobilnu aplikaciju MonacoFit (u daljnjem tekstu Aplikacija) i cjelokupni sadržaj koji je dio Usluge (u daljnjem tekstu Usluga), a koje pruža tvrtka MONACOFIT SIA, s registracijskim brojem: 40203101904, s registriranom adresom: Rīga, Brīvības iela 140 - 4, LV-1012, Latvija te njezine ovlaštene tvrtke (u daljnjem tekstu Pružatelj usluge).
  2. Uvjeti upotrebe (u daljnjem tekstu Uvjeti) obvezujući su za sve osobe koje upotrebljavaju Portal, bez obzira je li dotična osoba registrirani korisnik na Portalu ili nije (u daljnjem tekstu Korisnik).
  3. Ako upotrijebi Uslugu, Korisnik pristaje i potvrđuje da on ili ona ima najmanje 18 godina ili da upotrebljava Uslugu pod nadzorom roditelja ili staratelja koji je upoznat s Uvjetima i pristaje na te Uvjete.
  4. Roditelji ili staratelji Korisnika koji je mlađi od 18 godina pristaju na Uvjete i preuzimaju punu odgovornost za činjenicu da Korisnik koji je mlađi od 18 godina upotrebljava Uslugu, uključujući, ali bez ograničenja, odgovornost za izvršene uplate i zakonsku odgovornost.
  5. Uvjeti pružanja usluge Portala stupaju na snagu istodobno s početkom upotrebe Usluge, uključujući i posjete Portalu. Ako Korisnik upotrijebi Portal ili aplikaciju Portala na mobilnim uređajima ili unutar njih izvede neku aktivnost, smatra se da je dotični Korisnik upoznat s Uvjetima koji su na snazi tijekom upotrebe i da pristaje pridržavati ih se.
  6. Korisnik koji ne pristaje ni na jednu odredbu tih Uvjeta nema pravo na upotrebu Portala.
  7. Ovi Uvjeti primjenjuju se na sva pitanja koja ne podliježu zakonodavnim aktima Republike Latvije o korištenju uslugama i predstavljaju cjeloviti ugovor između Pružatelja usluge i Korisnika. Ako je sud smatrao da je bilo koja od odredbi ovih Uvjeta nevažeća ili neprovediva, preostale odredbe ovih Uvjeta ostaju na snazi.
  8. Pružatelj usluge zadržava pravo da izmijeni i/ili promijeni Uvjete jednostrano u bilo kojem trenutku, a da o tome ne obavijesti Korisnika. Ti Uvjeti stupaju na snagu nakon objavljivanja o tome na Portalu. Korisnik Portala ima odgovornost pratiti i biti upoznat s Uvjetima Portala i pridržavati ih se.
  9. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a Pružatelj usluge zadržava pravo jednostrano raskinuti obveze prema Korisniku Portala bez prethodne obavijesti.
 2. Usluga
  1. Usluga obuhvaća sudjelovanje u programu koji sadržava informacije u vezi sa zdravim stilom života, prehranom i tjelesnom aktivnošću. Informacije objavljene na Portalu informativne su naravi i ne mogu zamijeniti profesionalnu medicinsku pomoć, dijagnozu ili liječenje. Ako Korisnik izrazi zabrinutost zbog informacija koje je primio na Portalu ili ima pitanja o svojem zdravlju, Korisnik se mora obratiti liječniku ili nekom drugom zdravstvenom djelatniku. Portal i informacije na njemu Korisnik upotrebljava na vlastiti rizik i odgovornost.
  2. Ako upotrijebi Uslugu i Portal, Korisnik se slaže i potvrđuje da je u dobrom tjelesnom stanju za obavljanje intenzivne tjelesne aktivnosti i za praćenje općeg plana prehrane. Usluga možda nije prikladna ili preporučljiva svim osobama s invaliditetom, uključujući, ali bez ograničenja na trudnice ili osobe s posebnim zdravstvenim stanjima ili posebnim prehrambenim potrebama.
  3. Usluga, uključujući, ali bez ograničenja na planove vježbanja i prehrane, može se prilagoditi odgovorima koje je Korisnik naveo u testu koji se nudi na Portalu. Stoga Pružatelj usluge potiče Korisnike da budu što iskreniji prilikom odgovaranja na sva pitanja.
  4. Prije nego Korisnik počne upotrebljavati Uslugu, Korisnik potvrđuje da je njegovo ili njezino sudjelovanje u Usluzi posebno potvrđeno i dopušteno od strane liječnika ili da su sve sljedeće tvrdnje istinite:
   1. nijedan liječnik nikada nije obavijestio Korisnika da Korisnik ima srčanu bolest ili da Korisnik treba obavljati samo takve tjelesne aktivnosti koje preporučuje liječnik
   2. Korisnik nikada nije osjetio bol u prsima dok se bavio tjelesnim aktivnostima
   3. Korisnik nikada nije osjetio bol u prsima tijekom prošlog mjeseca bez tjelesne aktivnosti
   4. Korisnik nikada nije izgubio ravnotežu zbog vrtoglavice i nikada nije izgubio svijest
   5. Korisnik nema probleme s kostima ili zglobovima koji bi se mogli pogoršati promjenom tjelesne aktivnosti
   6. liječnik Korisniku trenutno ne propisuje lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka ili srčane disfunkcije
   7. Korisnik nema povijest visokog krvnog tlaka, a nijedan član najuže obitelji Korisnika nije imao trajne probleme s visokim krvnim tlakom ili srčanom disfunkcijom
   8. Korisnik nije u drugom stanju, ne doji, niti je u razdoblju laktacije
   9. Korisnik nema visoki kolesterol, dijabetes i rizik od pretilosti
   10. Korisnik nema nijednu vrstu artritisa
   11. Korisnik nema saznanja o bilo kakvim razlozima zašto se Korisnik nije mogao baviti tjelesnim aktivnostima i pratiti planove prehrane
  5. Korisnik mora odmah prestati upotrebljavati Uslugu ako se u bilo kojem trenutku tijekom upotrebe Usluge ne osjeća dobro i po potrebi mora zatražiti liječničku pomoć.
  6. Premda Pružatelj usluge daje smjernice kao što su pisani opisi, slike ili videoisječci s opisima kako izvoditi određene vježbe ili aktivnosti, Korisnik preuzima punu odgovornost za točno izvođenje tih vježbi i aktivnosti.
  7. Usluga može uključivati, ali nije ograničena na programe, usluge e-pošte, poruke i oglasne ploče, zone razgovora, tematske grupe i mobilne aplikacije koje se mogu preuzeti, a u vezi su s uslugama dostupnima na Portalu.
  8. Portal može sadržavati poveznice na mrežna mjesta ili usluge treće strane, za čiji sadržaj Pružatelj usluge nije odgovoran. Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakve nastale gubitke Korisnika koji su nastali na mrežnim mjestima treće strane.
 3. Kvaliteta Usluge
  1. Usluga se pruža „kakva jest”, što znači da Pružatelj usluge ne jamči da:
   1. Usluga ispunjava zahtjeve Korisnika
   2. Usluga ne sadržava tehničke pogreške, tehničke smetnje i sigurnosne rupe
   3. Usluga će biti dostupna bilo kada i bilo gdje
  2. Usluga se pruža u obliku informacija i ne smije se smatrati savjetom liječnika, preporukama ili uputama.
  3. Premda su osmišljeni za pojedince, planovi prehrane i aktivnosti Pružatelja usluge ne predstavljaju medicinski savjet, dijagnozu ili liječenje.
  4. Pružatelj usluge zadržava pravo jednostrano raskinuti suradnju s Korisnikom u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, uključujući slučajeve sumnje da je Korisnik naveo lažne podatke u obrascu za registraciju ili sumnje da je Korisnik kupio Uslugu prijevarom.
  5. Informacije o uslugama na Portalu stalno se ažuriraju, mijenjaju i poboljšavaju. Stoga cijene, opisi i ostale informacije o uslugama dostupnima na Portalu mogu biti netočni ili nepotpuni.
 4. Račun Korisnika
  1. Kako bi upotrijebio Uslugu, Korisnik se mora registrirati na Portalu ispunjavanjem obrasca za registraciju. Korisnik je odgovoran za održavanje ovog računa i neprenošenje pristupa ovom računu drugim pojedincima.
  2. Postavši Korisnik na Portalu, Korisnik pristaje na obradu podataka navedenih na njegovom ili njezinom profilu. Nakon otvaranja računa na Portalu, Korisnik je odgovoran za upotrebu svojeg računa.
  3. Svaki račun Korisnika na Portalu izrađen je za svakog Korisnika individualno i namijenjen je individualnoj upotrebi; Korisnik nema pravo prenijeti svoj račun na upotrebu drugoj osobi.
  4. Pružatelj usluge ima pravo obustaviti račun Korisnika bez mogućnosti povrata novca ako:
   1. Korisnik je naveo lažne, netočne podatke tijekom registracije
   2. Korisnik je proslijedio svoj račun na upotrebu drugoj osobi
   3. postoji sumnja na prijevaru ili neovlaštenu ili nezakonitu transakciju
   4. Korisnik je prekršio Uvjete Portala na bilo koji drugi način
  5. Pružatelj usluge nije odgovoran za obustavu ili gašenje računa Korisnika.
  6. Pružatelj usluge također nudi račun usluge PRO koji uključuje dodatne opcije kao što su izravni kontakt sa stručnjakom za prehranu i trenerom, dodatni planovi treniranja i druge opcije. Ako Korisnik odluči početi upotrebljavati ovaj račun PRO, Korisnik mora navesti i pružiti informaciju o željenoj vrsti plaćanja (primjerice kreditna kartica, PayPal ili bilo koji drugi način plaćanja koji nudi Pružatelj usluge).
  7. Nakon aktiviranja statusa računa PRO, Korisnik pristaje na to da će se pretplata za uslugu PRO naplatiti automatski, ovisno o načinu plaćanja koje je Korisnik odabrao. Korisnik pristaje na to da će ta naknada automatski biti naplaćena s računa Korisnika jednom mjesečno, dok Korisnik ne prekine sudjelovanje u programu. Korisnik pristaje pokriti sve pretplate i druge troškove u vezi s računom usluge PRO Korisnika.
  8. Korisnik ima pravo ugasiti ili obrisati svoj račun Korisnika poduzimanjem odgovarajućih koraka na Portalu ili slanjem poruke Pružatelju usluge na adresu body@monacofit.com o želji da ugasi račun.
  9. Nakon brisanja računa Korisnika, Pružatelj usluge ima pravo obrisati sve podatke o korisniku, uključujući, ali ne ograničavajući se na planove prehrane, analizu težine i mrežna savjetovanja sa stručnjakom za prehranu.
 5. Tehnički postupak kupnje Usluge
  1. Kako bi primio Usluge koje se nude na Portalu, Korisnik se mora registrirati sukladno postupcima registracije navedenima za Portal.
  2. Prilikom popunjavanja obrasca za registraciju, Korisnik mora pružiti istinite, potpune i ažurirane informacije.
  3. Ako se želi registrirati na Portalu i primiti Uslugu, Korisnik mora poduzeti ove ili druge (prema uputama na Portalu) korake:
   1. ispuniti test koji je dostupan na portalu
   2. nakon ispunjavanja testa, navesti svoju adresu e-pošte na koju će Pružatelj usluge slati informacije o prijemu Usluge
   3. ako Korisnik želi početi upotrebljavati račun usluga PRO s automatskim mjesečnim plaćanjem, Korisnik mora:
    1. odabrati najprikladniji sustav plaćanja za plaćanje Usluge
    2. poduzeti sve nužne korake za plaćanje Usluge
    3. ispuniti obrazac registracije.
  4. Nakon uspješne registracije i nakon ispunjavanja testa, Korisnik će primiti obavijest e-poštom o uspješnoj registraciji za sudjelovanje u programu i pristupu Usluzi.
 6. Plaćanje Usluge
  1. Kako bi primio dostupne Usluge na Portalu, Korisnik pristaje pružiti potrebne informacije da bi platna transakcija za Uslugu bila uspješna, uključujući, ali ne ograničavajući se na broj računa ili broj kreditne kartice, podatke o roku valjanosti kreditne kartice i/ili ime, prezime i osobni identifikacijski broj osobe koja plaća.
  2. Plaćanjem usluga Korisnik priznaje i jamči da:
   1. on ili ona imaju pravo upotrijebiti kreditnu karticu ili drugi način plaćanja koji su povezani s obračunima usluge
   2. pružena informacija je istinita, točna i potpuna
  3. Pružajući informacije navedene u Članku 5 ovih Uvjeta, Korisnik daje Pružatelju usluge pravo da prenosi te podatke trećim stranama kako bi se osiguralo potpuno plaćanje Usluge.
 7. Povrat iznosa plaćene Usluge
  1. Korisnici imaju pravo zatražiti puni povrat uplaćenog novca u roku od 30 dana od plaćanja Usluge, osim ako drugačije nije navedeno na Portalu ili u opisu Usluge. Kako bi uplaćeni novac dobio natrag, Korisnik mora kontaktirati Pružatelja usluge slanjem e-pošte na adresu body@monacofit.com te priložiti dokumente koji potvrđuju plaćanje i zahtjev za povrat uplaćenog novca.
  2. Ako je Korisnik koji je registriran na Portalu iz nekog razloga nezadovoljan postignutim rezultatima, Pružatelj usluge jamči povrat uplaćenog novca istog radnog dana po primitku zahtjeva.
  3. Korisnik može, po vlastitom nahođenju i besplatno, otkazati Uslugu u bilo kojem trenutku na svojem profilu u okviru Usluge, u odjeljku Profil ili može pozivom na 0037166163622 ili slanjem e-pošte na body@monacofit.com zatražiti od tvrtke MonacoFit.com prekid usluge. Po otkazivanju usluge MonacoFit.com zaustavlja automatske naplate s kartice Korisnika i može odmah i nepovratno izbrisati sve informacije Korisnika, uključujući i analizu mršavljenja, sve pružene savjete, planove mršavljenja, jelovnike i planove prehrane.
 8. Natjecanja, posebne ponude i promocije
  1. Unosom svojih privatnih podataka u Portal, uključujući, ali ne ograničavajući se na adresu e-pošte i/ili broj telefona, Korisnik pristaje primati informacije od Pružatelja usluge i partnera Pružatelja usluge u vezi s različitim vrstama vijesti povezanih s Portalom, promotivnim kampanjama i drugim uslugama putem e-pošte, telemarketinga ili bilo kojeg drugog formata koji nudi Pružatelj usluge.
  2. Sve vrste natjecanja ili drugih posebnih ponuda (u daljnjem tekstu Promocije) koji su dostupni na Portalu mogu se regulirati odvojeno od ovih Uvjeta. Prije nego što sudjeluju u Promocijama, Korisnici se potiču da pročitaju obvezujuće propise Promocija. Ako su propisi Promocije u sukobu s ovim Uvjetima, prevladavaju propisi određene Promocije.
  3. Korisnik može odbiti primati Promocije u bilo koje vrijeme prateći odgovarajuće upute ili pismom na adresu e-pošte Pružatelja usluge: body@monacofit.com.
 9. Intelektualno vlasništvo
  1. Pružatelj usluge ima isključiva prava na sve informacije pronađene na Portalu. Stoga bilo kakva obrada sadržaja ili dizajna, daljnje širenje podataka i/ili drugi načini upotrebe i daljnjeg širenja informacija s Portala od strane trećih strana bez dopuštenja ili pismenog pristanka Pružatelja usluge predstavljaju kršenje autorskih i drugih prava, što je kažnjivo prema zakonima Republike Latvije.
  2. U slučaju kršenja prava intelektualnog vlasništva, Pružatelj usluge ima pravo goniti počinitelja koji je u potpunosti odgovoran za bilo kakvu štetu koja je prouzročena ili bi mogla biti prouzročena Pružatelju usluge i trećim stranama (uključujući i gubitak dobiti).
 10. Odgovornost Pružatelja usluge
  1. Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu Korisniku u slučaju da Korisnik ne poštuje Uvjete Portala i/ili ne poštuje preporuke stručnjaka Pružatelja usluge.
  2. Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu Korisniku ili trećim stranama kao rezultat praćenja jelovnika uključenih u Uslugu ili drugih materijala koji su pruženi na Portalu.
  3. Pružatelj usluge ni na koji način nije odgovoran za radnje Korisnika i gubitke prouzročene trećim stranama.
 11. Zaštita podataka
  1. Svi osobni podaci i osobni identifikacijski kodovi Korisnika uneseni na Portalu zaštićeni su sukladno pravnim aktima Republike Latvije. Ti se podaci obrađuju u skladu s općim načelima obrade osobnih podataka, koji su propisani zakonodavstvom Republike Latvije.
  2. Pružatelj usluge ima pravo objavljivati i koristiti se materijalima primljenim od Korisnika, osim ako to Korisnik nije sam zabranio. Ovo se ne odnosi na osobne podatke ili privatne informacije koji se smatraju povjerljivima.
 12. Rješavanje sporova
  1. Svi sporovi između Pružatelja usluge i Korisnika rješavaju se pregovaranjem. U slučaju da sporovi nisu riješeni na taj način, oni će biti riješeni na sudu Republike Latvije sukladno Uvjetima i pravnim aktima Republike Latvije, ne uzimajući u obzir načela sukoba zakona s propisima drugih zemalja koja bi mogla utvrditi primjenu zakona druge zemlje.

Uvjeti Pravila zaštite privatnosti

  Pravila zaštite privatnosti tvrtke MONACOFIT SIA navode kako se MONACOFIT SIA, reg. br.: 40203101904, sa sjedištem na adresi: Rīga, Brīvības iela 140 - 4, LV-1012, Latvija, dalje u tekstu u značenju mrežnog okruženja „Portal”, koristi informacijama i načine na koje vi kao korisnik Portala možete zaštititi svoju tajnost.

  Koristeći se uslugama Portala vi povjeravate svoje informacije tom Portalu. Ova Pravila zaštite privatnosti osmišljena su kao pomoć da lakše razumijete koje informacije prikupljamo na Portalu, zašto ih Portal prikuplja i kako se upotrebljavaju.

  Informacije koje dijelite upotrebljavaju se kako biste mogli primiti visokokvalitetne usluge: od utvrđivanja takvih temeljnih aspekata kao što je jezik kojim se koristite do mnogo složenijih stvari kao što je ponuda planova vježbanja i prehrane, mrežnih savjetovanja kao i slanja vijesti i ponuda popusta. Nažalost, bez primanja osobnih podataka od vas ne možemo vam pružiti usluge koje su dostupne na Portalu.

 1. Upotreba i obrada prikupljenih informacija
  1. Portal upotrebljava vaše informacije na različite načine. Što Portal čini, ovisi o vrsti informacije. Detaljno pojašnjenje o tome što Portal čini, koje osobne podatke pohranjuje i zašto, nalaze se u nastavku.
   Kakve informacije upotrebljavamo i kako ih upotrebljavamo Zašto?
   Vaša dob, težina, visina, spol i navike. S ovom svrhom Portal pohranjuje vaše podatke najdulje 2 (dvije) godine nakon komunikacije. Portal treba tu informaciju kako bi ispunio uvjete ugovora koji su zaključile Strane. Portal vam ne može poslati prilagođene planove prehrane i planove vježbanja (pružiti uslugu) bez upotrebe vaših informacija.
   Za slanje informacija o našim novim proizvodima i uslugama putem e-pošte, SMS poruka kao i putem aplikacija Facebook i GMAIL. S ovom svrhom Portal pohranjuje vaše podatke najdulje 2 (dvije) godine nakon što povučete pristanak. Za pružanje najnovijih informacija. Portal će vam poslati ovu informaciju samo uz vaš pristanak.
   Za slanje obavijesti o uslugama putem SMS poruka, e-pošte ili putem naših aplikacija. S ovom svrhom Portal pohranjuje vaše podatke najdulje 1 (jednu) godinu nakon komunikacije. Portal upotrebljava tu informaciju kako bi ispunio uvjete ugovora koji su zaključile Strane.
   Za otkrivanje i sprječavanje prijevare. S ovom svrhom Portal pohranjuje vaše podatke najdulje 3 (tri) godine nakon datuma kojeg ste se zadnji put prijavili na svoj račun ili najdulje 10 (deset) godina nakon datuma izvršenja transakcije (koji je datum kasniji). Za otkrivanje i sprječavanje prijevare usmjerene protiv vas ili Portala te za zaštitu zakonitih interesa Portala.
   Sa svrhom segmentiranja posjetitelja. S ovom svrhom Portal pohranjuje vaše podatke najdulje 2 (dvije) godine nakon što date pristanak ili kad povučete taj pristanak. Za slanje informacija koje više odgovaraju vašim interesima. Umjesto opće poruke, primit ćete informaciju o temama od vašeg interesa. Portal će vam poslati ovu informaciju samo uz vaš pristanak.
   Za primanje uplata i izvršenja povrata. S ovom svrhom Portal pohranjuje vaše podatke najdulje 10 (deset) godina nakon datuma izvršenja transakcije. Portal to mora učiniti kako bi ispunio uvjete ugovora koji su zaključile Strane.
   Za pružanje usluga i podrške klijentima. S ovom svrhom Portal pohranjuje vaše podatke najdulje 1 (jednu) godinu nakon takve komunikacije. Portal to mora učiniti kako bi ispunio uvjete ugovora koji su zaključile Strane.
   Informacije o povijesti vaših kupnji i aktivnosti. S ovom svrhom Portal pohranjuje vaše podatke najdulje 3 (tri) godine nakon datuma kojeg ste se zadnji put prijavili na svoj račun ili nakon datuma vaše zadnje uplate (koji je datum kasniji). Portal to mora učiniti kako bi ispunio uvjete ugovora koji su zaključile Strane (u ovu svrhu upotrebljavamo samo vašu povijest plaćanja). Portal to mora učiniti kako bi vam pružio usluge i podršku te kako bi obradio vraćene usluge.
   Informacije koje pružate Portalu kad pregledavate mrežno mjesto Portala ili upotrebljavate aplikacije s Portala, uključujući svoju IP adresu, vrstu uređaja, razlučivost zaslona i, ako pristanete na dijeljenje, svoju lokaciju te način na koji upotrebljavate naše mrežno mjesto i aplikacije. S ovom svrhom Portal pohranjuje vaše podatke najdulje 10 (deset) godina nakon datuma izvršenja transakcije. Portal to mora učiniti kako bi vam pružio najbolje iskustvo kupnje, otkrio i spriječio prijevaru usmjerenu protiv vas ili Portala te zaštitio zakonite interese Portala. Portal upotrebljava podatke u analizi i evaluaciji kako bi bilo jasno kako se upotrebljavaju usluge portala. Primjerice, Portal analizira podatke o posjetima na Portalu kako bi se pojednostavio njegov dizajn. Portal upotrebljava podatke o promocijama s kojima stupate u interakciju kako bi bili jasni ishodi promotivnih kampanja. U tu se svrhu upotrebljavaju različiti alati, uključujući i Google Analytics.
  2. Informacije koje prikuplja Portal upotrebljava za održavanje, zaštitu i poboljšanje postojećih usluga, dizajniranje novih usluga te zaštitu korisnika Portala.
  3. Osobne informacije Portal obrađuje na svojim poslužiteljima smještenim u Europskoj uniji.
  4. Nemate obvezu slati osobne informacije Portalu. Međutim, ako ih ne pružite, možda nećete moći obavljati kupnje, kupovati i upotrebljavati usluge.
  5. Portal ima pravo obrađivati vaše osobne podatke sukladno uvjetima iz ovih Pravila zaštite privatnosti ako je nužno pokrenuti tužbe ili pružiti zaštitu u slučaju pokretanja tužbe, bez obzira na to jesu li tužbe podnesene sudu, jesu li administrativne naravi ili jesu li podnesene kao dio druge izvansudskog postupka. Iz tog razloga, Portal obrađuje vaše osobne podatke u skladu sa zakonitim interesima, kao i da zaštiti te osigura ostvarivanje prava Portala, kao i vaših prava i prava neke druge osobe. U slučajevima koji su spomenuti u ovom članku, vaši se podaci mogu obrađivati u razdoblju koje premašuje uvjete o zadržavanju podataka iz Pravila zaštite privatnosti.
  6. Osim svrha koje sadržavaju Pravila zaštite privatnosti i koje daju pravo Portalu da obrađuje vaše osobne podatke kao što je prethodno navedeno, Portal također ima pravo obrađivati vaše osobne podatke u slučajevima kada je takva obrada nužna za usklađivanje sa zakonskim obvezama Portala ili radi zaštite vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa drugog pojedinca.
  7. Sa svrhom izvršenja ugovora vaša će navedena adresa e-pošte biti uključena u bazu podataka i može se upotrebljavati za slanje obavijesti/podsjetnika.
 2. Transparentnost, izbor i prijenos podataka trećim stranama
  1. Cilj je Portala jasno navesti koje informacije prikuplja, tako da možete dati informirani pristanak u vezi s upotrebom prikupljenih informacija.
  2. Usluga Portala pod nazivom „Profil” dopušta vam pregled i kontrolu određenih vrsta informacija povezanih s vašim računom na Portalu.
  3. Korisnik može blokirati sve kolačiće na svojem pregledniku, uključujući i kolačiće povezane s uslugama Portala. Međutim, važno je uzeti u obzir da neke usluge Portala možda neće raditi ispravno ako su onemogućeni kolačići.
  4. Portal ima pravo dijeliti vaše podatke s trećim stranama u sljedećim slučajevima:
   1. Portal ima pravo otkriti vaše osobne podatke profesionalnim savjetnicima radi upravljanja rizicima, dobivanja profesionalnog savjeta ili provođenja ili pružanja zaštite u slučajevima pokretanja tužbi.
   2. Pružatelji usluge naplate Portala mogu obrađivati financijske transakcije povezane s kupnjom usluga ili proizvoda na Portalu. Vaše informacije o transakciji Portal dijeli s pružateljima usluge naplate Portala samo u mjeri nužnoj za vaše plaćanje, povrat novca i prigovore.
   3. Portal ima pravo otkriti vaše osobne podatke drugim pružateljima usluga radi pružanja određenih usluga. Primjerice, tvrtkama koje se bave isporukom, pružateljima usluge poslužitelja i njegova održavanja i pružateljima usluge e-pošte. U slučaju angažiranja podugovarača, Portal će poduzeti sve nužne mjere kako bi osigurao da rukovatelji podacima Portala održe povjerljivost osobnih podataka.
  5. Osim toga, Portal ima pravo otkriti vaše osobne podatke kako bi ispunio svoje zakonske obveze i po potrebi zaštitio vaše vitalne interese ili vitalne interese drugih osoba.
  6. Treće strane koje se spominju u Pravilima zaštite privatnosti mogu biti registrirane i izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora. Ako Portal pošalje vaše osobne podatke takvim osobama, Portal će poduzeti sve nužne mjere kako bi osigurao odgovarajuću zaštitu vaše privatnosti.
 3. Vaša prava
  1. Imate sljedeća prava u vezi sa svojim osobnim informacijama:
   1. pravo pristupa osobnim informacijama koje su na raspolaganju Portalu
   2. pravo da zatražite ispravak netočnih navoda u vašim osobnim informacijama koje su na raspolaganju Portalu (ipak, većinu informacija možete ispraviti u odjeljku Profil)
   3. pravo da zatražite brisanje vaših podataka
   4. pravo da ograničite obradu podataka
   5. pravo da prigovorite zbog obrade vaših podataka
   6. pravo na prenosivost podataka
   7. pravo da podnesete prigovor nadzornom tijelu
   8. pravo da povučete pristanak
  2. Ako želite ostvariti svoja prava, podnesite prigovor ili, ako imate pitanja, javite nam se na adresu e-pošte body@monacofit.com ili nazovite na broj 00371 66163622.
  3. Imate pravo ispraviti sve netočne podatke i, uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti sve nepotpune podatke.
  4. Imate pravo izbrisati svoje osobne podatke ako:
   1. osobni podaci nisu više nužni u odnosu na svrhe u koje su prikupljani ili inače obrađivani
   2. povučete pristanak, a nema drugog pravnog razloga za obradu
   3. prigovorite zbog obrade sukladno pravilima zaštite podataka pojedinaca
   4. obrada je izvršena u marketinške svrhe
   5. osobni se podaci obrađuju nezakonito
  5. Nažalost, vaši podaci neće biti izbrisani iz baze podataka Portala ako nakon prijema vašeg zahtjeva Portal zaključi da:
   1. vaši su osobni podaci nužni radi postizanja ciljeva za koje su prikupljani ili inače obrađivani
   2. niste povukli pristanak za obradu osobnih podataka
   3. niste pristali na obradu osobnih podataka, ali takva obrada nužna je radi zaštite zakonitih interesa Portala
   4. zakoni Europske unije i nacionalni zakoni obvezuju Portal na obradu vaših osobnih podataka
   5. Portal mora obraditi vaše podatke radi primjene, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
  6. Slučajevi u kojima imate pravo ograničiti upotrebu osobnih podataka:
   1. kad osporavate točnost osobnih podataka
   2. kad je obrada podataka nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka
   3. kad Portalu više nisu potrebni osobni podaci u svrhu obrade, ali trebaju vam radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
   4. kad prigovorite u vezi s obradom sukladno javnim ili zakonitim interesima u očekivanju verifikacije takvog prigovora
  7. Kada je obrada ograničena sukladno prethodno navedenom, Portal ima pravo nastaviti pohranjivati vaše osobne podatke. Međutim, Portal će ih obrađivati samo:
   1. uz vaš pristanak
   2. radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
   3. radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe
   4. sa svrhom važnih razloga od javnog interesa
  8. Brisanje osobnih podataka možete zatražiti na sljedeće načine:
   1. ako na svojem osobnom računu Portala obavijestite stručnjaka za prehranu
   2. ako nam pošaljete poruku e-pošte na adresu body@monacofit.com
   3. ako obavijestite Korisničku podršku Portala na broj telefona: 00371 66163622.
  9. Imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka koju provodi Portal iz razloga koji su povezani s vašom specifičnom situacijom. Međutim, to je moguće samo u mjeri u kojoj je obrada podataka nužna za izvršenje zadatka u javnom interesu ili sukladno zakonitim interesima Portala ili treće strane. Ako imate prigovor na takvu obradu, Portal će zaustaviti obradu osobnih informacija, osim ako je Portal u mogućnosti izložiti zakonite razloge za obradu koji nadjačavaju vaše interese, prava ili slobode ili ako je obrada nužna za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
  10. Imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka koju provodi Portal iz razloga koji su povezani s istraživanjima u znanstvene ili povijesne svrhe ili sa statističkim svrhama. Ako imate prigovor na takvu obradu, mi ćemo zaustaviti obradu osobnih informacija, osim ako je obrada obvezna za izvršavanje zadatka u javnom interesu.
  11. Pravo na prenosivost podataka. U mjeri u kojoj je pravni razlog za obradu koju provodi Portal:
   1. vaš pristanak
   2. izvršenje ugovora ili izvršenje operacija prema vašem zahtjevu prije zaključenja ugovora Imate pravo od Portala primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Međutim, ta prava nisu dostupna ako njihovo ostvarivanje ima negativan učinak na prava i slobode drugih osoba.
  12. Ako mislite da obrada vaših osobnih podataka na Portalu krši pravila zaštite podataka, imate pravo podnijeti prigovor Državnom inspektoratu za zaštitu osobnih podataka na adresu: Blaumaņa iela 11/13, Riga, LV-1011, http://www.dvi.gov.lv/en/.
 4. Informacija u vezi s marketinškim objavama
  1. Ako ste dali pristanak, Portal će vam poslati marketinške objave putem poruke e-pošte ili SMS poruke kako bi vam pružio najnovije informacije o uslugama koje pruža Portal ili partneri Portala.
  2. Možete bilo kada otkazati marketinške obavijesti koje primate s Portala.
  3. To možete učiniti na sljedeći način:
   1. Kliknite na poveznicu „Za otkazivanje budućih poruka e-pošte, kliknite ovdje” u bilo kojoj poruci e-pošte.
   2. Javite se našem timu korisničke podrške slanjem e-pošte na body@monacofit.com ili pozivom na 00371 66163622.
  4. Ako otkažete marketinške obavijesti, Portal će ažurirati vaš profil kako ubuduće više ne biste primali takve obavijesti.
  5. Uzmite u obzir činjenicu da Portal ima široku međusobno povezanu mrežu usluga, tako da će potrajati nekoliko dana dok informacija ne bude obnovljena na svim našim sustavima i možete primiti našu obavijest da je vaš zahtjev u postupku obrade.
 5. Upotreba kolačića
  1. Poput ostalih mrežnih mjesta, i Portal upotrebljava kolačiće. Kolačići su male podatkovne datoteke koje omogućuju Portalu da pruža brže i sigurnije iskustvo upotrebe mrežnih stranica. Kad posjetite ili komunicirate na Portalu, u odjeljcima, aplikacijama, alatima ili sobama za razgovor usluge, Portal ili pružatelji usluge koje je ovlastio Portal mogu upotrebljavati kolačiće kako bi vam pružili brže i sigurnije iskustvo upotrebe mrežnih mjesta, kao i u promotivne svrhe.
  2. Kolačići mogu sadržavati informacije s pomoću kojih bi bilo moguće identificirati korisnika, dok vaše osobne informacije koje ste nam dali na raspolaganje mogu biti povezane s informacijama koje pružaju ili pohranjuju kolačići.
  3. Portal upotrebljava kolačiće:
   1. za upravljanje sesijom i provjeru autentičnosti korisnika
   2. za osiguravanje funkcionalnosti mrežnog mjesta
   3. za dobivanje statističkih podataka o protoku posjetitelja na mrežnom mjestu: broj posjetitelja i vrijeme provedeno na mrežnom mjestu
   4. kako bi Portal bio učinkovitiji
   5. za utvrđivanje vaših navika
  4. Budući da za praćenje vaših navika Portal upotrebljava kolačiće, Portal će vas obavijestiti o upotrebi kolačića i zatražiti vaš pristanak za našu upotrebu kolačića sukladno zakonskim propisima.
  5. Kolačiće možete izbrisati prema vlastitom izboru (trebate li više informacija, posjetite www.youronlinechoices.com/lv).
  6. Možete izbrisati sve kolačiće koje ste već spremili na svoje računalo. Također možete konfigurirati svoj preglednik tako da ne dopusti spremanje kolačića, ali to zahtijeva ručni odabir te opcije svakog puta kad posjetite Portal.
  7. Portal ne može jamčiti da će sve usluge na Portalu raditi bez pogreške kad su kolačići onemogućeni.
  8. Portal upotrebljava ciljane (reklamne) kolačiće kako bi individualizirao vaše iskustvo pregledavanja i sadržaj koji vam se prikazuje, kao i za prikazivanje ponuda koje su vama važne. Ciljani kolačići upotrebljavaju se za analizu vaše povijesti pregledavanja i ti se podaci upotrebljavaju kako bi vam se pružile reklamne ponude.
  9. Portal ima popis pažljivo provjerenih i odabranih partnera koji primjenjuju dodatne kolačiće koji ne mogu pristupiti vašim osobnim podacima i koji vas ne mogu povezati s određenom osobom, ali osiguravaju besprijekorno pružanje usluge.
 6. Dopune Pravila zaštite privatnosti
  1. Ako Portal izvrši znakovite promjene u ovim Pravilima zaštite privatnosti, Portal će vas o tome obavijestiti na Portalu ili nekim drugim sredstvima poput e-pošte, tako da možete pregledati promjene prije nego što nastavite s upotrebom našeg mrežnog mjesta.

  Broj telefona: 00371 66163622, od ponedjeljka do petka (10.00 – 17.00 h)

  E-pošta: body@monacofit.com

  nformacije o tvrtki: MONACOFIT SIA, registracijski broj: 40203101904, sa sjedištem na adresi: Rīga, Brīvības iela 140 - 4, LV-1012, Latvija