A sva pitanja i komentare ljubazno Vas Molimo da kontaktirajte našu službu za korisnike.

Telefono numeris: 00371 66163622, od ponedjeljka do petka (10.00 – 17.00 h)
El. paštas: body@monacofit.com
Įmonės informacija: MONACOFIT SIA, registracijos numeris: 40203101904, juridinis adresas: Brīvības ulica 140 - 4, Riga, LV-1012, Latvia

Uvjeti upotrebe

 1. Uvjeti upotrebe
  1. Ovi Uvjeti upotrebe usluge odnose se na mrežnu stranicu www.monacofit.com (u daljnjem tekstu u značenju internetskog okruženja, Portal), sve druge usluge i proizvode, uključujući i mobilnu aplikaciju MonacoFit (u daljnjem tekstu Aplikacija) i cjelokupni sadržaj koji je dio Usluge (u daljnjem tekstu Usluga), a koje pruža tvrtka MONACOFIT SIA, s registracijskim brojem: 40203101904, s registriranom adresom: Rīga, Brīvības iela 140 - 4, LV-1012, Latvija te njezine ovlaštene tvrtke (u daljnjem tekstu Pružatelj usluge).
  2. Uvjeti upotrebe (u daljnjem tekstu Uvjeti) obvezujući su za sve osobe koje upotrebljavaju Portal, bez obzira je li dotična osoba registrirani korisnik na Portalu ili nije (u daljnjem tekstu Korisnik).
  3. Ako upotrijebi Uslugu, Korisnik pristaje i potvrđuje da on ili ona ima najmanje 18 godina ili da upotrebljava Uslugu pod nadzorom roditelja ili staratelja koji je upoznat s Uvjetima i pristaje na te Uvjete.
  4. Roditelji ili staratelji Korisnika koji je mlađi od 18 godina pristaju na Uvjete i preuzimaju punu odgovornost za činjenicu da Korisnik koji je mlađi od 18 godina upotrebljava Uslugu, uključujući, ali bez ograničenja, odgovornost za izvršene uplate i zakonsku odgovornost.
  5. Uvjeti pružanja usluge Portala stupaju na snagu istodobno s početkom upotrebe Usluge, uključujući i posjete Portalu. Ako Korisnik upotrijebi Portal ili aplikaciju Portala na mobilnim uređajima ili unutar njih izvede neku aktivnost, smatra se da je dotični Korisnik upoznat s Uvjetima koji su na snazi tijekom upotrebe i da pristaje pridržavati ih se.
  6. Korisnik koji ne pristaje ni na jednu odredbu tih Uvjeta nema pravo na upotrebu Portala.
  7. Ovi Uvjeti primjenjuju se na sva pitanja koja ne podliježu zakonodavnim aktima Republike Latvije o korištenju uslugama i predstavljaju cjeloviti ugovor između Pružatelja usluge i Korisnika. Ako je sud smatrao da je bilo koja od odredbi ovih Uvjeta nevažeća ili neprovediva, preostale odredbe ovih Uvjeta ostaju na snazi.
  8. Pružatelj usluge zadržava pravo da izmijeni i/ili promijeni Uvjete jednostrano u bilo kojem trenutku, a da o tome ne obavijesti Korisnika. Ti Uvjeti stupaju na snagu nakon objavljivanja o tome na Portalu. Korisnik Portala ima odgovornost pratiti i biti upoznat s Uvjetima Portala i pridržavati ih se.
  9. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a Pružatelj usluge zadržava pravo jednostrano raskinuti obveze prema Korisniku Portala bez prethodne obavijesti.
 2. Usluga
  1. Usluga obuhvaća sudjelovanje u programu koji sadržava informacije u vezi sa zdravim stilom života, prehranom i tjelesnom aktivnošću. Informacije objavljene na Portalu informativne su naravi i ne mogu zamijeniti profesionalnu medicinsku pomoć, dijagnozu ili liječenje. Ako Korisnik izrazi zabrinutost zbog informacija koje je primio na Portalu ili ima pitanja o svojem zdravlju, Korisnik se mora obratiti liječniku ili nekom drugom zdravstvenom djelatniku. Portal i informacije na njemu Korisnik upotrebljava na vlastiti rizik i odgovornost.
  2. Ako upotrijebi Uslugu i Portal, Korisnik se slaže i potvrđuje da je u dobrom tjelesnom stanju za obavljanje intenzivne tjelesne aktivnosti i za praćenje općeg plana prehrane. Usluga možda nije prikladna ili preporučljiva svim osobama s invaliditetom, uključujući, ali bez ograničenja na trudnice ili osobe s posebnim zdravstvenim stanjima ili posebnim prehrambenim potrebama.
  3. Usluga, uključujući, ali bez ograničenja na planove vježbanja i prehrane, može se prilagoditi odgovorima koje je Korisnik naveo u testu koji se nudi na Portalu. Stoga Pružatelj usluge potiče Korisnike da budu što iskreniji prilikom odgovaranja na sva pitanja.
  4. Prije nego Korisnik počne upotrebljavati Uslugu, Korisnik potvrđuje da je njegovo ili njezino sudjelovanje u Usluzi posebno potvrđeno i dopušteno od strane liječnika ili da su sve sljedeće tvrdnje istinite:
   1. nijedan liječnik nikada nije obavijestio Korisnika da Korisnik ima srčanu bolest ili da Korisnik treba obavljati samo takve tjelesne aktivnosti koje preporučuje liječnik
   2. Korisnik nikada nije osjetio bol u prsima dok se bavio tjelesnim aktivnostima
   3. Korisnik nikada nije osjetio bol u prsima tijekom prošlog mjeseca bez tjelesne aktivnosti
   4. Korisnik nikada nije izgubio ravnotežu zbog vrtoglavice i nikada nije izgubio svijest
   5. Korisnik nema probleme s kostima ili zglobovima koji bi se mogli pogoršati promjenom tjelesne aktivnosti
   6. liječnik Korisniku trenutno ne propisuje lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka ili srčane disfunkcije
   7. Korisnik nema povijest visokog krvnog tlaka, a nijedan član najuže obitelji Korisnika nije imao trajne probleme s visokim krvnim tlakom ili srčanom disfunkcijom
   8. Korisnik nije u drugom stanju, ne doji, niti je u razdoblju laktacije
   9. Korisnik nema visoki kolesterol, dijabetes i rizik od pretilosti
   10. Korisnik nema nijednu vrstu artritisa
   11. Korisnik nema saznanja o bilo kakvim razlozima zašto se Korisnik nije mogao baviti tjelesnim aktivnostima i pratiti planove prehrane
  5. Korisnik mora odmah prestati upotrebljavati Uslugu ako se u bilo kojem trenutku tijekom upotrebe Usluge ne osjeća dobro i po potrebi mora zatražiti liječničku pomoć.
  6. Premda Pružatelj usluge daje smjernice kao što su pisani opisi, slike ili videoisječci s opisima kako izvoditi određene vježbe ili aktivnosti, Korisnik preuzima punu odgovornost za točno izvođenje tih vježbi i aktivnosti.
  7. Usluga može uključivati, ali nije ograničena na programe, usluge e-pošte, poruke i oglasne ploče, zone razgovora, tematske grupe i mobilne aplikacije koje se mogu preuzeti, a u vezi su s uslugama dostupnima na Portalu.
  8. Portal može sadržavati poveznice na mrežna mjesta ili usluge treće strane, za čiji sadržaj Pružatelj usluge nije odgovoran. Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakve nastale gubitke Korisnika koji su nastali na mrežnim mjestima treće strane.
 3. Kvaliteta Usluge
  1. Usluga se pruža „kakva jest”, što znači da Pružatelj usluge ne jamči da:
   1. Usluga ispunjava zahtjeve Korisnika
   2. Usluga ne sadržava tehničke pogreške, tehničke smetnje i sigurnosne rupe
   3. Usluga će biti dostupna bilo kada i bilo gdje
  2. Usluga se pruža u obliku informacija i ne smije se smatrati savjetom liječnika, preporukama ili uputama.
  3. Premda su osmišljeni za pojedince, planovi prehrane i aktivnosti Pružatelja usluge ne predstavljaju medicinski savjet, dijagnozu ili liječenje.
  4. Pružatelj usluge zadržava pravo jednostrano raskinuti suradnju s Korisnikom u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, uključujući slučajeve sumnje da je Korisnik naveo lažne podatke u obrascu za registraciju ili sumnje da je Korisnik kupio Uslugu prijevarom.
  5. Informacije o uslugama na Portalu stalno se ažuriraju, mijenjaju i poboljšavaju. Stoga cijene, opisi i ostale informacije o uslugama dostupnima na Portalu mogu biti netočni ili nepotpuni.
 4. Račun Korisnika
  1. Kako bi upotrijebio Uslugu, Korisnik se mora registrirati na Portalu ispunjavanjem obrasca za registraciju. Korisnik je odgovoran za održavanje ovog računa i neprenošenje pristupa ovom računu drugim pojedincima.
  2. Postavši Korisnik na Portalu, Korisnik pristaje na obradu podataka navedenih na njegovom ili njezinom profilu. Nakon otvaranja računa na Portalu, Korisnik je odgovoran za upotrebu svojeg računa.
  3. Svaki račun Korisnika na Portalu izrađen je za svakog Korisnika individualno i namijenjen je individualnoj upotrebi; Korisnik nema pravo prenijeti svoj račun na upotrebu drugoj osobi.
  4. Pružatelj usluge ima pravo obustaviti račun Korisnika bez mogućnosti povrata novca ako:
   1. Korisnik je naveo lažne, netočne podatke tijekom registracije
   2. Korisnik je proslijedio svoj račun na upotrebu drugoj osobi
   3. postoji sumnja na prijevaru ili neovlaštenu ili nezakonitu transakciju
   4. Korisnik je prekršio Uvjete Portala na bilo koji drugi način
  5. Pružatelj usluge nije odgovoran za obustavu ili gašenje računa Korisnika.
  6. Pružatelj usluge također nudi račun usluge PRO koji uključuje dodatne opcije kao što su izravni kontakt sa stručnjakom za prehranu i trenerom, dodatni planovi treniranja i druge opcije. Ako Korisnik odluči početi upotrebljavati ovaj račun PRO, Korisnik mora navesti i pružiti informaciju o željenoj vrsti plaćanja (primjerice kreditna kartica, PayPal ili bilo koji drugi način plaćanja koji nudi Pružatelj usluge).
  7. Nakon aktiviranja statusa računa PRO, Korisnik pristaje na to da će se pretplata za uslugu PRO naplatiti automatski, ovisno o načinu plaćanja koje je Korisnik odabrao. Korisnik pristaje na to da će ta naknada automatski biti naplaćena s računa Korisnika jednom mjesečno, dok Korisnik ne prekine sudjelovanje u programu. Korisnik pristaje pokriti sve pretplate i druge troškove u vezi s računom usluge PRO Korisnika.
  8. Korisnik ima pravo ugasiti ili obrisati svoj račun Korisnika poduzimanjem odgovarajućih koraka na Portalu ili slanjem poruke Pružatelju usluge na adresu body@monacofit.com o želji da ugasi račun.
  9. Nakon brisanja računa Korisnika, Pružatelj usluge ima pravo obrisati sve podatke o korisniku, uključujući, ali ne ograničavajući se na planove prehrane, analizu težine i mrežna savjetovanja sa stručnjakom za prehranu.
 5. Tehnički postupak kupnje Usluge
  1. Kako bi primio Usluge koje se nude na Portalu, Korisnik se mora registrirati sukladno postupcima registracije navedenima za Portal.
  2. Prilikom popunjavanja obrasca za registraciju, Korisnik mora pružiti istinite, potpune i ažurirane informacije.
  3. Ako se želi registrirati na Portalu i primiti Uslugu, Korisnik mora poduzeti ove ili druge (prema uputama na Portalu) korake:
   1. ispuniti test koji je dostupan na portalu
   2. nakon ispunjavanja testa, navesti svoju adresu e-pošte na koju će Pružatelj usluge slati informacije o prijemu Usluge
   3. ako Korisnik želi početi upotrebljavati račun usluga PRO s automatskim mjesečnim plaćanjem, Korisnik mora:
    1. odabrati najprikladniji sustav plaćanja za plaćanje Usluge
    2. poduzeti sve nužne korake za plaćanje Usluge
    3. ispuniti obrazac registracije.
  4. Nakon uspješne registracije i nakon ispunjavanja testa, Korisnik će primiti obavijest e-poštom o uspješnoj registraciji za sudjelovanje u programu i pristupu Usluzi.
 6. Plaćanje Usluge
  1. Kako bi primio dostupne Usluge na Portalu, Korisnik pristaje pružiti potrebne informacije da bi platna transakcija za Uslugu bila uspješna, uključujući, ali ne ograničavajući se na broj računa ili broj kreditne kartice, podatke o roku valjanosti kreditne kartice i/ili ime, prezime i osobni identifikacijski broj osobe koja plaća.
  2. Plaćanjem usluga Korisnik priznaje i jamči da:
   1. on ili ona imaju pravo upotrijebiti kreditnu karticu ili drugi način plaćanja koji su povezani s obračunima usluge
   2. pružena informacija je istinita, točna i potpuna
  3. Pružajući informacije navedene u Članku 5 ovih Uvjeta, Korisnik daje Pružatelju usluge pravo da prenosi te podatke trećim stranama kako bi se osiguralo potpuno plaćanje Usluge.
 7. Povrat iznosa plaćene Usluge
  1. Korisnici imaju pravo zatražiti puni povrat uplaćenog novca u roku od 30 dana od plaćanja Usluge, osim ako drugačije nije navedeno na Portalu ili u opisu Usluge. Kako bi uplaćeni novac dobio natrag, Korisnik mora kontaktirati Pružatelja usluge slanjem e-pošte na adresu body@monacofit.com te priložiti dokumente koji potvrđuju plaćanje i zahtjev za povrat uplaćenog novca.
  2. Ako je Korisnik koji je registriran na Portalu iz nekog razloga nezadovoljan postignutim rezultatima, Pružatelj usluge jamči povrat uplaćenog novca istog radnog dana po primitku zahtjeva.
  3. Korisnik može, po vlastitom nahođenju i besplatno, otkazati Uslugu u bilo kojem trenutku na svojem profilu u okviru Usluge, u odjeljku Profil ili može pozivom na 0037166163622 ili slanjem e-pošte na body@monacofit.com zatražiti od tvrtke MonacoFit.com prekid usluge. Po otkazivanju usluge MonacoFit.com zaustavlja automatske naplate s kartice Korisnika i može odmah i nepovratno izbrisati sve informacije Korisnika, uključujući i analizu mršavljenja, sve pružene savjete, planove mršavljenja, jelovnike i planove prehrane.
 8. Natjecanja, posebne ponude i promocije
  1. Unosom svojih privatnih podataka u Portal, uključujući, ali ne ograničavajući se na adresu e-pošte i/ili broj telefona, Korisnik pristaje primati informacije od Pružatelja usluge i partnera Pružatelja usluge u vezi s različitim vrstama vijesti povezanih s Portalom, promotivnim kampanjama i drugim uslugama putem e-pošte, telemarketinga ili bilo kojeg drugog formata koji nudi Pružatelj usluge.
  2. Sve vrste natjecanja ili drugih posebnih ponuda (u daljnjem tekstu Promocije) koji su dostupni na Portalu mogu se regulirati odvojeno od ovih Uvjeta. Prije nego što sudjeluju u Promocijama, Korisnici se potiču da pročitaju obvezujuće propise Promocija. Ako su propisi Promocije u sukobu s ovim Uvjetima, prevladavaju propisi određene Promocije.
  3. Korisnik može odbiti primati Promocije u bilo koje vrijeme prateći odgovarajuće upute ili pismom na adresu e-pošte Pružatelja usluge: body@monacofit.com.
 9. Intelektualno vlasništvo
  1. Pružatelj usluge ima isključiva prava na sve informacije pronađene na Portalu. Stoga bilo kakva obrada sadržaja ili dizajna, daljnje širenje podataka i/ili drugi načini upotrebe i daljnjeg širenja informacija s Portala od strane trećih strana bez dopuštenja ili pismenog pristanka Pružatelja usluge predstavljaju kršenje autorskih i drugih prava, što je kažnjivo prema zakonima Republike Latvije.
  2. U slučaju kršenja prava intelektualnog vlasništva, Pružatelj usluge ima pravo goniti počinitelja koji je u potpunosti odgovoran za bilo kakvu štetu koja je prouzročena ili bi mogla biti prouzročena Pružatelju usluge i trećim stranama (uključujući i gubitak dobiti).
 10. Odgovornost Pružatelja usluge
  1. Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu Korisniku u slučaju da Korisnik ne poštuje Uvjete Portala i/ili ne poštuje preporuke stručnjaka Pružatelja usluge.
  2. Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu Korisniku ili trećim stranama kao rezultat praćenja jelovnika uključenih u Uslugu ili drugih materijala koji su pruženi na Portalu.
  3. Pružatelj usluge ni na koji način nije odgovoran za radnje Korisnika i gubitke prouzročene trećim stranama.
 11. Zaštita podataka
  1. Svi osobni podaci i osobni identifikacijski kodovi Korisnika uneseni na Portalu zaštićeni su sukladno pravnim aktima Republike Latvije. Ti se podaci obrađuju u skladu s općim načelima obrade osobnih podataka, koji su propisani zakonodavstvom Republike Latvije.
  2. Pružatelj usluge ima pravo objavljivati i koristiti se materijalima primljenim od Korisnika, osim ako to Korisnik nije sam zabranio. Ovo se ne odnosi na osobne podatke ili privatne informacije koji se smatraju povjerljivima.
 12. Rješavanje sporova
  1. Svi sporovi između Pružatelja usluge i Korisnika rješavaju se pregovaranjem. U slučaju da sporovi nisu riješeni na taj način, oni će biti riješeni na sudu Republike Latvije sukladno Uvjetima i pravnim aktima Republike Latvije, ne uzimajući u obzir načela sukoba zakona s propisima drugih zemalja koja bi mogla utvrditi primjenu zakona druge zemlje.

Uvjeti Pravila zaštite privatnosti

  This Privacy Policy informs how MONACOFIT SIA, registracijos numeris: 40203101904, juridinis adresas: Brīvības ulica 140 - 4, Riga, LV-1012, Latvia (hereinafter – Manager) processes the information and personal data on the website MonacoFit.com (hereinafter – Website). This Privacy Policy explains how the Manager processes personal data and informs about the rights of the data subject under the General Data Protection Regulation No. 2016/679 (hereinafter – Regulation).

 1. Information about the Manager:
  1. Contact information of the Manager: MONACOFIT SIA, registracijos numeris: 40203101904, juridinis adresas: Brīvības ulica 140 - 4, Riga, LV-1012, Latvia. E-mail: body@monacofit.com; Contact number: 00371 66163622.
 2. Purpose and Legal Bases for Processing Personal Data of the Manager:
  1. Manager, when providing services on the Website, shall process the following data:
   No. Purpose of Processing Personal Data Process of Processing Personal Data Processed Personal Data Legal Basis for Processing in Accordance with the Regulation Period of Storing Data (months)
   1 Sending out commercial notifications. Sending information about language learning services. E-mail address, phone number, name and surname, IP address, address (country, city), device used, browser used, time and date of opening, replying to and blocking e-mail, number of clicks. Legitimate interests of the Manager (article 6 (1) (f)). Same as the one mentioned in paragraph 2.
   2 Provision of the service and customer identification (including user account administration, payment service). Registration of new users, user access to the service and provision of password change and the service. E-mail address, phone number, name, surname, date of birth (day, month, year), gender, account number, method of payment, date of payment, amount, type of service for which payment has been made. Ensuring the performance of the contract (article 6 (1) (b)). Up to 120 months since the interruption of providing service (civil limitation period is 10 years).
   3 Compliance with tax obligations. Determination of customer's home country for the determination of the country of value added tax. Customer’s country of residence. Enforcement of the legal obligation (article 6 (1) (c)). Same as the one mentioned in paragraph 2.
   4 Enforcing requirements of the Regulation and consumer protection laws. Handling of personal submissions and claims. Name, surname, e-mail address, phone number. Compliance with the legal obligation (article 6 (1) (c)). Same as the one mentioned in paragraph 2.
   5 The development of Manager’s marketing strategy. Customer segment identification, development of marketing strategy. Gender, year of birth. Legitimate interests of the Manager (article 6 (1) (f)) 24 months.
  2. In addition to the purposes mentioned above, the Manager may also process Your personal data in order to comply with a mandatory obligation imposed by the law, or to protect their legal interests by going to a court or a state or local authority.
  3. Data which has the legal basis of ensuring the execution of the contract (see table 2 below) is necessary to provide You with the provision of the service You have purchased, and without this data, the provision of the service may be difficult or impossible.
 3. Transparency and Transfer of Data to Third Parties:
  1. The Manager may transfer personal data to third parties in the following cases:
   1. The Manager may transfer Your personal data to professional advisers in order to manage the risks, obtain professional advice or pursue the legal protection of their interests in claims against the Manager;
   2. Your payment data related to the purchase of goods or services on the Website may be processed by the payment service providers of the Website. The Manager will share this data with the payment service providers of the Website only to the extent necessary to ensure Your payment or refund of Your payment to You, or to handle Your complaints;
   3. The Manager may transfer your personal data to external service providers, such as suppliers of servers and their maintenance services, e-mail service providers, marketing service providers, etc., to the extent necessary to ensure the delivery of the service You purchase or the legitimate interests of the Manager. In case of subcontracting, the Manager will take all necessary steps to ensure the confidentiality of Your personal data.
 4. Your Rights as a Data Subject:
  1. You have the right to request and to receive, within one month, all information (personal data) processed by the Manager.
  2. You have the right to rectify and supplement any of Your data which is inaccurate or outdated.
  3. You have the right to object to the processing of Your data in accordance with the provisions of the Regulation.
  4. You have the right to receive Your data and pass it on to other data manager in accordance with the provisions of the Regulation.
  5. You have the right to request deletion of Your personal data, but please note that the Manager is unable to delete the data they have to process, as such obligation is imposed by the law.
  6. You have the right to ask to limit the processing of Your personal data in accordance with the provisions of the Regulation.
  7. In the event that You ask to delete or object to the processing of such data required for the performance of the contract concluded with You and to provide the service You ordered, the service may not be possible or will be difficult to provide due to such data deletion or processing limitation.
  8. You have the right to submit a complaint to the National Data Protection Agency.
 5. Communication:
  1. If you wish to exercise your rights, submit a complaint or if You have any questions, please contact us by email: body@monacofit.com or by calling 00371 66163622.
  2. If You believe that the processing of Your personal information on the Website violates the data protection rules, You have the right to submit a complaint to the National Data Protection Agency by sending it to Blaumaņa Street 11/13, Centra rajons, Riga, LV-1011, www.dvi.gov.lv.
 6. Information about Marketing Notifications:
  1. If You have agreed, the Website will send You marketing notifications in form of an e-mail or a text message to provide You with the relevant information about the services provided by the Website or by the partners of the Website.
  2. You may opt out of receiving marketing notifications from the Website at any time. You can do it like this:
   1. By clicking on “To unsubscribe from further letters, click here.” link in any e-mail message;
   2. By contacting our Customer service team via email: body@monacofit.com or by calling 00371 66163622.
  3. If you opt out of receiving marketing notifications, the Manager will update Your profile to ensure that You do not receive these notifications in the future.
  4. Please note that since the Website includes a wide network of interconnected services, it may take a few days for the information to be updated in all our systems, so You may receive notifications from us while we process Your request.
 7. Use of Cookies:
  1. Like other sites, the Website also uses cookies. Cookies are small data files which allow the Website to provide You with a faster and more secure website experience. When you visit or interact with the Website, services, apps, tools or chat sites, the Website or authorized service providers of the Website may use cookies to provide You with the better, faster and safer use of websites, as well as for advertising purposes.
  2. Cookies may contain information that could identify a user, but Your personal information at our disposal may be related to information collected or stored by cookies.
  3. Website uses cookies for:
   1. Session management and user authentication;
   2. To ensure the functionality of the Website;
   3. Obtain statistics on the flow of visitors – the number of visitors, the time spent on the page;
   4. To improve the effectiveness of the Website;
   5. To determine Your habits.
  4. As the Website uses cookies to track Your habits, the Website informs You about the use of cookies and requires Your consent to use cookies in accordance with the requirements of the law.
  5. You can delete cookies of Your choice (more information –www.youronlinechoices.com/lv).
  6. You can delete all cookies that are already stored on Your computer. You can also decide to prevent cookies from being stored, but in this case You must manually specify this choice each time You visit the Website.
  7. The Website cannot guarantee that by disabling cookies all services on the Website will operate without errors.
  8. Website uses targeted (commercial) cookies to personalize Your browsing experience and content displayed to You, and also to show offers that would be relevant for You. Targeted cookies analyze browsing history and this data is used to provide commercial offers to You.
  9. The Website has carefully examined and selected a list of partners, which have introduced additional cookies that do not have the ability to reach Your personal data and which cannot be linked to any specific person, but makes it possible to ensure the smooth provision of the service.
 8. Changes to the Privacy Policy:
  1. If the Manager makes relevant changes to this Privacy Policy, the Manager will inform You about it on the Website or otherwise, for example by sending an e-mail, so that You may view any changes before any further use of the Website.

  Phone: 00371 66163622, Monday – Friday 10:00-17:00

  E-mail: body@monacofit.com

  Company information: MONACOFIT SIA, registracijos numeris: 40203101904, juridinis adresas: Brīvības ulica 140 - 4, Riga, LV-1012, Latvia