Küsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditoega:

Telefon: 00371 66163622, E–R 10.00–17.00
E-post: body@monacofit.com
Ettevõtet puudutav teave: MONACOFIT SIA, registratsiooninumbriga: 40203101904, juriidilise aadressiga: Brīvības tn 140 - 4, Riia, LV-1012, Läti

Kasutustingimused

 1. Kasutustingimused
  1. Käesolevad Kasutustingimused kehtivad www.monacofit.com veebilehel (edaspidi veebipõhise keskkonna tähenduses Portaal), kõikides teistes teenustes ja toodetes, kaasa arvatud MonacoFit mobiilirakenduses (edaspidi Rakendus) ja kogu ülejäänud sisus, mis on Teenuse osaks (edaspidi Teenus), mida osutab MONACOFIT SIA, registrikood: 40203101904, juriidiline aadress: Brīvības iela 140 - 4, Riga, LV-1012, Latvia, ja selle õigustatud teised ettevõtted (edaspidi Teenuse Osutajad).
  2. Portaali kasutustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõikidele inimestele, kes Portaali kasutavad, sõltumata sellest kas inimene on Portaali registreeritud kasutaja või mitte (edaspidi Kasutaja).
  3. Teenust kasutades nõustub ja kinnitab Kasutaja, et ta on vähemalt 18 aastat vana või kasutab Teenust koos vanemast või hooldajast järelevaatajaga, kes on Tingimustega tuttav ja nõustub nendega.
  4. Alla 18 eluaasta vana kasutaja vanemad või hooldajad nõustuvad võtma kogu vastutuse selle eest, et alla 18 eluaasta vana isik kasutab Teenust ja sellega kaasnevaid rahalisi ja õiguslikke kohustusi.
  5. Portaali Tingimused jõustuvad samaaegselt Teenuse kasutamisega ja Portaali külastamisega. Kui Kasutaja kasutab Portaali või Portaali rakendust mobiilsetel seadmetel või sooritab toiminguid, loetakse, et Kasutaja on Tingimustega tutvunud ja nõustunud.
  6. Kasutaja, kes Tingimustega ei nõustu, ei või Portaali kasutada.
  7. Need Tingimused kehtivad kõikidel juhtudel, mis ei kuulu teenuste kasutamist käsitlevate Läti Vabariigi seadusaktide alla ning need moodustavad teenuseosutaja ja kasutaja vahelise täieliku nõusoleku. Kui kohus on tunnistanud mõne käesoleva Tingimuste sätte tühiseks või jõustamatuks, jäävad ülejäänud Tingimuste sätted jõusse.
  8. Teenuse pakkuja jätab endale õiguse muuta Tingimusi ühepoolselt igal ajahetkel, ilma eelneva Kasutaja etteteatamiseta. Uued Tingimused jõustuvad koheselt pärast Portaalis avalikustamist. Portaali Kasutaja on kohustatud ennast kursis hoidma Portaali Tingimustega ja neid järgima.
  9. Käesolev Kokkulepe kehtib tähtajatult ning Teenuse osutaja jätab endale õiguse Portaali Kasutaja kohustuste peatamiseks igal ajahetkel, ilma etteteatamiseta.
 2. Teenus
  1. Teenus hõlmab endas tervisliku eluviisi, toitumise ja kehalise aktiivsusega seotud programmis osalemist. Portaalis avaldatud teave on informatiivne ning see ei saa asendada professionaalset meditsiinilist abi, diagnoosimist ega ravi. Kui kasutajal tekib mure või küsimus Portaalist saadud teabe kohta või tal on tervisega seotud küsimusi, tuleb Kasutajal pöörduda arsti või mõne muu tervishoiu töötaja poole. Kasutaja kasutab Portaali ja sellest saadavat informatsiooni omal riisikol ja vastutusel.
  2. Teenuse ja Portaali kasutamisel kinnitab Kasutaja, et ta on heas füüsilises seisundis intensiivsete füüsiliste tegevuste tegemiseks ja üldise toitumiskava järgimiseks. Teenus ei pruugi olla sobilik ega soovitatav kõigile puuetega inimestele, sealhulgas kuid mitte ainult, rasedatele või konkreetse meditsiinilise seisundi või dieedivajadustega inimestele.
  3. Teenust, sealhulgas kuid mitte ainult, treening- ja toitumiskavasid võidakse kohandada vastavalt vastutustele, mille Kasutaja on andnud Portaalis pakutavas testis. Seetõttu soovitab Teenuse pakkuja kõigil Kasutajatel vastata küsimustele võimalikult ausalt ja tõeselt.
  4. Enne kui Kasutaja hakkab Teenust kasutama kinnitab ta, et on saanud arstilt kinnituse programmi kasutamiseks või et kõik testis väljendatud vastused on tõesed:
   1. ükski arst pole kunagi Kasutajale teatanud, et tal on südamehaigused või et ta peaks tegema ainult arsti poolt soovitatud füüsilisi tegevusi;
   2. Kasutaja ei ole kunagi tundnud füüsilisi tegevusi tehes rinnus valu;
   3. Kasutaja ei ole viimase kuu aja jooksul kunagi tundnud füüsilisi tegevusi tehes rinnus valu;
   4. Kasutaja ei ole kunagi uimasuse tõttu kaotanud tasakaalu ega teadvust;
   5. Kasutajal ei ole probleeme liigeste ega luudega, mis võiksid füüsilisi liigutusi tehes tugevneda;
   6. arst ei ole hetkel Kasutajale määranud ravimeid hüpertensiooni või südamefunktsiooni häirete raviks;
   7. Kasutajal ei ole varem olnud kõrget vererõhku ja üheldi Kasutaja lähikondlasel ei ole olnud pidevaid probleeme hüpertensiooni või südamefunktsiooni häiretega;
   8. Kasutaja ei ole rase, ei toida rinnaga last ega imetamise perioodis;
   9. Kasutajal ei ole kõrge kolesteroolitase, diabeet ega riski ülekaaluliseks muutuda;
   10. Kasutajal ei ole liigesehaiguseid;
   11. Kasutaja ei ole teadlik ühestki põhjusest, miks ta ei saaks tegeleda füüsiliste tegevuste või toitumiskavadega.
  5. Kasutaja peab koheselt lõpetama Teenuse kasutamise kui tunneb ennast Teenuse kasutamise jooksul halvasti ning vajadusel pöörduma arsti või mõne muu meditsiinitöötaja poole.
  6. Kuigi Teenuse pakkuja annab juhiseid, näiteks kirjalikke kirjeldusi, pilte või videoklippe koos kirjeldustega, kuidas konkreetseid harjutusi või tegevusi läbi viia, võtab Kasutaja täieliku vastutuse nende harjutuste ja tegevuste korrektse täitmise eest.
  7. Teenus võib kuid ei pea sisaldama, programme, emaili teenuseid, sõnumeid ja teadetetahvleid, jututubasid, uudistegruppe ja allalaaditavaid mobiilirakendusi, mis on seotud Portaalis pakutavate teenustega.
  8. Portaal võib sisaldada linke teiste tootjate veebilehekülgedele või teenustele, mille sisu eest Teenuse pakkuja ei vastuta. Teenuse pakkuja ei vastuta kahjude eest, mis kolmandate osapoolte veebisaitidel Kasutajale tekivad või tekkida võivad.
 3. Teenuse kvaliteet
  1. Teenust osutatakse sellisena nagu see on ning Teenuse pakkuja ei saa garanteerida seda, et:
   1. Teenus on vastavuses Kasutaja nõudmistega;
   2. Teenuses puuduvad tehnilised vead, tehnilised viperused ja turvaaugud;
   3. Teenus on alati ja kõikjal saadaval.
  2. Teenust pakutakse informatsiooni vormis ning seda ei saa võtta arsti nõuandena, soovitusena või juhisena.
  3. Kuigi Teenuse pakkuja toitumis- ja tegevuskavad on välja töötatud individuaalselt, ei kujuta need endast meditsiinilist nõustamist, diagnoosimist ega ravi.
  4. Teenuse pakkuja jätab endale õiguse igal ajal ja mis tahes põhjustel ühepoolselt lõpetada koostöö Kasutajaga, sealhulgas juhul, kui kahtlustatakse, et Kasutaja on registreerimisvormis toonud välja valelikud andmed või on kahtlus, et Kasutaja on Teenuse ostnud pettuse teel.
  5. Infot Portaali Teenuste kohta ajakohastatakse, muudetakse ja täiustatakse pidevalt. Seetõttu võivad Portaalis pakutavate teenuste hinnad, kirjeldused ja muu teave olla ebatäpsed või puudulikud.
 4. Kasutaja konto
  1. Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja täitma Portaali registreerimisvormi. Kasutaja kohustuseks on teiste isikute juurdepääsu kontole piirata.
  2. Portaalis Kasutajaks saades nõustub Kasutaja oma profiilil näidatud andmete töötlemisega. Pärast Portaalis konto avamist vastutab Kasutaja selle konto kasutamise eest.
  3. Iga Portaalis loodud Kasutaja on mõeldud individuaalseks kasutamiseks; Kasutajal on keelatud lubada teistel inimestel oma kontole ligi pääseda.
  4. Teenuse pakkujal on õigus peatada Kasutaja konto ilma raha tagastamata juhul kui:
   1. Kasutaja on registreerimisel esitanud valelikke andmeid;
   2. Kasutaja on lubanud võimaldanud teistele inimestele juurdepääsu oma kontole;
   3. on kahtlus pettuse, autoriseerimata või valelike tehingute osas;
   4. Kasutaja on rikkunud Portaali Tingimusi ühel või teisel viisil.
  5. Teenuse pakkuja ei ole vastutav Kasutaja konto peatamise eest.
  6. Teenuse pakkuja pakub ka PRO Teenuse kontot, mis sisaldab selliseid lisavõimalusi nagu näiteks otsene kontakt toitumisnõustaja ning toitumiskoolitajaga, täiendavad koolituskavad ja muud võimalused. Kui Kasutaja otsustab alustada PRO konto kasutamisega, peab ta täpsustama ja esitama teabe soovitud makseviisi kohta (näiteks krediitkaardi, PayPali või mõne muu Teenuse pakkuja poolt pakutud makseviisi abil).
  7. Pärast Kasutaja PRO konto aktiveerimist nõustub Kasutaja, et PRO Teenuse tellimistasu võetakse automaatselt, sõltuvalt kasutaja valitud makseviisist. Kasutaja nõustub, et seda tasu võetakse automaatselt üks kord kuus, kuni Kasutaja lõpetab oma programmis osalemise. Kasutaja nõustub katma kõik Kasutaja PRO teenuse kontoga seotud liitumistasud ja muud tasud.
  8. Kasutajal on õigus oma Kasutaja konto lõpetada või kustutada, tehes selleks vajalikud sammud Portaali kaudu või saates Teenuse pakkujale konto lõpetamise soovi aadressile body@monacofit.com.
  9. Pärast Kasutaja konto kustutamist on Teenuse pakkujal õigus kustutada kogu teave Kasutaja kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, toitumisplaanid, kehakaalu analüüs ja veebipõhised konsultatsioonid toitumisspetsialistiga.
 5. Teenuse soetamise tehniline protsess
  1. Portaali poolt osutavate Teenuste saamiseks tuleb Kasutajal täita Portaali poolt ette antud registreerimisprotseduur.
  2. Registreerimisvormi täitmisel peab Kasutaja esitama tõese, täieliku ja ajakohase teabe.
  3. Portaalis registreerumiseks ja Teenuse saamiseks peab Kasutaja viima läbi need või muud toimungud (vastavalt Portaali juhistele):
   1. täitma Portaalis esitletud testi;
   2. pärast testi täitmist täpsustama oma emaili aadressi, läbi mille Teenuse pakkuja saab edastada vajaliku informatsiooni;
   3. kui Kasutaja soovib hakata kasutama PRO Teenuseid koos automaatsete maksetega, peab Kasutaja:
    1. valima sobivaima makseviisi Teenuse eest tasumiseks;
    2. tegema kõik vajalikud toimingud Teenuse eest maksmiseks;
    3. täitma registreerimisvormi.
  4. Pärast edukat registreerimist ja testi tegemist saab kasutaja meiliteavituse, milles kinnitatakse edukas programmis osalemisele registreerumine ja antakse ligipääs teenusele.
 6. Teenuse eest tasumine
  1. Portaalis pakutavate Teenuste saamiseks nõustub Kasutaja edastama Teenuse maksetehingu õnnestumiseks vajalikku teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, konto- või krediitkaardi numbri, teabe krediitkaardi kehtivusaja kohta ja/või arve saaja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi.
  2. Teenuste eest maksmisel Kasutaja teadustab ja garanteerib, et:
   1. tal on õigus kasutada krediitkaari või muud makseviisi Teenuse eest tasumiseks;
   2. sisestatud informatsioon on õige ja täielik.
  3. Esitades käesolevate tingimuste Artiklis 5 täpsustatud teavet, annab Kasutaja Teenuse pakkujale õiguse edastada esitatud andmeid kolmandatele isikutele, et tagada Teenuste eest täielik tasumine.
 7. Teenuse eest makstud raha tagastamine
  1. Kasutajatel on õigus nõuda makstud raha täielikku tagastamist 14 päeva jooksul alates Teenuse eest tasumisest, kui Portaalis või Teenuse kirjelduses ei ole sätestatud teisiti. Tasutud raha tagastamiseks peab Kasutaja võtma ühendust Teenuse pakkujaga, saates emaili aadressile body@monacofit.com ning lisama makset kinnitavad dokumendid ja makstud raha tagastamise taotluse.
  2. Kui Portaalis registreeritud Kasutaja ei ole saavutatud tulemustega mingil põhjusel rahul, garanteerib Teenuse osutaja samal tööpäeval pärast taotluse saamist makstud raha tagastamise.
  3. Kasutaja võib oma äranägemise järgi igal ajahetkel tasuta tühistada oma tellimuse Teenuse eest oma Kasutaja profiililt või võttes ühendust MonacoFit.com-iga telefonil 0037166163622 või saates emaili aadressile body@monacofit.com. Teenuse tühistamisel peatab MonacoFit.com automaatsete maksete tegemise kasutaja kaardilt ja võib kohe ning pöördumatult kustutada kogu Kasutaja kohta käiva teabe, sealhulgas salenemisanalüüsi, kõik pakutavad konsultatsioonid, salenemisplaanid, toitumiskavad ja treeningukavad.
 8. Võistlused, eripakkumised ja kampaaniad
  1. Sisestades oma isiklikud andmed Portaali, sealhulgas ja mitte ainult, emaili aadressi ja/või telefoni numbri, nõustub Kasutaja saama teavet Teenuse pakkujalt ja Teenuse pakkuja partneritelt erinevat tüüpi Portaaliga seotud uudiste, kampaaniate ja muude teenuste kohta emaili, telefonikõne või mõne muu Teenuse pakkuja poolt pakutavas vormis.
  2. Igasuguseid Portaalis pakutavaid võistluseid või muid eripakkumisi (edaspidi Kampaaniad) võidakse reguleerida käesolevatest tingimustest eraldi. Enne Kampaaniates osalemist soovitatakse Kasutajatel tutvuda Eripakkumiste tingimustega. Kui Kampaania reeglid on nende tingimustega vastuolus, siis loetakse õigeks konkreetse Kampaania kohta käivad reeglid.
  3. Kasutaja võib keelduda Kampaaniaga seotud pakkumiste saamisest, järgides vastavaid juhiseid või andes oma soovist teada Teenuse pakkuja emaili aadressile: body@monacofit.com.
 9. Intellektuaalne omand
  1. Teenuse pakkujal on ainuõigused kogu Portaalist leitud teabe suhtes, seetõttu on sisu või kujunduse mis tahes töötlemine, andmete edasilevitamine ja/või muul viisil kasutamine ja Portaali teabe edasine levitamine kolmandatele isikutele ilma Teenuse pakkuja loata või kirjaliku nõusolekuta autoriõiguse ja muude õiguste rikkumine, mis on karistatav Läti Vabariigi seaduste järgi.
  2. Intellektuaalomandi õiguste rikkumiste korral on Teenuse pakkujal õigus teo toimepanijale esitada süüdimõistmine kusjuures Teenuse osutajale ja kolmandatele isikutele tekitatud või tekkida võiva kahju eest vastutav (sealhulgas saamata jäänud tulu).
 10. Teenuse pakkuja vastutus
  1. Teenuse pakkuja ei vastuta Kasutajale tekitatud kahjude eest, kui Kasutaja ei ole järginud Portaali tingimusi ja/või ei ole järginud Teenuse pakkuja spetsialistide soovitusi.
  2. Teenuse pakkuja ei vastuta kahju eest, mis on tekitatud Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses Teenuses sisalduvate menüüde või muude Portaalis pakutavate materjalide järgimisega.
  3. Teenuse pakkuja ei vastuta mingil moel Kasutajate tegevuse tagajärjel Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
 11. Andmekaitse
  1. Kõik Portaali sisestatud Kasutajate isikuandmed ja isikukoodid on kaitstud vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele. Neid andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete töötlemise põhimõtetele, mis on sätestatud Läti Vabariigi õigusaktides.
  2. Teenuse pakkujal on õigus avaldada ja kasutada Kasutajalt saadud materjale, välja arvatud juhul, kui Kasutaja ise on seda keelanud. See ei kehti isikuandmete või isikliku teabe kohta, mida peetakse konfidentsiaalseks.
 12. Vaidluste lahendamine
  1. Kõik Teenuse pakkuja ja Kasutaja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidluseid sel viisil lahendatud ei saa, lahendatakse need Läti Vabariigi kohtus vastavalt kehtivatele õigusaktidele, võtmata arvesse seaduste konflikti põhimõtteid, mis võib kehtestada teise riigi seaduste kohaldamise.

Privaatsuseeskiri

  Käesolev privaatsuspoliitika informeerib selle kohta, kuidas MONACOFIT SIA, registratsiooninumbriga: 40203101904, juriidilise aadressiga: Brīvības tn 140 - 4, Riia, LV-1012, Läti (edaspidi - Haldaja) käsitleb informatsiooni ja isiklike andmeid veebilehel MonacoFit.com (edaspidi - Veebileht). Käesolev privaatsuspoliitika eesmärk on informeerida selle kohta, kuidas Haldaja töötleb isiklike andmeid ning informeerib selle kohta, mis õigused on andmeloovutajatel vastavalt Üldise Andmekaitse Regulatsioonile numbriga 2016/679

 1. Informatsioon haldaja kohta:
  1. Haldaja kontaktinfo: MONACOFIT SIA, registratsiooninumbriga: 40203101904, juriidilise aadressiga: Brīvības tn 140 - 4, Riia, LV-1012, Läti. E-mail: body@monacofit.com; Telefon: 00371 66163622.
 2. Juriidiline Alus ning Põhjused Haldaja Isiklike Andmete Kasutamiseks:
  1. Haldaja, pakkudes Veebilehel teenuseid, töötleb järgnevaid andmeid:
   No. Põhjus Isiklike Andmete Töötlemiseks Isiklike Andmete Töötlemise Protsess Töödeldud Isiklikud Andmed Regulatsioonidega Kooskõlas Olev Juriidiline Alus Andmete Talletamise Periood (kuud)
   1 Reklaamteavituste välja saatmine. Keeleõppekursustega seonduva info väljastamine. E-maili aadress, telefoni number, nimi ja perekonna nimi, IP aadress, kodune aadress (maakond, linn), kasutatud seade, kasutatud veebibrauser, avamise kell ja kuupäev, e-mailidele vastamine ja e-mailide blokeerimine, klikkide arv. Haldaja legitiimsed huvid (artikkel 6 (1) (f)). Samas mis lõigus number 2.
   2 Teenuse tagamine ja kliendi tuvastamine (seal hulgas kasutaja konto administreerimine ja makseteenused). Uue kasutaja registreerimine, kasutaja ligipääs teenusele, paroolimuutuse ja teenuse tagamine. E-maili aadress, telefoni number, nimi, perekonna nimi, sünnikuupäev (päev, kuu, aasta), sugu, konto number, maksemeetod, makse kuupäev, makse suurus, mis tüüpi teenuse kasutamiseks makse tehti. Lepingu läbiviimise kinnitamine (artikkel 6 (1) (b)). Kuni 120 kuud peale teenuse pakkumise segamist (tsiviillimitatsiooni periood on 10 aastat).
   3 Maksenõuetele vastavuse tagamine. Kasutaja koduriigi kindlaks tegemine maksude kindlaks tegemiseks. Riik kus klient elab. Legaalse kohustuse läbi viimise kindlustamine (artikkel 6 (1) (c)). Sama mis lõigus number 2.
   4 Regulatsioonide ja tarbijakaitseseaduse nõuete läbi viimine. Isiklike esitiste ja nõuete töötlemine. Nimi, perekonna nimi, e-mail, aadress, telefoni number. Legaalse kohustuse läbi viimise kindlustamine (artikkel 6 (1) (c)). Sama mis lõigus number 2.
   5 Haldaja turundusstrateegia läbi viimine. Kliendisegmentide tuvastamine, turundusstrateegia arendamine. Sugu, sünniaasta. Haldaja legitiimsed huvid (artikkel 6 (1) (f)). 24 kuud.
  2. Lisaks eelnevalt nimetatud põhjustel võib Haldaja töödelda Sinu isiklike andmeid seadusest tulenevate kohustuste ajendil või et kaitsta oma juriidilisi huvisid minnes kohtusse või riikliku või kohaliku võimu esindaja juurde.
  3. Andmed millel on juriidiline alus kokkuleppe läbi viimiseks (vaata tabelit nr 2 all pool) on vajalikud, et tagada Sulle teenuse, mille oled ostnud, edukas tagamine ning ilma nende andmeteta on teenuse tagamine raskendatud või võimatu.
 3. Läbipaistvus ning Andmete Edastamine Kolmandatele Partiidele:
  1. Haldaja võib edastada andmeid kolmandale partiile järgnevatel juhtudel:
   1. Haldaja võib edastada Sinu andmeid kolmandale osapoolele, et saada professionaalset nõu, hallata riske või otsida legaalset kaitset juhul, kui Haldaja vastu on tehtud süüdistus;
   2. Sinu maksetega seotud andmeid võivad töödelda makseteenuse pakkujad. Haldaja jagab makseandmeid makseteenustega täpselt nii palju kui on vajalik, et makse või tagasimakse edukalt sooritada, või et tegeleda Sinu poolt esitatus kaebustega;
   3. Haldaja võib sinu isiklikud andmed välistele teenuspakkujatele, nagu näiteks serveri haldajatele ning serveri hooldusteenindajatele, e-mail teenuse pakkujatele, turundusteenuse pakkujatele, jne, ja seda täpselt nii palju kui on vaja, et Sinu poolt ostetud teenus edukalt tagada, või et tagada Haldaja legitiimsed huvid. Kui Haldaja töötab koos alltöövõtjaga peab Haldaja tegema kõik, et Sinu isiklikud andmed püsiksid konfidentsiaalsena.
 4. Sinu Õigused Andmete Loovutajana:
  1. Sul on õigus kõikidele andmetele, mis Haldajal sinu kohta on, ja Sul on õigus need kätte saada hiljemalt ühe kuu jooksul.
  2. Sul on õigus tagasi võtta või ära muuta ükskõik milliseid Sinuga seotud andmeid, mis on aegunud või ebakorrektsed.
  3. Sul on õigus keelduda oma andmete töötlemisest Regulatsioonides välja toodud ettekirjutiste alusel.
  4. Sul on õigus saada Haldaja käest kätte oma andmed ning anda need edasi teisele andmehaldajale Regulatsioonides välja toodud ettekirjutiste alusel.
  5. Sul on õigus paluda oma andmed kustutada, aga pane tähele, et Haldaja ei saa andmeid kustutada, kui Haldajal on seadusest tulenev kohustus neid andmeid töödelda.
  6. Sul on õigus paluda, et sinu isiklike andmete töötlemist piiratakse, vastavalt Regulatsioonides välja tooud ettekirjutistele.
  7. Juhul kui palute kustutada andmeid või paluta piirata andmete töötlemist, mis on vajalikud, et täide viia Sinuga sõlmitud lepingu tingimused, siis ei pruugi teenuse tagamine olla võimalik või see võib olla väga raskendatud, kuna kõnealuseid andmeid on teenuse tagamiseks vaja.
  8. Sul on õigus esitada kaebus Rahvuslikule Andmekaitse Agentuurile.
 5. Kommunikatsioon:
  1. Kui soovid oma õigusi kasutada, teha kaebuse või kui Sul on küsimusi, siis palun võta ühendust e-maili kaudu: body@monacofit.com või helistades meile numbril 00371 66163622.
  2. Kui Sina usud, et sinu andmeid on leheküljel töödeldud valesti, on Sul õigus esitada kaebus Rahvuslikule Andmekaitse Agentuurile, saates kaebuse aadressile Balumaa tn 11/13, Centra rajons, Riia, LV-1011, www.dvi.gov.lv.
 6. Informatsioon Turundusteavituste Kohta:
  1. Kui oled selleks andnud oma nõusoleku siis saadab Veebileht Sulle teavitusi e-maili või SMS sõnumi kaudu, teavitame Sind teenuste kohta mida pakub Veebileht või Veebilehe partnerid.
  2. Sa võid keelduda Veebilehe poolt saadetud turundusteavitustest igal hetkel. Tee järgnevalt:
   1. Kliki e-mailides oleva “Ma ei soovi enam neid kirju tellida” nupule;
   2. Võta ühendust meie Klienditeenindusega emaili teel: body@monacofit.com või helista 00371 66163622.
  3. Kui lõpetad meie poolt turundusteadete tellimise teeb Haldaja kindlaks, et Sinu profiil oleks vastavalt uuendatud ning et rohkem kirju ei saabu.
  4. Palun pange tähele, et kuna Veebileht koosneb mitmest erinevast omavahel ühenduses olevast süsteemist siis võib minna paar päeva aega enne, kui andmed on lõplikult uuendatud või kustutatud. Haldaja peab selle kohta Sind teavitama õigeaegselt.
 7. Küpsiste Kasutamine:
  1. Nagu ka teised veebilehed kasutab meie Veebileht küpsiseid. Küpsised on väikesed andmeid talletavad failid, mis võimaldavad Veebilehel pakkuda Sulle turvaliselt ja kiiremat teenust.Kui sa külastatud Veebilehte ja kasutad seal teenuseid, rakendusi, rööriistu või chat funktsiooni, siis võib kasutada Veebileht või selleks loa saanud teenuspakkujad Veebilehe eest küpsiseid, et tagada Sulle parem, kiirem ja ohutum veebilehe kasutuskogemus ning samuti võib küpsiseid kasutada ka turundus eesmärgil.
  2. Küpsiseid kasutades on võimalik tuvastada kasutaja identiteeti, Sinu isiklikud andmed, mis on meie käsutuses, võivad olla seotud informatsiooniga, mis on kogutud või talletatud küpsiste poolt.
  3. Veebikeht kasutab küpsiseid et:
   1. Kasutaja autentimiseks ning sessiooni haldamiseks;
   2. Et tagada veebilehe funktsionaalsus;
   3. Et saada statistikat kasutajate voolu kohta– külastajate arv ning Veebilehel veedetud aeg;
   4. Et teha Veebileht tõhusamaks;
   5. Et teha kindlaks Sinu harjumused.
  4. Kuna Veebileht kasutab küpsiseid, et Sinu harjumusi jälgida, annab Veebileht selle kohta SUlle teada ning nõuab, et Sina annaksid ka oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks, kooskõlas seaduse poolt sätestatud nõuetega.
  5. Võid ise valitud küpsised kustutada (lisainfo –www.youronlinechoices.com/lv).
  6. Sa võid ära kustutada kõik küpsised, mis on juba Sinu arvutisse salvestatud. Samuti on Sul võimalik peatada küpsiste kogumine Veebilehe poolt, aga selle tagamiseks pead Sa tegema manuaalse valiku täpsete küpsiste kohta iga kord, kui Veebilehte külastad.
  7. Veebikeht ei saa garanteerida küpsiste mitte alla tõmbamise korral, et kõik Veebiehe funktsioonid töötavad täies ulatuses.
  8. Veebileht kasutab suunatud (kommerts) küpsiseid, et Sinu külastuse kogemust teha individuaalsemaks ning et näidata Sulle relevantset sisu. Suunatud küpsised analüüsivad sinu ajalugu ning kasutavad neid andmeid, et suunata Sulle individuaalset sisu.
  9. Veebileht on hoolikalt välja valinud nimekirja partnereid, kes on lisanud Veebilehele ka oma küpsised, aga need küpsised ei oma ligipääsu Sinu andmetele ning läbi nende ei ole võimalik kokku viia mingit kindlat isikut, aga need küpsised võimaldavad teenuse sujuva toimimise.
 8. Muutused Privaatsuspoliitikas:
  1. Kui Haldaja viib läbi olulisi muudatusi Privaatsuspoliitikas, annab sellest Haldaja teada läbi Veebilehe või mingil muul viisil, näiteks saates sulle e-emaili, et siis saaksid Sina vaadata muudatused üle enne, kui uuesti Veebilehte kasutama asud.

  Telefon: 00371 66163622, Esmaspäev – Reede 10:00-17:00

  E-mail: body@monacofit.com

  Ettevõtte info: MONACOFIT SIA, registratsiooninumbriga: 40203101904, juriidilise aadressiga: Brīvības tn 140 - 4, Riia, LV-1012, Läti