Küsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditoega:

Telefon: 00371 66163622, E–R 10.00–17.00
E-post: [email protected]
Ettevõtet puudutav teave: MonacoFit SIA, registrikood: 40203101904, juriidiline aadress: Maskavas Street 10, LV-1050, Riga, Latvia

Kasutustingimused

 1. Kasutustingimused
  1. Need kasutustingimused kehtivad teenusepakkujate MonacoFit SIA, registrikood: 40203101904, juriidiline aadress: Maskavas Street 10, LV-1050, Riga, Latvia ja nende volitatud ettevõtete ("Teenusepakkuja") veebisaidi, portaali ja rakenduse monacofit.com (edaspidi "Sait") pakutavate teenustele (edaspidi "Teenus").
  2. Teenuse kasutustingimused (edaspidi "Tingimused") on siduvad kõigile Teenust ja Saiti kasutavatele isikutele, olenemata sellest, kas vastav isik on Saidil registreeritud kasutaja või mitte (edaspidi “Kasutaja”).
  3. Samaaegselt Teenuse kasutamisega, sealhulgas Saidi külastamisega, jõustuvad ka muud Saidi Tingimused. Kui Kasutaja kasutab Teenust ja kasutab Saiti või teeb selles mingeid toiminguid, siis arvestatakse, et vastav Kasutaja on tutvunud kasutamise ajal kehtinud Tingimustega ja nõustunud neid järgima.
  4. Kasutajad, kes ei nõustu Tingimustega, neil ei ole õigust Saiti ja Teenust kasutada.
  5. Tingimused kehtivad kõikidele küsimustele, mille suhtes ei saa kohaldada Läti Vabariigi kehtivat seadust Teenuste kasutamise kohta, ning need moodustavad lepingu Teenuse pakkuja ja Kasutaja vahel. Kui kohus peab nende Tingimuste mõnda sätet kehtetuks või jõustamatuks, jäävad ülejäänud käesolevate Tingimuste sätted jõusse.
  6. Teenusepakkuja jätab endale õiguse Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Määrused jõustuvad pärast nende avaldamist portaalis. Kasutaja on kohustatud Tingimusi järgima ja nendega tutvuma, samuti neid täitma.
  7. Neid Tingimusi loetakse Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel sõlmitud teenuslepinguks, mis sõlmitakse määramata ajaks. Kasutajal on õigus Teenuse kasutamine ühepoolselt lõpetada, lõpetades selle eest tasumise. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt lõpetada Kasutajale selle Teenuse osutamine ilma Kasutajat sellest ette teavitamata ja kohustuste lõpetamise põhjust näitamata vastavalt rikkumisele vastavalt käesolevatele Tingimustele.
 2. Teenus
  1. Teenus hõlmab osalemist programmis, mis sisaldab tervislike eluviiside, toitumise ja kehalise aktiivsusega seotud teavet. Saidil avaldatud teave on informatiivne ja see ei asenda professionaalset meditsiinilist abi, diagnoosi ega ravi. Kui Kasutajal on muresid Saidil saadud teabe pärast või kui tal on küsimusi oma tervise kohta, peab kasutaja pöörduma arsti või muu tervishoiutöötaja poole. Kasutaja kasutab Saiti ja seal esitatud teavet omal vastutusel.
  2. Teenust ja Saiti kasutades kinnitab Kasutaja, et ta on heas füüsilises vormis, et tegeleda intensiivsete füüsiliste aktiivsustega ja suudab üldist toitumiskava järgida. Teenus ei pruugi sobida ega soovitata kõigile puuetega inimeste rühmadele, sealhulgas, kuid mitte ainult, konkreetse terviseseisundi või eriliste toitumisvajadustega inimestele.
  3. Teenust ei soovitata rasedatele naistele. Teenust võivad kasutada üle 18-aastased isikud.
  4. Teenust, sealhulgas, kuid mitte ainult, treening- ja toitumiskavasid, võib kohandada vastustega, mille Kasutaja on saidil pakutavas testis esitanud. Seetõttu julgustab Teenusepakkuja Kasutajaid olema kõigile küsimustele vastates võimalikult aus ja tõene.
  5. Enne kui Kasutaja Teenust kasutama hakkab, kinnitab Kasutaja, et arst on tema Teenuses osalemise spetsiaalselt kinnitanud ja lubanud või kõik järgmised väited on tõesed:
   1. ükski arst ei ole Kasutajat kunagi teavitanud, et Kasutajal on südamehaigus või Kasutaja peaks tegema ainult selliseid füüsilisi tegevusi, mida soovitab arst;
   2. Kasutaja pole füüsiliste tegevustega tegeledes kunagi tundnud valu rinnus;
   3. Kasutaja ei ole viimase kuu jooksul tundnud valu rinnus ilma kehalise aktiivsuseta;
   4. Kasutaja ei ole peapöörituse tõttu kunagi tasakaalu kaotanud ega teadvust kaotanud;
   5. Kasutajal ei ole luu- ega liigeseprobleeme, mis võiksid kehalise aktiivsuse pärast süvendeda.
   6. arst ei ole praegu määranud Kasutajale ravimeid hüpertensiooni või südame düsfunktsiooni raviks;
   7. Kasutajal ei ole varem olnud kõrget vererõhku ja Kasutaja lähematest pereliikmetest pole esinenud pidevaid probleeme hüpertensiooni või südame düsfunktsioonidega;
   8. Kasutaja ei ole rase ja ei imeta last;
   9. Kasutajal ei ole kõrge kolesteroolitase, diabeet ega ülekaalulisuse oht;
   10. Kasutajal ei ole mingit tüüpi artriiti;
   11. Kasutajal pole teadmisi põhjustest, miks Kasutaja ei saa tegeleda füüsiliste tegevustega ega järgida toitumiskavasid.
  6. Kasutaja peab Teenuse kasutamise viivitamatult lõpetama, kui Kasutaja tunneb end Teenuse kasutamisel mis tahes hetkel halvasti ja peab vajadusel pöörduma arsti poole.
  7. Kuigi Teenusepakkuja annab juhiseid, näiteks kirjalikud kirjeldused, pildid või videoklipid koos kirjeldustega, kuidas konkreetseid harjutusi või tegevusi sooritada, võtab Kasutaja täieliku vastutuse nende harjutuste ja tegevuste korrektse sooritamise eest.
  8. Teenus võib hõlmata, kuid mitte ainult, saidil saadaolevate Teenustega seotud rakendusi, e-teenuseid, sõnumeid ja teadetetahvleid, vestluspiirkondi, uudistegruppe ja allalaaditavaid mobiilirakendusi.
  9. Sait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele või Teenustele, mille sisu eest Teenusepakkuja ei vastuta. Teenusepakkuja ei vastuta Kasutajale kolmandate osapoolte veebisaitidel tekitatud kahjude eest.
 3. Teenuse ostmise tehnilised protsessid
  1. Saidil pakutava Teenuse saamiseks peab Kasutaja registreeruma vastavalt Saidil registreerimise protseduurile.
  2. Registreerimisvormis peab Kasutaja esitama tõese, õige, täieliku ja ajakohase teabe.
  3. Saidil registreerumiseks ja Teenuse saamiseks peab Kasutaja tegema järgmised või muud (vastavalt Saidi juhistele) toimingud:
   1. Kasutaja peab täitma Saidi kaudu saadaolevad testid;
   2. pärast testi täitmist peab Kasutaja märkima oma isikliku e-posti aadressi, millele Teenusepakkuja saadab Teenuse kohta teavet;
   3. kui Kasutaja valib igakuise automaatse maksega PRO teenuse registreerimisel, siis peab Kasutaja valima sobivaima maksesüsteemi, millega Teenuse eest tasuda;
   4. Kasutaja peab Teenuse eest tasumiseks tegema kõik vajalikud sammud;
   5. Kasutaja peab täitma registreerimisvormi.
  4. Pärast edukat registreerimist, tasumist ja testi lõpetamist saab Kasutaja määratud e-kirjas teate programmis osalemise ja Teenusele juurdepääsu kohta.
 4. Teenuse kvaliteet
  1. Teenust osutatakse põhimõttel "NAGU ON" ja "NAGU ON SAADAVAL", mis tähendab, et Teenusepakkuja ei taga, et:
   1. Teenuse kasutamise tulemused vastavad Kasutajate nõuetele;
   2. Teenus ei sisalda viirusi, tehnilisi vigu, tehnilisi häireid, turvaauke;
   3. Teenus on saadaval igal ajal ja igal pool.
  2. Teenust pakutakse ainult teavitamise eesmärgil ja seda ei tohiks tõlgendada meditsiinilise nõustamise, soovitamise või juhendamisena.
  3. Teenusepakkuja väljatöötatud toitumis- ja tegevuskavad ei ole meditsiinilised nõuanded, diagnoos ega ravi, ehkki need on välja töötatud individuaalselt.
  4. Teenuseosutaja jätab omal äranägemisel endale õiguse keelduda, tühistada või lõpetada Kasutaja valitud Teenused, kui on kahtlus, et Kasutaja on registreerimisvormis valeandmeid esitanud või kui on kahtlus, et Kasutaja on ostis Teenuse pettusega.
  5. Teavet Saidi Teenuse kohta ajakohastatakse, muudetakse ja täiustatakse pidevalt. Sellest tulenevalt võidakse Portaalis pakutavate teenuste hinnad, kirjeldused ja muu teave olla valed või puudulikud.
 5. Teenuse eest tasumine
  1. Veebisaidil saadaoleva teenuse saamiseks nõustub Kasutaja edastama Teenuse eest tasumiseks vajaliku teabe, sealhulgas krediitkaardi numbri, krediitkaardi kehtivusaja, arveldusaadressi, kaardiomaniku nime ja perekonnanime.
  2. Teenuse eest tasumisel kinnitab Kasutaja, et:
   1. neil on seaduslik õigus kasutada mis tahes krediitkaarti või muid makseviise seoses mistahes ostuga;
   2. esitatud teave on tõene, õige ja täielik.
  3. Nende Tingimuste lõikes 5 sätestatud teabe esitamisega annab Kasutaja Teenusepakkujale õiguse anda teavet kolmandatele osapooltele ostude lõpuleviimise hõlbustamiseks.
  4. Kui Kasutaja valib Teenuse eest tasumise PayPali või kaardiga, saab Kasutaja pärast ühekordse makse sooritamist Liitumisteenust taotleda. Kui Kasutaja valib ja ostab Tellimisteenuse, tehakse maksed automaatselt, kord kuus.
  5. Kui kasutajad otsustavad Teenuse eest tasuda internetipangaga, peatatakse Teenus pärast esimest kuud ja neil on võimalus programmis osalemist pikendada.
 6. Kasutaja konto
  1. Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja saama registreeritud kasutajaks, täites Saidil registreerimisvormi. Kasutaja vastutab selle konto hoidmise eest ja teistele sellele kontole juurdepääsu edastamata jätmise eest.
  2. Kasutaja on teadlik isikuandmete töötlemisest oma profiilis, mida on üksikasjalikumalt selgitatud Privaatsuseeskiri. Pärast saidil konto loomist vastutab kasutaja selle konto kasutamise eest.
  3. Iga Saidi kasutajakonto on loodud iga Kasutaja jaoks eraldi ja mõeldud ainult individuaalseks kasutamiseks; Kasutajal ei ole õigust konto teisele isikule ega kolmandale isikule üle kanda.
  4. Teenusepakkujal on õigus peatada Kasutaja konto ilma tagasimakseta, kui:
   1. registreerimisel on Kasutaja täitnud infot ebakorrektselt;
   2. Kasutaja on oma isikliku konto kasutamise teisele isikule üle andnud;
   3. kahtlustatakse pettust, loata või ebaseaduslikku tegevust;
   4. Kasutaja on muul viisil rikkunud Saidi tingimusi.
  5. Teenusepakkuja ei võta vastutust Kasutaja konto peatamise või lõpetamise eest.
  6. Teenusepakkuja pakub ka PRO Teenuse kontot, mis annab lisavõimalusi, nagu otsene suhtlemine toitumisspetsialisti ja treeneriga, täiendavad koolituskavad ja muud võimalused. Kui Kasutaja valib selle PRO Teenuse kasutajaks saamise, peab kasutaja märkima soovitud makseviisi kohta teabe (näiteks krediitkaardi, PayPali makseviisi või mis tahes muu teenusepakkuja pakutava makseviisi kohta) ja esitama selle.
  7. Pärast Kasutaja PRO Teenuse konto aktiveerimist nõustub Kasutaja, et sõltuvalt Kasutaja valitud makseviisist võetakse PRO Teenuse liitumistasu automaatselt. Kasutaja nõustub, et see tasu arvestatakse Kasutaja kontolt automaatselt maha üks kord kuus, kuni Kasutaja programmist loobub. Kasutaja on nõus tasuma kõik PRO Teenusega seotud liitumistasud ja muud tasud.
  8. Kasutajal on õigus oma isiklik konto sulgeda või kustutada, järgides Saidil olevaid juhiseid või saates Teenuseosutaja e-posti aadressile [email protected] päringu soovi sulgeda oma konto
  9. Pärast Kasutaja konto sulgemist võib Teenusepakkuja kõrvale jätta kogu Kasutaja Teenusega seotud teabe, sealhulgas, kuid mitte ainult: kaalulangetamise analüüs, kõik pakutavad konsultatsioonid, kaalukaotuse plaanid ja toidumenüüd
 7. Teave Teenuse tagasimakse kohta
  1. Kasutajal on õigus saada täielik tagasimakse 14 päeva jooksul pärast mis tahes Saidil tehtud ostu, kui Saidil või Teenuse kirjelduses pole teisiti öeldud. Tagasimakse saamiseks peab kasutaja pöörduma Teenusepakkuja poole, kirjutades e-postile: [email protected], sealhulgas dokumendid, mis kinnitavad ostu ja paluvad makstud raha tagastada (keeldumisõiguste vormi kasutamine)
  2. Kui Saidi registreeritud Kasutaja ei ole mingil põhjusel rahul saavutatud tulemustega, tagab Teenusepakkuja samal tööpäeval pärast päringu kättesaamist makstud raha tagastamise.
  3. Kui Teenusepakkuja tunnistab Kasutaja kaebuse alusetuks ja Kasutaja ei nõustu kaebuse põhjendamatuks tunnistamisega, siis on Kasutajal õigus kasutada normatiivaktides nimetatud vaidluste lahendamise alternatiivseid võimalusi, esitades Teenusepakkujale kirjaliku avalduse vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.
   1. Nimi, perekonnanimi, kontaktandmed;
   2. taotluse esitamise kuupäev;
   3. vaidluse olemus, nõuded ja põhjendused.
  4. Teave vaidluste lahendamise protsessi kohta: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
  5. Teave kohtuvälise tarbijavaidluste lahendamise andmebaasi kohta: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
  6. Veebipõhine vaidluste lahendamise (ODR) teave: kui veebist ostetud tootega on probleeme, saab klient ODR-platvormi abil kaebuse esitada sõltumatule vaidluste lahendamise organile. Link SIT-i platvormile: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET
  7. Kasutaja võib Teenuse igal ajal vabalt ja tasuta tühistada oma profiilis (jaotistes "Profiil").
 8. Konkursid, loosimised ja kampaaniad
  1. Kui Kasutaja on Teenuse registreerimise ajal andnud nõusoleku, võib Teenuse pakkuja töödelda Kasutaja e-posti aadressi, et teavitada Kasutajat mitmesugustest Saidi ja Teenusega seotud uudistest, sealhulgas reklaamikampaaniatest ja muudest sarnastest teenustest. Lisateavet kasutaja isikuandmete sel eesmärgil töötlemise kohta leiate Privaatsuseeskiri
  2. Kõiki Saidi kaudu kättesaadavaks tehtud võistlusi, loosimisi või muid kampaaniaid (edaspidi ühiselt "Kampaaniad") võivad reguleerida käesolevatest Tingimustest eraldi olevad reeglid. Enne mis tahes Kampaaniates osalemist vaadake üle kehtivad reeglid. Kui Kampaania reeglid on vastuolus nende tingimustega, siis kehtivad Kampaania reeglid.
  3. Kasutaja võib kampaaniate saamisest loobuda, järgides asjakohaseid juhiseid või kirjutades Teenusepakkuja e-posti aadressile: [email protected]
 9. Intellektuaalne omand
  1. Teenusepakkujal on ainuõigused kogu Saidil saadaoleva teabe suhtes ja on autorigaõigusega kaitstud, seetõttu on mis tahes kolmanda osapoole sisu, kujunduse töötlemine, andmete edasine levitamine ja/või teabe muu kasutamine ja edasine levitamine ilma Teenusepakkuja loata või kirjaliku nõusolekuta on karistatav Läti Vabariigi seaduste alusel.
  2. Intellektuaalomandi õiguste rikkumise korral on Teenusepakkujal õigus süüdlane kohtu alla anda, kes vastutab täielikult kõigi Teenusepakkuja ja kolmandatele isikutele tekitatud või tekkida võivate kahjude (sealhulgas saamata jäänud kasumi) eest.
 10. Teenusepakkuja vastutus
  1. Teenusepakkuja ei vastuta Kasutajale tekkinud kahjude eest, kui Kasutaja ei ole järginud Saidi Tingimusi ja/või Kasutaja ei ole järginud Teenusepakkuja toitumisspetsialisti nõuandeid.
  2. Teenusepakkuja ei kanna mingit vastutust Kasutajale või kolmandatele pooltele tekitatud kahju eest, mis tuleneb Teenuse näidatud menüüdest või muudest Saidil pakutavatest materjalidest.
  3. Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja tegevuse ja kolmandatele pooltele tekitatud kahjude eest.
 11. Andmekaitse
  1. Kõiki Teenusepakkujale edastatud Kasutaja isikuandmeid töödeldakse vastavalt Teenusepakkuja Privaatsuseeskiri
 12. Vaidluste lahendamine
  1. Kõik vaidlused Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui mõlemad pooled ei jõua kokkuleppele, tuleks vaidlused esitada ja lahendada Läti Vabariigi kohtus vastavalt Tingimustele ja Läti seadustele.

Privaatsuseeskiri

  Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatakse, kuidas MonacoFit SIA, registrikood: 40203101904, juriidiline aadress: Maskavas Street 10, LV-1050, Riga, Latvia (edaspidi – “MonacoFit”, "meie") töötleb isikuandmeid kehakaalu langetamise ja dieediteenuste (edaspidi - "Teenus") pakkumisel ning veebisaidi, portaali või rakenduse monacofit.com (edaspidi - "Sait") haldamisel.

  Isikuandmete vastutav töötleja on MonacoFit SIA, registrikood: 40203101904, juriidiline aadress: Maskavas Street 10, LV-1050, Riga, Latvia. E-post: [email protected], Telefon: 00371 66163622.

 1. Milliseid isikuandmeid me töötleme?
  1. Töötleme teie isikuandmeid mitmel eesmärgil, kui registreerute Teenusega, teostate oma profiilil tegevusi või külastate meie Saiti. Teatud juhtudel on teie andmete töötlemine Teenuse osutamiseks vajalik. Kuid muudel juhtudel, kui töötlemine pole tingimata vajalik, siis näitame seda, näiteks andes teile võimaluse valida, kas soovite meile oma andmed esitada.
  2. Teie sisestatud teavet, kui teete meie saidil informatiivse kehakaalu langetamise testi, ei salvestata või edastada muul viisil.
  3. Uute Teenuse kasutajate registreerimiseks, olemasolevate kasutajate tuvastamiseks, juurdepääsu andmiseks juba olemasolevale kasutajaprofiilile ja teie profiili haldamiseks töötleme teie nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, sugu, vanust, makseteavet ja muid andmeid, mille olete registreerimise käigus märkinud.
   Isikuandmete kategooria Töötlemise õiguslik alus Säilitamisperiood
   E-posti aadress, telefoninumber, nimi, perekonnanimi, vanus, sugu, tüüp, teenuse eest tasumise kuupäev ja summa, taotletud Teenuse tüüp. Töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja teile Teenuse pakkumiseks. Andmeid säilitatakse seni, kuni olete teenuse registreeritud kasutaja ja olete Teenuse eest tasunud. Kui kustutate oma profiili, võime säilitada andmeid, mida me peame hoidma oma juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks maksustamise eesmärgil).
  4. Isikupärastatud teenuse pakkumiseks, dieedi ja toitumiskava koostamiseks ning muude Teenuse kasutamisega seotud nõuannete ja ettepanekute koostamiseks töötleme teie andmeid teie toitumisharjumuste, tervisliku seisundi, raseduse või imetamise kohta ja samuti muid tervisega seotud andmeid.

   See teave on isikuandmete erikategooria, seetõttu töötleme neid nõuetekohaselt hoolega ja teie selgesõnalise nõusoleku alusel. Teie terviseandmeid töödeldakse alles pärast Teenuse eest tasumist

   Teenuse eripära tõttu ei saa me teile Teenust osutada, kui te pole oma terviseandmete töötlemiseks andnud selget nõusolekut. Kui otsustate nõusolekut mitte anda, siis tagastame teie makse Teenuse eest.
   Isikuandmete kategooria Töötlemise õiguslik alus Säilitamisperiood
   Teave teie tervise, suitsetamisharjumuste, raseduse, imetamise, kehalise tegevuse, toitumisvalikute, kaalu ja pikkuse kohta. Töötlemine põhineb teie selgesõnalisel nõusolekul Teenuse saamiseks. Andmeid säilitatakse seni, kuni selleks on kehtiv nõusolek. Kui nõusolek tühistatakse, peatatakse Teenuse osutamine. Kui kustutate oma profiili, kustutatakse need andmed, kui nende säilitamine pole kehtivate seaduste järgi nõutav.
  5. Kehtivate seaduste järgimiseks, näiteks seoses maksete töötlemise ja meie raamatupidamis kohustustega töötleme teie maksetega seotud teavet.
   Isikuandmete kategooria Töötlemise õiguslik alus Säilitamisperiood
   Teave teie maksete ja elukoha kohta. Töötlemine, mis on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks Andmeid säilitatakse seni, kuni kehtivad seadused seda nõuavad
  6. Kasutame teie nime, e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit, et teavitada teid Teenusega seotud uudistest ja pakkumistest ning saata teile isikupärastatud reklaami või muud turunduskommunikatsiooni. Sellist teavet saate ainult siis, kui olete sellega Teenusega registreerumisel nõustunud.   Teil on õigus tühistada oma nõusolek sellise suhtluse saamiseks, klõpsates e-posti jaluses oleval lingil või kirjutades meie klienditoe meeskonna e-posti aadressile [email protected] Kui võtate oma nõusoleku tagasi meiega e-posti aadressi kasutades, registreerime selle teabe teie profiilis 2-3 tööpäeva jooksul.
   Isikuandmete kategooria Töötlemise õiguslik alus Säilitamisperiood
   Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber. Töötlemine toimub teie nõusoleku alusel Andmeid säilitatakse seni, kuni selleks on kehtiv nõusolek. Kui nõusolek tühistatakse, lõpetame teie andmete töötlemise sel eesmärgil
  7. Turundusstrateegia väljatöötamiseks, klientide segmenteerimiseks ja meie teenuse analüüsimiseks võime töödelda andmeid, mille olete Teenuse registreerimisel andnud, näiteks teie sugu, valitud Teenus, samuti teatud küpsistest saadud teave.
   Isikuandmete kategooria Töötlemise õiguslik alus Säilitamisperiood
   Sugu, küpsistest saadud teave, näiteks IP-aadress, kasutatud seade, brauseri tüüp, avamise aeg ja kuupäev, meie e-kirjade tellimuse tühistamine ja blokeerimine, klikid, Saidiga suhtlemine. Töötlemine, mis on vajalik meie õigustatud huvide jaoks, et parandada ja arendada oma äri. Meie küpsiste kohta lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste poliitikat. Kui kustutate oma profiili, võime osa teabest säilitada anonüümselt ja kokkuvõtlikult.
  8. Klienditeeninduse pakkumiseks ja meie Teenusega seoses olevate probleemide lahendamiseks töötleme teie nime, perekonnanime, kontaktandmeid, teie profiiliandmeid ja muud teavet, mille võite anda suhtluse ajal meie konsultantidele või klienditeeninduse spetsialistidele
   Isikuandmete kategooria Töötlemise õiguslik alus Säilitamisperiood
   Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber, profiiliteave, mis tahes muu teave, mida võidakse meile anda konsultatsiooni käigus või siin nimetatud eesmärkidel. Töötlemine, mis on vajalik meie õigustatud huvide jaoks, et tagada meie Teenuste kvaliteet, lahendada sellega seotud probleemid ning vaidluste korral kaitsta meie seaduslikke huve ja õigusi. Andmeid säilitatakse kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamiseni või kustutamiseni, kui te oma profiili kustutate või kui säilitamine pole meie seaduslike õiguste kaitsmiseks vajalik
  9. Meie andmebaasi, sisemiste süsteemide, Saidi ja muu infrastruktuuri kaitse ja turvalisuse tagamiseks ning meie Teenuse kasutamise jälgimiseks võime töödelda mitmesugust tehnilist teavet, mille saame küpsistest, logifailidest ja muudest sarnastest tehnoloogilistest lahendustest
   Isikuandmete kategooria Töötlemise õiguslik alus Säilitamisperiood
   Teie IP-aadress, teave teie seadme kohta, brauseri tüüp ja versioon, ajavöönd, erinevad metaandmed, teave Saidile ja profiilile juurdepääsu kohta, teave Saidiga suhtlemise, andmete sisestamise ja parandamise ning mis tahes muu teave seatud eesmärgil siin. Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide jaoks, et tagada meie IT-süsteemi turvalisus ja usaldusväärne, pidev ja turvaline äri. Andmeid säilitatakse 12 kuud
  10. Selleks, et hinnata, ennustada ja pakkuda teile kõige sobivamat, tõhusamat toitumiskava ning aidata teil püstitatud eesmärki saavutada, võime koguda ja analüüsida (profileerida) teatud tüüpi kasutajate teavet. Profileerimisel kasutame ainult täpseid ja minimaalseid andmeid, näiteks konkreetse toitumiskava põhjustatud kasutaja kehakaalu muutuste korrelatsiooni. Me teostame sellist profileerimist lähtudes oma õigustatud huvidest, et pakkuda kasutajale kõige sobivamat ja tõhusamat Teenust. Me ei tee automatiseeritud otsuseid, mis põhinevad profileerimisel, millel võivad olla teie jaoks õiguslikud tagajärjed või mis võivad teid kui andmesubjekti kahjustada. See võimaldab meil pakkuda oma kasutajatele toitumiskava, mis on olnud sarnaste parameetritega teistele kasutajatele edukas.
 2. Säilitamisperiood ja andmete kustutamine
  1. Töötleme teie isikuandmeid seni, kuni kehtib mõni ülalnimetatud andmetöötluse eesmärkidest või õiguslik alus. Hindame säilitamisperioodi, võttes arvesse meie seaduslikke kohustusi ja seal sätestatud säilitamistähtaegu, samuti näiteks meie õigustatud huve või teie juhiseid juhul, kui võtate nõusoleku tagasi.
  2. Kui mõnda ülalnimetatud andmetöötluse eesmärki või õiguslikku alust enam ei ole, kustutame või teeme anonüümseks need andmed.
 3. Teie isikuandmete jagamine
  1. Teatud juhtudel teeme koostööd erinevate kolmandate osapoolte teenusepakkujate ja andmetöötlejatega, kes pakuvad meie Teenusele tuge. Seega võidakse teie isikuandmeid jagada selliste teenusepakkujatega, kes pakuvad hostimise ja serveri teenuseid, e-posti ja sisu edastamise teenuseid ja tööriistu, arvete esitamise või maksete töötlemise teenuseid, turundust, raamatupidamist, legaalseid IT-teenuseid ja muid teenuseid, mida me võime vajada.
  2. Sellised teenusepakkujad võivad saada ainult vastava teenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, näiteks teavet teie maksete kohta jagatakse ainult makse teenuse pakkujatega ja ainult ulatuses, mis on vajalik teie makse tagamiseks, makse tagastamiseks või teie kaebuste ülevaatamiseks.
  3. Sellised kolmanda osapoole teenusepakkujad saavad neid andmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ja neil on keelatud neid kasutada muudel eesmärkidel. Sellised teenusepakkujad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse kooskõlas kehtivate õigusnormide ja meiega sõlmitud siduvate lepingutega. Kui mõni sellistest teenuseosutajatest asub väljaspool EL/EMP, siis tagame, et isikuandmete edastamine toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud juriidilistele nõuetele ja lahendustele.
  4. Valime sellised teenusepakkujad nõuetekohaselt hoolega ning nõuame, et nad tagaksid teie isikuandmete terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse.
  5. Teie isikuandmetele võivad juurde pääseda ainult volitatud MonacoFit töötajad, kes on nõustunud konfidentsiaalsuskohustustega ja vajavad seda teavet oma ülesannete täitmiseks.
  6. Teatud olukordades võidakse meilt seadusega nõuda teie teabe jagamist õiguskaitseorganite ja valitsusasutustega. Samuti võime teie teavet selliste ametiasutustega jagada, et esitada, jõustada või kaitsta teie juriidilisi nõudeid
  7. MonacoFit kui isikuandmete vastutav töötleja vastutab teie isikuandmete töötlemise eest.
 4. Teie õigused
  1. Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja saada kogu teave, mida me teie kohta töötleme ning seda ühe kuu jooksul.
  2. Kui soovite oma andmeid parandada, saate seda teha meiega ühendust võttes või ise oma profiili sisse logides parandada.
  3. Kui töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvide alusel, on teil õigus sellise töötlemise vastu olla. Kui me saame sellise vastuväite, ei töötle me enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada töötlemiseks veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis ületavad andmesubjekti huve, õigusi ja vabadusi või õiguslike nõuete esitamist, kasutamist või kaitsmist.
  4. Teil on õigus oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta nõusoleku alusel töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist
  5. Teil on õigus oma andmed kustutada, logides sisse oma profiili või võttes meiega ühendust. Pange tähele, et me ei saa kustutada andmeid, mida oleme kohustatud säilitama vastavalt kehtivatele seadustele. Kui taotlete oma andmete kustutamist või esitate vastuväiteid andmete töötlemiseks, mis on vajalikud meie Teenuse pakkumiseks, ei saa me teile Teenust osutada või see on takistatud.
  6. Kui soovite kasutada mõnda ülalnimetatud õigust, kirjutage meile, kasutades meie kontaktandmeid. Enne teile mis tahes teabe edastamist võidakse nõuda teie identiteedi kinnitamist.
  7. Kui arvate, et me ei ole täitnud oma isikuandmete töötlemise kohustusi või rikkunud muul viisil teie andmekaitse õigusi, siis on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele - andmeriigi inspektsioonile (Blaumaņa iela 11/13, Riia, LV-1011, www.dvi.gov.lv).
 5. Kontaktinfo
  1. Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi või soovite kasutada oma andmesubjekti õigusi, siis võtke meiega ühendust, kirjutades aadressile [email protected] või helistades 00371 66163622 (Lahtiolekuajad: Esmaspäev - Reede 10:00 - 17:00).

   MonacoFit SIA
   Registreerimisnumber 40203101904
   Juriidiline aadress Maskavas iela 10, Riga, LV-1050, Latvia.
 6. Muu
  1. Jätame endale õiguse seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Muudatused jõustuvad kohe, kui need on Saidile üles laetud. Oluliste muudatuste korral teavitame teid näiteks postitades teate teie profiilile, Saidile või saates teile e-kirja.

  Käesolev privaatsuspoliitika on jõustunud 10.09.2020.

Küpsiste poliitika

  See veebisait, portaal ja rakendus monacofit.com (edaspidi - "Sait") kasutab küpsiseid. Kui olete kokku leppinud, võidakse teie brauserisse või seadmesse, kust te meie Saidile pääsete, lisaks küpsistele, mis tagavad saidi toimimise, paigutada muid küpsiseid, veebimajakaid, piksleid või sarnast salvestustehnoloogiat. See poliitika selgitab, milliseid küpsiseid see Sait kasutab ja millistel eesmärkidel.

  If you want to change the cookie settings and enable or disable each type of cookie individually (except for mandatory cookies), click the "Cookie Settings" button below.

  Cookie Settings

  Isikuandmete töötleja on MonacoFit SIA, registrikood: 40203101904, juriidiline aadress: Maskavas Street 10, LV-1050, Riga, Latvia. E-post: [email protected], telefon: 00371 66163622.

 1. Mis on küpsised ja millistel eesmärkidel me neid kasutame?
  1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse meie Saiti külastades. Teie brauser kasutab küpsiseid, et edastada teavet igal järgneval külastusel Saidile tagasi, et Sait kasutaja ära tunneks ja kasutaja valikud meelde jätaks (näiteks keele valik, sisselogimisteave ja muud seaded). See võib muuta teie järgmise külastuse lihtsamaks ja Saidi teile kasulikumaks.
  2. Me kasutame erinevat tüüpi küpsiseid. Saidile sisenemisel paigutame teie brauserisse või seadmesse hädavajalikud küpsised. Muud tüüpi küpsised salvestatakse ainult siis, kui olete nõustunud selliste küpsiste kasutamisega. Siin on rohkem üksikasju küpsiste kohta, mida võidakse Saidile sisenemisel teie seadmesse või brauserisse salvestada.
   1. Hädavajalikud küpsised
    1. Hädavajalikud küpsised muudavad Saidi hõlpsasti kasutatavaks, pakkudes põhifunktsioone nagu lehel navigeerimine, keelevalik, autoriseerimine ja vormide täitmine. Sait ei pruugi ilma nende küpsisteta toimida ja neid ei saa keelata. Need küpsised ei avalda kasutaja identiteeti ega kogu kasutaja teavet. Neid hoitakse kasutaja seadmes kuni brauseri sulgemiseni.
   2. Analüütilised küpsised
    1. Analüütilised küpsised lasevad meil lugeda Saidi külastusi ja liikluse allikaid, et saaksime oma saidi toimivust mõõta ja parandada. Need aitavad meil teada saada, millised lehed on kõige populaarsemad ja vähem populaarsemadd ning näha, kuidas külastajad saidil ringi liiguvad. Kogu teave, mida need küpsised koguvad, on koondvormis. Analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel võime kasutada kolmandaid osapooli, näiteks Google Analyticsi küpsiseid, mida võidakse seadmesse või brauserisse püsivalt salvestada.
   3. Turundusküpsised
    1. Need küpsised pakuvad reklaami ja turundussuhtlust, mis on seotud Saidi kasutajate huvidega. Kolmandad osapooled ja teenusepakkujad saavad neid kasutada profiili loomiseks ja asjakohaste reklaamide kuvamiseks teistel veebilehtedel. Need küpsised ei salvesta isikut tuvastavat teavet, vaid põhinevad brauseri ja seadme kordumatul identifikaatoril. Need küpsised mäletavad teavet Saidi külastamise kohta ja neid saab kasutada isikupärastatud reklaamide kuvamiseks sotsiaalsetes võrgustikes ja muudel saitidel. Nende küpsiste keelamine annab teile vähem isikupärastatud reklaame. Reklaami eesmärgil võime kasutada kolmanda osapoole küpsiseid, näiteks Facebooki või Google küpsiseid, mida võidakse teie seadmesse või brauserisse püsivalt salvestada.
 2. Kuidas küpsiseid kontrollida
  1. Meie Saiti külastades kuvatakse teile informatiivne avaldus selle kohta, et sait kasutab küpsiseid ning palutakse teie nõusolekut analüütiliste ja turundusküpsiste lubamiseks. Kui soovite oma nõusoleku tühistada või küpsiste seadeid muuta, siis vajutage ülalolevale nupule küpsiste seaded.
  2. Saate tühistada oma nõusoleku analüütiliste ja/või turundusküpsiste saamiseks ning kustutada kõik teie brauserisse salvestatud küpsised, kustutades oma brauseri küpsiste ajaloo. Samuti saate oma brauseri seadistada nii, et see blokeeriks küpsiste salvestamise. Klõpsates oma brauseri nupul "abi", leiate juhised selle kohta, kuidas takistada brauseril küpsiste salvestamist, samuti millised küpsised on juba salvestatud ja kui soovite, siis saate need kustutada. Seadeid tuleb muuta iga kasutatava brauseri jaoks.
  3. Samuti saate eraldi loobuda oma veebisaidi tegevuste kättesaadavusest Google Analyticsile, installides Google Analyticsi brauseri lisandmooduli, mis takistab teie veebisaidi külastuse kohta teabe jagamist Google Analyticsiga. Link lisandmoodulitele ja teabe saamiseks: https://support.google.com/analytics/answer/18188.
 3. Kontaktinfo
  1. Kui teil on selle küpsiste poliitika kohta küsimusi või soovite kasutada oma õigusi, võtke meiega ühendust, kirjutades aadressile [email protected] või helistades 00371 66163622 (tööaeg: Esmaspäev - Reede 09:00 - 17:00)

   MonacoFit SIA, registrikood: 40203101904, juriidiline aadress: Maskavas Street 10, LV-1050, Riga, Latvia
 4. Küpsiste poliitika muudatused
  1. Me jätame endale õiguse küpsiste poliitikat aeg-ajalt muuta ja muuta. Muudatused jõustuvad kohe, kui need on Saidile üles laetud. Vaidluste korral selle küpsiste poliitika tingimuste osas erinevates keeltes on ingliskeelne versioon peamine.

  See küpsiste poliitika kehtib alates 10.09.2020