Küsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditoega:

Telefon: 00371 66163622, E–R 10.00–17.00
E-post: body@monacofit.com
Ettevõtet puudutav teave: MONACOFIT SIA, registrikood: 40203101904, juriidiline aadress: Brīvības str 140 - 4, Riga, LV-1012, Latvia

Kasutustingimused

 1. Kasutustingimused
  1. Käesolevad Kasutustingimused kehtivad www.monacofit.com veebilehel (edaspidi veebipõhise keskkonna tähenduses Portaal), kõikides teistes teenustes ja toodetes, kaasa arvatud MonacoFit mobiilirakenduses (edaspidi Rakendus) ja kogu ülejäänud sisus, mis on Teenuse osaks (edaspidi Teenus), mida osutab MONACOFIT SIA, registrikood: 40203101904, juriidiline aadress: Brīvības iela 140 - 4, Riga, LV-1012, Latvia, ja selle õigustatud teised ettevõtted (edaspidi Teenuse Osutajad).
  2. Portaali kasutustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõikidele inimestele, kes Portaali kasutavad, sõltumata sellest kas inimene on Portaali registreeritud kasutaja või mitte (edaspidi Kasutaja).
  3. Teenust kasutades nõustub ja kinnitab Kasutaja, et ta on vähemalt 18 aastat vana või kasutab Teenust koos vanemast või hooldajast järelevaatajaga, kes on Tingimustega tuttav ja nõustub nendega.
  4. Alla 18 eluaasta vana kasutaja vanemad või hooldajad nõustuvad võtma kogu vastutuse selle eest, et alla 18 eluaasta vana isik kasutab Teenust ja sellega kaasnevaid rahalisi ja õiguslikke kohustusi.
  5. Portaali Tingimused jõustuvad samaaegselt Teenuse kasutamisega ja Portaali külastamisega. Kui Kasutaja kasutab Portaali või Portaali rakendust mobiilsetel seadmetel või sooritab toiminguid, loetakse, et Kasutaja on Tingimustega tutvunud ja nõustunud.
  6. Kasutaja, kes Tingimustega ei nõustu, ei või Portaali kasutada.
  7. Need Tingimused kehtivad kõikidel juhtudel, mis ei kuulu teenuste kasutamist käsitlevate Läti Vabariigi seadusaktide alla ning need moodustavad teenuseosutaja ja kasutaja vahelise täieliku nõusoleku. Kui kohus on tunnistanud mõne käesoleva Tingimuste sätte tühiseks või jõustamatuks, jäävad ülejäänud Tingimuste sätted jõusse.
  8. Teenuse pakkuja jätab endale õiguse muuta Tingimusi ühepoolselt igal ajahetkel, ilma eelneva Kasutaja etteteatamiseta. Uued Tingimused jõustuvad koheselt pärast Portaalis avalikustamist. Portaali Kasutaja on kohustatud ennast kursis hoidma Portaali Tingimustega ja neid järgima.
  9. Käesolev Kokkulepe kehtib tähtajatult ning Teenuse osutaja jätab endale õiguse Portaali Kasutaja kohustuste peatamiseks igal ajahetkel, ilma etteteatamiseta.
 2. Teenus
  1. Teenus hõlmab endas tervisliku eluviisi, toitumise ja kehalise aktiivsusega seotud programmis osalemist. Portaalis avaldatud teave on informatiivne ning see ei saa asendada professionaalset meditsiinilist abi, diagnoosimist ega ravi. Kui kasutajal tekib mure või küsimus Portaalist saadud teabe kohta või tal on tervisega seotud küsimusi, tuleb Kasutajal pöörduda arsti või mõne muu tervishoiu töötaja poole. Kasutaja kasutab Portaali ja sellest saadavat informatsiooni omal riisikol ja vastutusel.
  2. Teenuse ja Portaali kasutamisel kinnitab Kasutaja, et ta on heas füüsilises seisundis intensiivsete füüsiliste tegevuste tegemiseks ja üldise toitumiskava järgimiseks. Teenus ei pruugi olla sobilik ega soovitatav kõigile puuetega inimestele, sealhulgas kuid mitte ainult, rasedatele või konkreetse meditsiinilise seisundi või dieedivajadustega inimestele.
  3. Teenust, sealhulgas kuid mitte ainult, treening- ja toitumiskavasid võidakse kohandada vastavalt vastutustele, mille Kasutaja on andnud Portaalis pakutavas testis. Seetõttu soovitab Teenuse pakkuja kõigil Kasutajatel vastata küsimustele võimalikult ausalt ja tõeselt.
  4. Enne kui Kasutaja hakkab Teenust kasutama kinnitab ta, et on saanud arstilt kinnituse programmi kasutamiseks või et kõik testis väljendatud vastused on tõesed:
   1. ükski arst pole kunagi Kasutajale teatanud, et tal on südamehaigused või et ta peaks tegema ainult arsti poolt soovitatud füüsilisi tegevusi;
   2. Kasutaja ei ole kunagi tundnud füüsilisi tegevusi tehes rinnus valu;
   3. Kasutaja ei ole viimase kuu aja jooksul kunagi tundnud füüsilisi tegevusi tehes rinnus valu;
   4. Kasutaja ei ole kunagi uimasuse tõttu kaotanud tasakaalu ega teadvust;
   5. Kasutajal ei ole probleeme liigeste ega luudega, mis võiksid füüsilisi liigutusi tehes tugevneda;
   6. arst ei ole hetkel Kasutajale määranud ravimeid hüpertensiooni või südamefunktsiooni häirete raviks;
   7. Kasutajal ei ole varem olnud kõrget vererõhku ja üheldi Kasutaja lähikondlasel ei ole olnud pidevaid probleeme hüpertensiooni või südamefunktsiooni häiretega;
   8. Kasutaja ei ole rase, ei toida rinnaga last ega imetamise perioodis;
   9. Kasutajal ei ole kõrge kolesteroolitase, diabeet ega riski ülekaaluliseks muutuda;
   10. Kasutajal ei ole liigesehaiguseid;
   11. Kasutaja ei ole teadlik ühestki põhjusest, miks ta ei saaks tegeleda füüsiliste tegevuste või toitumiskavadega.
  5. Kasutaja peab koheselt lõpetama Teenuse kasutamise kui tunneb ennast Teenuse kasutamise jooksul halvasti ning vajadusel pöörduma arsti või mõne muu meditsiinitöötaja poole.
  6. Kuigi Teenuse pakkuja annab juhiseid, näiteks kirjalikke kirjeldusi, pilte või videoklippe koos kirjeldustega, kuidas konkreetseid harjutusi või tegevusi läbi viia, võtab Kasutaja täieliku vastutuse nende harjutuste ja tegevuste korrektse täitmise eest.
  7. Teenus võib kuid ei pea sisaldama, programme, emaili teenuseid, sõnumeid ja teadetetahvleid, jututubasid, uudistegruppe ja allalaaditavaid mobiilirakendusi, mis on seotud Portaalis pakutavate teenustega.
  8. Portaal võib sisaldada linke teiste tootjate veebilehekülgedele või teenustele, mille sisu eest Teenuse pakkuja ei vastuta. Teenuse pakkuja ei vastuta kahjude eest, mis kolmandate osapoolte veebisaitidel Kasutajale tekivad või tekkida võivad.
 3. Teenuse kvaliteet
  1. Teenust osutatakse sellisena nagu see on ning Teenuse pakkuja ei saa garanteerida seda, et:
   1. Teenus on vastavuses Kasutaja nõudmistega;
   2. Teenuses puuduvad tehnilised vead, tehnilised viperused ja turvaaugud;
   3. Teenus on alati ja kõikjal saadaval.
  2. Teenust pakutakse informatsiooni vormis ning seda ei saa võtta arsti nõuandena, soovitusena või juhisena.
  3. Kuigi Teenuse pakkuja toitumis- ja tegevuskavad on välja töötatud individuaalselt, ei kujuta need endast meditsiinilist nõustamist, diagnoosimist ega ravi.
  4. Teenuse pakkuja jätab endale õiguse igal ajal ja mis tahes põhjustel ühepoolselt lõpetada koostöö Kasutajaga, sealhulgas juhul, kui kahtlustatakse, et Kasutaja on registreerimisvormis toonud välja valelikud andmed või on kahtlus, et Kasutaja on Teenuse ostnud pettuse teel.
  5. Infot Portaali Teenuste kohta ajakohastatakse, muudetakse ja täiustatakse pidevalt. Seetõttu võivad Portaalis pakutavate teenuste hinnad, kirjeldused ja muu teave olla ebatäpsed või puudulikud.
 4. Kasutaja konto
  1. Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja täitma Portaali registreerimisvormi. Kasutaja kohustuseks on teiste isikute juurdepääsu kontole piirata.
  2. Portaalis Kasutajaks saades nõustub Kasutaja oma profiilil näidatud andmete töötlemisega. Pärast Portaalis konto avamist vastutab Kasutaja selle konto kasutamise eest.
  3. Iga Portaalis loodud Kasutaja on mõeldud individuaalseks kasutamiseks; Kasutajal on keelatud lubada teistel inimestel oma kontole ligi pääseda.
  4. Teenuse pakkujal on õigus peatada Kasutaja konto ilma raha tagastamata juhul kui:
   1. Kasutaja on registreerimisel esitanud valelikke andmeid;
   2. Kasutaja on lubanud võimaldanud teistele inimestele juurdepääsu oma kontole;
   3. on kahtlus pettuse, autoriseerimata või valelike tehingute osas;
   4. Kasutaja on rikkunud Portaali Tingimusi ühel või teisel viisil.
  5. Teenuse pakkuja ei ole vastutav Kasutaja konto peatamise eest.
  6. Teenuse pakkuja pakub ka PRO Teenuse kontot, mis sisaldab selliseid lisavõimalusi nagu näiteks otsene kontakt toitumisnõustaja ning toitumiskoolitajaga, täiendavad koolituskavad ja muud võimalused. Kui Kasutaja otsustab alustada PRO konto kasutamisega, peab ta täpsustama ja esitama teabe soovitud makseviisi kohta (näiteks krediitkaardi, PayPali või mõne muu Teenuse pakkuja poolt pakutud makseviisi abil).
  7. Pärast Kasutaja PRO konto aktiveerimist nõustub Kasutaja, et PRO Teenuse tellimistasu võetakse automaatselt, sõltuvalt kasutaja valitud makseviisist. Kasutaja nõustub, et seda tasu võetakse automaatselt üks kord kuus, kuni Kasutaja lõpetab oma programmis osalemise. Kasutaja nõustub katma kõik Kasutaja PRO teenuse kontoga seotud liitumistasud ja muud tasud.
  8. Kasutajal on õigus oma Kasutaja konto lõpetada või kustutada, tehes selleks vajalikud sammud Portaali kaudu või saates Teenuse pakkujale konto lõpetamise soovi aadressile body@monacofit.com.
  9. Pärast Kasutaja konto kustutamist on Teenuse pakkujal õigus kustutada kogu teave Kasutaja kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, toitumisplaanid, kehakaalu analüüs ja veebipõhised konsultatsioonid toitumisspetsialistiga.
 5. Teenuse soetamise tehniline protsess
  1. Portaali poolt osutavate Teenuste saamiseks tuleb Kasutajal täita Portaali poolt ette antud registreerimisprotseduur.
  2. Registreerimisvormi täitmisel peab Kasutaja esitama tõese, täieliku ja ajakohase teabe.
  3. Portaalis registreerumiseks ja Teenuse saamiseks peab Kasutaja viima läbi need või muud toimungud (vastavalt Portaali juhistele):
   1. täitma Portaalis esitletud testi;
   2. pärast testi täitmist täpsustama oma emaili aadressi, läbi mille Teenuse pakkuja saab edastada vajaliku informatsiooni;
   3. kui Kasutaja soovib hakata kasutama PRO Teenuseid koos automaatsete maksetega, peab Kasutaja:
    1. valima sobivaima makseviisi Teenuse eest tasumiseks;
    2. tegema kõik vajalikud toimingud Teenuse eest maksmiseks;
    3. täitma registreerimisvormi.
  4. Pärast edukat registreerimist ja testi tegemist saab kasutaja meiliteavituse, milles kinnitatakse edukas programmis osalemisele registreerumine ja antakse ligipääs teenusele.
 6. Teenuse eest tasumine
  1. Portaalis pakutavate Teenuste saamiseks nõustub Kasutaja edastama Teenuse maksetehingu õnnestumiseks vajalikku teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, konto- või krediitkaardi numbri, teabe krediitkaardi kehtivusaja kohta ja/või arve saaja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi.
  2. Teenuste eest maksmisel Kasutaja teadustab ja garanteerib, et:
   1. tal on õigus kasutada krediitkaari või muud makseviisi Teenuse eest tasumiseks;
   2. sisestatud informatsioon on õige ja täielik.
  3. Esitades käesolevate tingimuste Artiklis 5 täpsustatud teavet, annab Kasutaja Teenuse pakkujale õiguse edastada esitatud andmeid kolmandatele isikutele, et tagada Teenuste eest täielik tasumine.
 7. Teenuse eest makstud raha tagastamine
  1. Kasutajatel on õigus nõuda makstud raha täielikku tagastamist 14 päeva jooksul alates Teenuse eest tasumisest, kui Portaalis või Teenuse kirjelduses ei ole sätestatud teisiti. Tasutud raha tagastamiseks peab Kasutaja võtma ühendust Teenuse pakkujaga, saates emaili aadressile body@monacofit.com ning lisama makset kinnitavad dokumendid ja makstud raha tagastamise taotluse.
  2. Kui Portaalis registreeritud Kasutaja ei ole saavutatud tulemustega mingil põhjusel rahul, garanteerib Teenuse osutaja samal tööpäeval pärast taotluse saamist makstud raha tagastamise.
  3. Kasutaja võib oma äranägemise järgi igal ajahetkel tasuta tühistada oma tellimuse Teenuse eest oma Kasutaja profiililt või võttes ühendust MonacoFit.com-iga telefonil 0037166163622 või saates emaili aadressile body@monacofit.com. Teenuse tühistamisel peatab MonacoFit.com automaatsete maksete tegemise kasutaja kaardilt ja võib kohe ning pöördumatult kustutada kogu Kasutaja kohta käiva teabe, sealhulgas salenemisanalüüsi, kõik pakutavad konsultatsioonid, salenemisplaanid, toitumiskavad ja treeningukavad.
 8. Võistlused, eripakkumised ja kampaaniad
  1. Sisestades oma isiklikud andmed Portaali, sealhulgas ja mitte ainult, emaili aadressi ja/või telefoni numbri, nõustub Kasutaja saama teavet Teenuse pakkujalt ja Teenuse pakkuja partneritelt erinevat tüüpi Portaaliga seotud uudiste, kampaaniate ja muude teenuste kohta emaili, telefonikõne või mõne muu Teenuse pakkuja poolt pakutavas vormis.
  2. Igasuguseid Portaalis pakutavaid võistluseid või muid eripakkumisi (edaspidi Kampaaniad) võidakse reguleerida käesolevatest tingimustest eraldi. Enne Kampaaniates osalemist soovitatakse Kasutajatel tutvuda Eripakkumiste tingimustega. Kui Kampaania reeglid on nende tingimustega vastuolus, siis loetakse õigeks konkreetse Kampaania kohta käivad reeglid.
  3. Kasutaja võib keelduda Kampaaniaga seotud pakkumiste saamisest, järgides vastavaid juhiseid või andes oma soovist teada Teenuse pakkuja emaili aadressile: body@monacofit.com.
 9. Intellektuaalne omand
  1. Teenuse pakkujal on ainuõigused kogu Portaalist leitud teabe suhtes, seetõttu on sisu või kujunduse mis tahes töötlemine, andmete edasilevitamine ja/või muul viisil kasutamine ja Portaali teabe edasine levitamine kolmandatele isikutele ilma Teenuse pakkuja loata või kirjaliku nõusolekuta autoriõiguse ja muude õiguste rikkumine, mis on karistatav Läti Vabariigi seaduste järgi.
  2. Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste korral on Teenuse pakkujal õigus teo toimepanijale esitada süüdimõistmine kusjuures Teenuse osutajale ja kolmandatele isikutele tekitatud või tekkida võiva kahju eest vastutav (sealhulgas saamata jäänud tulu).
 10. Teenuse pakkuja vastutus
  1. Teenuse pakkuja ei vastuta Kasutajale tekitatud kahjude eest, kui Kasutaja ei ole järginud Portaali tingimusi ja/või ei ole järginud Teenuse pakkuja spetsialistide soovitusi.
  2. Teenuse pakkuja ei vastuta kahju eest, mis on tekitatud Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses Teenuses sisalduvate menüüde või muude Portaalis pakutavate materjalide järgimisega.
  3. Teenuse pakkuja ei vastuta mingil moel Kasutajate tegevuse tagajärjel Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
 11. Andmekaitse
  1. Kõik Portaali sisestatud Kasutajate isikuandmed ja isikukoodid on kaitstud vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele. Neid andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete töötlemise põhimõtetele, mis on sätestatud Läti Vabariigi õigusaktides.
  2. Teenuse pakkujal on õigus avaldada ja kasutada Kasutajalt saadud materjale, välja arvatud juhul, kui Kasutaja ise on seda keelanud. See ei kehti isikuandmete või isikliku teabe kohta, mida peetakse konfidentsiaalseks.
 12. Vaidluste lahendamine
  1. Kõik Teenuse pakkuja ja Kasutaja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidluseid sel viisil lahendatud ei saa, lahendatakse need Läti Vabariigi kohtus vastavalt kehtivatele õigusaktidele, võtmata arvesse seaduste konflikti põhimõtteid, mis võib kehtestada teise riigi seaduste kohaldamise.

Privaatsuseeskiri

  MONACOFIT SIA Privaatsuspoliitika täpsustab, registrikood 40203101904, juriidiline aadress: Rīga, Brīvības iela 140 - 4, LV-1012, Latvia, edaspidi tekstis veebikeskkonna tähenduses ‘Portaal’, teavet ja viise, kuidas teid kui teenuse kasutajat võib Portaal konfidentsiaalsuse pakkumiseks kaitsta.

  Portaali teenuseid kasutades usaldate oma informatsiooni Portaalile. Selle Privaatsuspoliitika eesmärgiks on aidata teil mõista millist informatsiooni meie Portaalis kogume, miks Portaal seda kogub ning kuidas seda kasutatakse.

  Teie jagatud informatsiooni kasutatakse kvaliteetsete teenuste pakkumiseks: alates selliste põhiaspektide kehtestamisest nagu teie poolt kasutatav keel kuni palju keerukamate asjadeni, näiteks treening- ja toitumiskavade koostamine, veebikonsultatsioonid ning uudiste saatmine ja sooduspakkumised. Kahjuks ei saa me teilt isikuandmeid saamata pakkuda Portaali teenuseid.

 1. Saadud informatsiooni töötlemine ja kogumine
  1. Portaal kasutab teie informatsiooni mitmel viisil. See, mida Portaal informatsiooniga teeb, sõltub informatsiooni tüübist. Allpool on välja toodud üksikasjalik selgitus selle kohta, mida Portaal teeb, milliseid isikuandmeid ta säilitab ja miks.
   Millist informatsiooni me kasutame ja kuidas seda kasutame Miks?
   Teie vanus, kaal, sugu ja harjumused. Selleks otstarbeks salvestab Portaal teie andmed kuni 2 (kaks) aastat pärast viimast suhtlust. Portaal vajab seda informatsiooni Poolte vahel sõlmitud kokkuleppe täitmiseks. Portaal ei saa ilma teie andmeid kasutamata saata personaalseid treening- ega toitumiskavasid (osutada teenust).
   Saata emaili, sõnumi, Facebook-i ja GMAIL-i rakenduste kaudu informatsiooni meie uute toodete ja teenuste kohta. Selleks otstarbeks salvestab Portaal teie andmed kuni 2 (kaks) aastat pärast viimast suhtlust. Teile uusima informatsiooni edastamiseks. Portaal saadab teile sedasorti informatsiooni ainult pärast teilt nõusoleku saamist.
   Et saata teenuse kohta sõnumite, emailide või meie rakenduste kaudu teateid. Selleks otstarbeks salvestab Portaal teie andmed kuni 1 (üks) aasta pärast viimast suhtlust. Portaal kasutab seda informatsiooni Poolte vahel sõlmitud kokkuleppe täitmiseks.
   Pettuste ja kelmuste ennetamiseks. Selleks otstarbeks salvestab Portaal teie andmeid kuni 3 (kolm) aastat pärast viimast kontole sisselogimist või kuni 10 (kümme) aastat pärast viimast tehingut (kumb kuupäev on hilisem). Teie või Portaali vastu suunatud pettuste avastamiseks ja ärahoidmiseks ning Portaali õigustatud huvide kaitse tagamiseks.
   Külastajate segmenteerimiseks. Selleks otstarbeks salvestab Portaal teie andmed kuni 2 (kaks) aastat pärast nõusoleku andmist või nõusoleku tühistamist. Pakkumaks teile teavet, mis vastab paremini teie huvidele. Üldise teate asemel saate teavet huvipakkuvate teemade kohta. Portaal saadab teile sellist teave ainult teie nõusolekul.
   Maksete vastuvõtmiseks ja tagasimaksete tegemiseks. Selleks otstarbeks säilitab Portaal teie andmeid kuni 10 (kümme) aastat pärast kokkuleppe täitmise kuupäeva. Portaal peab seda tegema Poolte vahel sõlmitud kokkuleppe täitmiseks.
   Klientidele teenuse ja klienditoe pakkumiseks. Selleks otstarbeks säilitab Portaal teie andmeid kuni 1 (üks) aasta pärast viimast suhtlust. Portaal peab seda tegema Poolte vahel sõlmitud kokkuleppe täitmiseks.
   Teave ostude ja tegevuste ajaloo kohta. Selleks otstarbeks säilitab Portaal teie andmeid kuni 3 (kolm) aastat pärast viimast kontole sisse logimist või pärast viimase makse sooritamist (olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem). Portaal peab seda tegema Poolte vahel sõlmitud kokkuleppe täitmiseks (kasutame sel eesmärgil ainult teie maksete ajalugu). Portaal peab seda tegema, et pakkuda teile teenuseid ja tuge ning töödelda tagastatud teenuseid.
   Teave, mille edastate Portaalile seda sirvides või Portaali rakendusi kasutades. Selline informatsioon on teie IP aadress, seadme tüüp, ekraani suurus ning teie nõusolekul ka teave asukoha ja viisi kohta, kuidas meie veebilehekülge ja rakendusi kasutate. Selleks otstarbeks säilitab Portaal teie andmeid kuni 10 (kümme) aastat pärast tehingu täitmise kuupäeva. Portaal peab seda tegema, et pakkuda teile parimat võimalikku ostlemiskogemust, avastada ja ära hoida teie või Portaali vastu suunatud pettuseid ja kaitsta Portaali õigustatud huve. Portaal kasutab andmeid analüüsimiseks ja hindamiseks, et mõista, kuidas Portaali teenuseid kasutatakse. Näiteks analüüsib Portaal Portaali külastuste andmeid, et selle kujundust kasutajasõbralikumaks muuta. Portaal kasutab andmeid ka reklaamikampaaniate tulemuste mõistmiseks. Selleks otstarbeks kasutatakse erinevaid tööriistu, sealhulgas Google Analytics.
  2. Portaal kasutab kogutud informatsiooni pakutavate teenuste säilitamiseks, kaitsmiseks ja parendamiseks, uute teenuste kavandamiseks ja Portaali kasutajate kaitsmiseks.
  3. Portaal töötleb teie isiklikku informatsiooni oma Euroopa Liidus asuvates serverites.
  4. Te ei ole kohustatud edastama Portaalile isiklikku informatsiooni. Kui te seda ei tee, ei pruugi kõik lehe funktsioonid plaanipäraselt töödata ning te ei pruugi saada oste sooritada.
  5. Portaalil on õigus töödelda teie isikuandmeid vastavalt käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustele, kui on vaja esitada nõudeid või pakkuda kaitset nõuete vastu, sõltumata sellest, kas nõuded on esitatud kohtusse, kas need on halduslikku laadi või kas need on esitatud mõne muu kohtuvälise menetluse osana. Selleks otstarbeks töötleb Portaal teie isikuandmeid vastavalt õigustatud huvidele, samuti selleks, et kaitsta ja tagada Portaali, teie ja kolmandate isikute õiguseid. Selles artiklis nimetatud juhtudel võidakse teie andmeid töödelda kauem kui Privaatsuspoliitikas välja toodud tähtaegadeni.
  6. Lisaks Privaatsuspoliitikas sisalduvatele eesmärkidele, mis annavad Portaalile õiguse ülaltoodud viisil teie isikuandmeid töödelda, on Portaalil õigus töödelda ka teie isikuandmeid juhtudel, kui selline töötlemine on vajalik selleks, et täita Portaali, teie enda või kolmandate isikute elulisi huve.
  7. Kokkuleppe täitmiseks lisatakse teie poolt edastatud emaili aadress andmebaasi ja seda on lubatud kasutada teadete või meeldetuletuste saatmiseks.
 2. Läbipaistvus, andmete valimine ja andmete edastamine kolmandatele isikutele
  1. Portaali eesmärk on selgelt näidata, millist informatsiooni kogutakse, et saaksite teha teadliku valiku kogutud informatsiooni kasutamise osas.
  2. Portaali teenus nimega ‘Profiil’ võimaldab teil vaadata ja muuta Portaalis olevat teiega seotud informatsiooni.
  3. Kasutaja võib blokeerida oma brauseris kõik kasutatavad küpsised, sealhulgas ka Portaaliga seotud küpsised. Siiski on oluline mõista, et kõik Portaali teenused ei pruugi pärast küpsiste keelamist korralikult töötada.
  4. Portaalil on õigus jagada teie kohta käivat informatsiooni kolmandate osapooltega järgmistel juhtudel:
   1. Portaalil on õigus avaldada teie kohta käivad informatsiooni erialastele konsultantidele riskide haldamiseks, erialase nõu saamiseks või nõuete jõustamiseks või nõuete korral huvide kaitsmiseks.
   2. Portaali makseteenuse pakkujad võivad töödelda Portaalilt teenuste või kaupade ostmisega seotud finantstehinguid. Portaal jagab teie tehingute teavet Portaali makseteenuse pakkujatega ainult teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste käsitlemiseks vajalikul määral.
   3. Portaalil on õigus avaldada teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamise eesmärgil. Näiteks kullerteenuseid pakkuvatele ettevõtetele, serverite ja nende hooldusteenuse pakkujatele ja emaili teenustepakkujatele. Allhanke korral võtab Portaal kasutusele vajalikud meetmed, et Portaali andmete käsitlejad saaksid säilitada vajaliku isikuandmete konfidentsiaalsuse.
  5. Lisaks on Portaalil õigus avaldada teie isikuandmeid Portaali seaduslike kohustuste täitmiseks ning vajadusel teie ja kolmandate isikute eluliste huvide kaitsmiseks.
  6. Selle Privaatsuspoliitikas välja toodud kolmandad isikud võivad olla registreeritud ka väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kui Portaal saadab teie isikuandmeid sellistele osapooltele, võtab Portaal kasutusele vajalikud teie privaatsuse tagamiseks.
 3. Teie õigused
  1. Oma isikliku informatsiooniga seoses on teil alljärgnevad õigused:
   1. õigus tutvuda Portaali käsutuses olevate isiklike andmetega;
   2. õigus taodelda Portaali käsutuses olevate isikuandmete ebatäpsuste parandamist (suurema osa teabest saate parandada enda Profiili sektsioonis);
   3. õigus nõuda teie andmete kustutamist;
   4. õigus piirata andmete töötlemist;
   5. õigus vaidlustada andmete töötlemist;
   6. õigus andmete liigutamiseks;
   7. õigus esitada kaebus järelevalvet teostavatele ametiasutustele;
   8. õigus oma nõusolek tagasi võtta.
  2. Kui soovite oma õiguseid kasutada, kaebust esitada või teil on küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust emailil body@monacofit.com või helistades 0037166163622.
  3. Teil on õigus parandada mis tahes ebatäpseid andmeid ning töötlemise eesmärke arvestades on teil õigus täiendada kõiki puudulikke andmeid.
  4. Teil on õigus kustutada oma isiklik informatsioon kui:
   1. isikuandmeid pole enam seatud eesmärkide töötlemiseks vaja või neid hakatakse töötlema mõnel muul viisil;
   2. võtate oma nõusoleku andmete töötlemiseks tagasi ja andmete töötlemiseks puudub seaduslik alus;
   3. võtate tagasi oma nõusoleku andmete töötlemiseks ning nende säilitamiseks pole individuaalset andmekaitsereeglit järgides õiguslikku alust;
   4. andmeid hakatakse kasutama turunduslikel eesmärkidel;
   5. isiklikud andmed on meile edastatud ebaausal viisil.
  5. Kahjuks ei kustutata teie andmeid Portaali andmebaasist kui pärast päringu saamist leiab Portaal, et:
   1. teie isikuandmed on endiselt vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid esialgu koguti või töödeldi;
   2. te ei ole oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks tagasi võtnud;
   3. te ei ole oma isikuandmete töötlemisega nõustunud kuid selline töötlemine on vajalik ja õigustatud Portaali huvide kaitsmiseks;
   4. Euroopa Liit ja riiklikud seadused kohustavad töötlema teie isikuandmeid;
   5. Portaal peab töötlema teie andmeid õigusnõuete taotlemiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.
  6. Olukorrad, kus teil on õigus oma isikuandmete kasutamist piirata:
   1. te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse;
   2. andmetöötlus on ebaseaduslik ja te olete isikuandmete kustutamise vastu;
   3. Portaal ei vaja enam töötlemiseks isikuandmeid kuid teil on neid vaja õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
   4. olete andmete töötlemise vastu vastavalt avalikele või õigustatud huvidele kuni sellise vastuväite kontrollimiseni.
  7. Kui isikuandmete töötlemine on ülaltoodud viisil piiratud, on Portaalil õigus jätkata teie isikuandmete säilitamist. Portaal kavatseb neid siiski ainult töödelda:
   1. teie nõusolekuga;
   2. õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
   3. kaitsmaks teise füüsilise või juriidilise isiku õiguseid;
   4. avaliku huviga seotud põhjustel.
  8. Võite taodelda oma isikuandmete kustutamist järgmistel viisidel:
   1. oma isiklikult Portaali kontolt, andes oma soovist teada toitumisspetsialistile;
   2. saates oma soovi meie emailile body@monacofit.com;
   3. andes oma soovist teada Portaali klienditeenindusele helistades numbrile: 00371 66163622.
  9. Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete Portaalis töötlemine teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel. See on aga võimalik ainult siis, kui andmete töötlemine on vajalik avalikes huvides toimuva ülesande täitmiseks või kooskõlas Portaali või mõne kolmanda isiku õigustatud huvidega.
  10. Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete Portaalis töötlemine põhjustel, mis on seotud teaduse või ajaloo uurimisega või statistilistel eesmärkidel. Kui vaidlustate sellise töötlemise, peatame töötlemise, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avaliku huviga seotud ülesande täitmiseks.
  11. Õigus andmete teisaldatavusele. Portaali töötlemise õiguslikuks põhjuseks on:
   1. teie nõusolek;
   2. lepingu täitmine või teie nõudmisel tehtavate toimingute teostamine enne lepingu sõlmimist. Teil on õigus saada oma isiklikke andmeid Portaalilt struktureeritud, tavaliselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus. Need õigused pole siiski kättesaadavad, kui nende kasutamisel on negatiivne mõju teiste isikute õigustele ja vabadustele.
  12. Kui arvate, et isikuandmete töötlemine Portaalis rikub andmekaitse seaduseid, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile aadressil: Blaumaņa iela 11/13, Riga, LV-1011, http://www.dvi.gov.lv/en/.
 4. Teave turunduskuulutuste kohta
  1. Kui olete andnud oma nõusoleku, saadab Portaal teile emaili või sõnumite kaudu turundusteateid, et saata teile uusimat teavet Portaali või Portaali koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste kohta.
  2. Võite igal hetkel loobuda Portaali poolt saadetavatest turundusteadetest.
  3. Teadete väljalülitamiseks tehke nii:
   1. Vajutage lingile ‘Tellimuste tühistamiseks vajutage siia’ ükskõik millises meie poolt saadetud emailis.
   2. Võtke ühendust meie Klienditoega, saates neile emaili body@monacofit.com või helistades numbril 00371 66163622.
  4. Turundusteadetest loobumisel muudab Portaal teie profiili, veendumaks, et te tulevikus teateid enam ei saaks.
  5. Palun arvestage ka sellega, et Portaalil on lai ja omavahel seotud Teenuste võrk. Seetõttu võib teabe uuendamine kogu meie süsteemis võtta mõned päevad ja seetõttu võite meilt teateid saada ka ajal, mil töötleme teie taotlust.
 5. Küpsiste kasutamine
  1. Sarnaselt teistele veebilehekülgedele kasutab ka käesolev Portaal küpsiseid. Küpsised on infokillud, mis autavad Portaalil kiiremini ja turvalisemalt töötada. Portaali, teenuste, rakenduste, töövahendite või jututoa esmasel kasutamisel võib Portaal või Portaali poolt loa saanud teenusepakkujad kasutada küpsiseid, et pakkuda teile kiiremat ja turvalisemat kasutuskogemust ning sihitud reklaame.
  2. Küpsised võivad sisaldada kasutaja tuvastamist võimaldavat informatsiooni samal ajal kui meile juba olemasolevate andmete põhjal on võimalik liita inimene küpsistega.
  3. Portaal kasutab küpsiseid:
   1. seansi juhtimiseks ja kasutaja tuvastamiseks;
   2. veebilehe funktsionaalsuse tagamiseks;
   3. veebilehe külastajatelt statistika koostamiseks: külastajate arv ja veebilehel viibitud aeg;
   4. Portaali efektiivsemaks muutmiseks;
   5. teie harjumuste väljaselgitamiseks.
  4. Kuna Portaal kasutab küpsiseid teie harjumuste jälgimiseks, annab Portaal teile sellest teada ja küsib teie nõusolekut, et saaksime küpsiseid kasutada vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
  5. Teil on võimalik soovi korral küpsiseid kustutada (lisainformatsiooni saamiseks külastage www.youronlinechoices.com/lv).
  6. Teil on võimalik kustutada arvutisse salvestatud küpsised. Lisaks on võimalik seadistada arvuti nii, et see küpsiste salvestamist ei lubaks kuid see tuleb käsitsi igal korral valida kui Portaali külastate.
  7. Portaal ei saa garanteerida, et kõik Portaali teenused töötavad laitmatult kui küpsised on välja lülitatud.
  8. Portaal kasutab sihitud (äriline) küpsiseid, et individualiseerida sirvimiskogemust ja näidata teile huvipakkuvaid pakkumisi. Sihitud küpsiseid kasutatakse teie sirvimisajaloo analüüsimiseks personaalsete pakkumiste tegemiseks.
  9. Portaalil on nimekiri hoolikalt kontrollitud ja valitud partneritest kes on lisanud ka enda küpsised kuid neil puudub juurdepääs teie isiklikule informatsioonile ning nende küpsiste põhjal ei ole võimalik teie isikut välja selgitada. Nende eesmärk on pakkuda teile laitmatut teenust.
 6. Privaatsuspoliitika muudatused
  1. Kui Portaal muudab märkimisväärselt Privaatsuspoliitika tingimusi, antakse sellest teile teada Portaalis või mõnel muul viisil, näiteks emaili teel, et saaksite nendega tutvuda enne veebilehe kasutamise jätkamist.

  Telefoni number: 00371 66163622, Esmaspäevast reedeni (10 a.m. – 5 p.m.)

  Email: body@monacofit.com

  Ettevõtte rekvisiidid: MONACOFIT SIA, registrikood: 40203101904, juriidiline aadress: Brīvības iela 140 - 4, Riga, LV-1012, Latvia