Lūdzu, sazinieties ar mūsu draudzīgo klientu atbalstu jebkuru jautājumu gadījumā:

Tālrunis: 00371 66163622, Pirmdiena – Piektdiena 09:00 - 17:00
E-pasts: [email protected]
Uzņēmuma informācija: MonacoFit SIA, reģistrācijas numurs: 40203101904, juridiskā adrese: Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija

Pakalpojuma lietošanas noteikumi

 1. Lietošanas noteikumi
  1. Šie lietošanas noteikumi attiecas uz pakalpojuma sniedzēja, MonacoFit SIA, reģistrācijas numurs: 40203101904, juridiskā adrese: Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija un tā autorizēto uzņēmumu (turpmāk tekstā – “Pakalpojuma sniedzējs”), tīmekļa vietni, portālu un aplikāciju monacofit.com (turpmāk kopā – “Portāls”) piedāvātajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā – “Pakalpojums”).
  2. Pakalpojuma lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – "Noteikumi") ir saistoši visām personām, kuras lieto Pakalpojumu un Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portālā reģistrēts lietotājs vai nav (turpmāk tekstā – "Lietotājs").
  3. Vienlaicīgi ar Pakalpojuma izmantošanu, tai skaitā Portāla apmeklēšanu, stājas spēkā arī citi Portālā esošie noteikumi. Ja Lietotājs izmanto Pakalpojumu un lieto Portālu, vai veic jebkādas darbības tajā, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.
  4. Lietotājs, kurš nepiekrīt kaut vienam no Noteikumu nosacījumiem, nav tiesīgs izmantot Portālu un Pakalpojumu.
  5. Noteikumi attiecas uz visiem jautājumiem, uz kuriem nevar attiecināt Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus par pakalpojumu izmantošanu, un tie veido pilnīgu vienošanos starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju. Ja kādu no šo Noteikumu nosacījumiem tiesa ir atzinusi par spēkā neesošu vai nerealizējamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā.
  6. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji, jebkurā laikā grozīt un/vai mainīt Noteikumus. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Lietotāja pienākums ir sekot līdzi un iepazīties ar Portāla Noteikumiem, kā arī ievērot tos.
  7. Šie Noteikumi uzskatāmi par Pakalpojuma sniedzēja un Lietotāja starpā noslēgtu pakalpojuma līgumu, kas tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Pakalpojuma izmantošanu, pārtraucot tā apmaksu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Pakalpojuma sniegšanu Lietotājam, Lietotāju par to iepriekš nebrīdinot un norādot saistību pārtraukšanas iemeslu, atbilstoši pārkāpumam saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 2. Pakalpojums
  1. Pakalpojums ir dalība programmā, kas ietver informāciju saistībā ar veselīgu dzīvesveidu, uzturu un fiziskām aktivitātēm. Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs un tā nevar aizstāt profesionālu medicīnisko palīdzību, diagnostiku vai ārstēšanu. Ja Lietotājam ir bažas par Portālā saņemto informāciju vai ir jautājumi par savu veselību, Lietotājam jākonsultējas ar ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu. Lietotājs izmanto Pakalpojumu uz paša risku un atbildību.
  2. Izmantojot Pakalpojumu un Portālu, Lietotājs apstiprina, ka ir fiziski labā stāvoklī, lai izpildītu intensīvas fiziskas aktivitātes un ievērotu vispārēju uztura plānu. Pakalpojums var nebūt piemērots vai ieteicams visu invaliditāšu grupu, tostarp, bet ne tikai, cilvēkiem, kuriem ir specifisks medicīnisks stāvoklis vai kuriem ir īpašas uztura vajadzības.
  3. Pakalpojums nav ieteicams grūtniecēm. Pakalpojumu drīkst izmantot personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.
  4. Pakalpojums, tai skaitā, bet ne tikai treniņa un uztura plāni, var tikt pielāgoti atbildēm, ko Lietotājs norādījis, reģistrējoties Pakalpojumam. Līdz ar to Pakalpojuma sniedzējs aicina Lietotāju atbildēt uz visiem jautājumiem pēc iespējas godīgāk un atbilstošāk patiesībai.
  5. Pirms Lietotājs uzsāk lietot Pakalpojumu, Lietotājs apstiprina, ka viņa dalību Pakalpojumā ir specifiski apstiprinājis un atļāvis ārsts vai arī visi no zemāk norādītajiem apgalvojumiem ir patiesi:
   1. neviens ārsts nekad nav informējis Lietotāju, ka Lietotājam ir sirdsdarbības traucējumi, vai ka Lietotājam vajadzētu veikt tikai tādas fiziskas aktivitātes, ko iesaka ārsts;
   2. Lietotājs nekad nav sajutis sāpes krūtīs, iesaistoties fiziskās aktivitātēs;
   3. Lietotājs nav sajutis sāpes krūtīs pēdējā mēneša laikā, nenodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm;
   4. Lietotājs nekad nav pazaudējis savu līdzsvaru reiboņa dēļ un nekad nav zaudējis samaņu;
   5. Lietotājam nav kaulu vai locītavu problēmas, kuras varētu pasliktināt, mainot fiziskās aktivitātes;
   6. Lietotājs pašlaik nelieto ārsta nozīmētas zāles asinsspiediena vai sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai;
   7. Lietotājam nav paaugstināta asinsspiediena anamnēzē, un neviens no Lietotāja tuvākajiem ģimenes locekļiem nav pieredzējis patstāvīga augsta asinsspiediena problēmas vai sirdsdarbības traucējumus;
   8. Lietotāja nav grūtniece, nebaro bērnu ar krūti un nav laktācijas periodā;
   9. Lietotājam nav augsts holesterīna līmenis, diabēta un aptaukošanās risks;
   10. Lietotājam nav artrīta slimības;
   11. Lietotājam nav zināmi nekādi iemesli, kāpēc Lietotājs nevarētu ievērot fiziskas aktivitātes un uztura plānus.
  6. Lietotājam nekavējoties jāpārtrauc lietot Pakalpojumu, ja kādā Pakalpojuma lietošanas brīdī Lietotājs nejūtas labi un, ja nepieciešams, jāvēršas pie ārsta pēc palīdzības.
  7. Lai gan Pakalpojuma sniedzējs sniedz vadlīnijas, piemēram, rakstiskus aprakstus, attēlus vai videoklipus, ar aprakstiem kā veikt konkrētus vingrinājumus vai aktivitātes, Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par šo vingrinājumu vai aktivitāšu pareizu izpildi.
  8. Pakalpojums var ietvert, tajā skaitā, bet ne tikai programmas, e-pasta pakalpojumus, ziņojumus un ziņojumu dēļus, tērzēšanas zonas, ziņu grupas un lejupielādējamas mobilās lietojumprogrammas, kas saistītas ar Portālā pieejamajiem pakalpojumiem.
  9. Portāls var saturēt saites uz trešo personu tīmekļu vietnēm vai pakalpojumiem, par kuru saturu nav atbildīgs Pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekādu atbildību par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem trešo personu tīmekļa vietnēs.
 3. Pakalpojuma iegādes tehniskais process
  1. Lai saņemtu Portālā piedāvāto Pakalpojumu, Lietotājam ir jāreģistrējas pēc Portālā noteiktās reģistrācijas kārtības.
  2. Aizpildot reģistrācijas anketu, Lietotājam ir jānorāda patiesa, pilnīga un aktuāla informācija.
  3. Lai reģistrētos Portālā un saņemtu Pakalpojumu, Lietotājam jāveic šādas vai citas (atbilstoši Portāla norādījumiem) darbības:
   1. jāaizpilda Portālā pieejamais tests;
   2. pēc testa izpildes jānorāda sava e-pasta adrese, uz kuru Pakalpojuma sniedzējs Lietotājam nosūtīs informāciju par Pakalpojuma saņemšanu;
   3. ja Lietotājs izvēlas kļūt par PRO Pakalpojuma konta lietotāju ar ikmēneša automātisku maksājumu, Lietotājam jāizvēlas vispiemērotākā maksājumu sistēma, ar kuru veikt samaksu par Pakalpojumu;
   4. jāveic visas nepieciešamās darbības, lai norēķinātos par Pakalpojumu;
   5. jāaizpilda reģistrācijas anketa.
  4. Pēc veiksmīgas reģistrācijas, apmaksas veikšanas un testa izpildes, Lietotājs saņems norādītajā e-pastā paziņojumu par sekmīgu reģistrēšanos dalībai programmā un pieeju Pakalpojumam.
 4. Pakalpojuma kvalitāte
  1. Pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, kas nozīmē, ka Pakalpojumu sniedzējs negarantē, ka:
   1. Pakalpojums atbilst Lietotāja prasībām;
   2. Pakalpojums ir brīvs no tehniskām kļūdām, tehniskiem pārtraukumiem, drošības caurumiem;
   3. Pakalpojums būs pieejams jebkurā laikā un jebkurā vietā.
  2. Pakalpojums tiek sniegts informatīvā veidā un nevar tikt uzskatīts kā ārsta padoms, rekomendācija vai norādījumi.
  3. Pakalpojuma sniedzēja izstrādātie uztura un aktivitāšu plāni, lai gan tie tiek individuāli izstrādāti, nav uzskatāmi par medicīnas padomiem, diagnozi vai ārstēšanu.
  4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ vienpusēji izbeigt sadarbību ar Lietotāju, tai skaitā, ja ir aizdomas, ka Lietotājs norādījis nepatiesus datus reģistrācijas anketā vai ir aizdomas, ka Lietotājs iegādājies Pakalpojumu krāpnieciskā ceļā.
  5. Informācija par Pakalpojumu Portālā tiek nepārtraukti atjaunota, mainīta un uzlabota. Līdz ar to Portālā pieejamo pakalpojumu cenas, apraksti un cita informācija var tikt norādīta nekorekti vai nepilnīgi.
 5. Apmaksas veikšana par Pakalpojumu
  1. Lai saņemtu Pakalpojumu, Lietotājs piekrīt sniegt nepieciešamo informāciju, lai Pakalpojuma apmaksas darījums būtu veiksmīgs, tai skaitā, bet ne tikai, konta vai kredītkartes numuru, informāciju par kredītkartes derīguma termiņu un/vai norēķinu personas vārdu, uzvārdu.
  2. Norēķinoties par Pakalpojumiem, Lietotājs apliecina un garantē, ka:
   1. ir tiesīgs izmantot ar norēķiniem par Pakalpojumu saistīto kredītkarti vai citu maksāšanas metodi;
   2. sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.
  3. Iesniedzot šo Noteikumu 5. punktā noteikto informāciju, Lietotājs ir informēts, ka Pakalpojuma sniedzējs maksājumu apstrādes nolūkā var nodot šos datus maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem.
  4. Lietotājam izvēloties Pakalpojuma apmaksu ar PayPal vai norēķinu karti, pēc vienreizējā maksājuma veikšanas, Lietotājam būs iespēja pieteikties Abonēšanas pakalpojumam. Lietotājam izvēloties un iegādājoties Abonēšanas pakalpojumu, maksājumi tiks veikti automātiski, vienu reizi mēnesī.
  5. Lietotājiem izvēloties Pakalpojuma apmaksu ar interneta banku, Pakalpojums tiks apturēts pēc pirmā mēneša ar iespēju atjaunot dalību programmā.
 6. Lietotāja konts
  1. Lai izmantotu Pakalpojumu, Lietotājam, aizpildot reģistrācijas anketu Portālā, jākļūst par reģistrētu lietotāju. Lietotājs ir atbildīgs par šī konta uzturēšanu un šī konta pieeju nenodošanu citiem.
  2. Lietotājs ir informēts par savā profilā norādīto personas datu apstrādi, kas sīkāk skaidrota Privātuma politikā. Pēc konta izveidošanas Portālā, Lietotājs ir atbildīgs par šī konta izmantošanu.
  3. Katra Lietotāja konts Portālā tiek izveidots individuāli katram Lietotājam un ir domāts individuālai lietošanai, lietotājs nav tiesīgs savu kontu nodot lietošanā citai personai.
  4. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs apturēt Lietotāja konta darbību bez iespējām uz naudas atmaksu, ja:
   1. reģistrācijas laikā Lietotājs ir norādījis nepatiesus, nekorektus datus;
   2. Lietotājs nodevis savu kontu lietošanā citai personai;
   3. ir aizdomas par krāpšanu, neatļautu vai nelikumīgu darījumu izpildi;
   4. Lietotājs ir citādi pārkāpis šos Noteikumus.
  5. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja konta apturēšanu vai izbeigšanu.
  6. Pakalpojuma sniedzējs piedāvā arī PRO Pakalpojuma kontu, kurš piedāvā tādas papildus iespējas kā tiešā saziņa ar uztura speciālistu un treneri, papildus treniņu plāni un citas iespējas. Ja Lietotājs izvēlas kļūt par šī PRO Pakalpojuma konta Lietotāju, Lietotājam jānorāda un jāsniedz informācija par vēlamo maksājuma veidu (piemēram, ar kredītkarti, PayPal maksājumi metodi vai jebkuru citu Pakalpojuma sniedzēja piedāvāto maksājumu veidu).
  7. Pēc Lietotāja PRO Pakalpojuma konta statusa aktivizēšanas Lietotājs piekrīt, ka, atkarībā no Lietotāja izvēlētās maksājuma metodes, automātiski tiks ieturēta PRO Pakalpojuma abonēšanas maksa. Lietotājs piekrīt, ka šī maksa tiks automātiski ieturēta no Lietotāja konta vienu reizi mēnesī, tik ilgi kamēr Lietotājs atteiksies no dalības programmā. Lietotājs piekrīt apmaksāt visus abonēšanas maksas un citus maksājumus saistībā ar Lietotāja PRO Pakalpojuma kontu.
  8. Lietotājam ir tiesības slēgt vai arī dzēst savu Lietotāja kontu, veicot attiecīgās darbības Portālā vai arī sazinoties ar Pakalpojuma sniedzēju, rakstot uz e-pastu: [email protected].
  9. Pēc Lietotāja konta dzēšanas Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības dzēst visu informāciju par Lietotāju, tai skaitā, bet ne tikai, uztura plānus, svara analīzi, tiešsaistes konsultācijas ar uztura speciālistu.
 7. Pakalpojuma samaksas atmaksa
  1. Lietotājam ir tiesības pieprasīt Pakalpojuma samaksas atmaksu 14 dienu laikā pēc samaksas par Pakalpojumu, ja nav noteikts savādāk Portālā vai Pakalpojuma aprakstā. Lai atgrieztu samaksu, Lietotājam jāvēršas pie Pakalpojuma sniedzēja, rakstot uz e-pastu: [email protected], šim e-pastam pievienojot apliecinošu dokumentu par apmaksas veikšanu un aicinājumu atgriezt samaksāto naudu (veidlapa par atteikuma tiesību izmantošanu, paraugs).
  2. Ja Lietotājs kādu iemeslu dēļ nav apmierināts ar sasniegtajiem rezultātiem, Pakalpojuma sniedzējs garantē samaksas atmaksu tai pašā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas.
  3. Ja Pakalpojuma sniedzējs Lietotāja sūdzība atzīs par nepamatotu un Lietotājs nepiekrīt sūdzības atzīšanai par nepamatotu, Lietotājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
   1. vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
   2. iesnieguma iesniegšanas datumu;
   3. strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
  4. Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
  5. Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
  6. Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Saite uz SIT platformu: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV
  7. Lietotājs jebkurā brīdī brīvi un bez maksas var atteikties no Pakalpojuma savā profilā (sadaļās "Profils").
 8. Konkursi, akcijas un reklāmas
  1. Ja Pakalpojuma reģistrācijas laikā Lietotājs ir sniedzis piekrišanu, Pakalpojuma sniedzējs var apstrādāt Lietotāja e-pasta adresi, lai informētu Lietotāju par dažāda veida aktualitātēm, kas saistītas ar Portālu un Pakalpojumu, tai skaitā, reklāmas akcijām un citiem līdzīgiem pakalpojumiem. Sīkāka informācija par Lietotāja personas datu apstrādi šādam mērķim pieejama Privātuma politikā.
  2. Jebkāda veida konkursi vai citas akcijas (turpmāk tekstā – “Reklāmas”), kas ir pieejamas Portālā, var tikt regulētas atsevišķi no šiem Noteikumiem. Pirms piedalīšanās Reklāmās iesakām iepazīties ar Reklāmu saistošajiem noteikumiem. Ja Reklāmas noteikumi ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, tad spēkā stājas konkrētās Reklāmas noteikumi.
  3. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no Reklāmu saņemšanas, sekojot attiecīgajām norādēm e-pastā, vai rakstot uz Pakalpojuma sniedzēja e-pastu: [email protected].
 9. Intelektuālais īpašums
  1. Pakalpojuma sniedzējam pieder ekskluzīvas tiesības uz visu informāciju, kas ir atrodama Portālā. Līdz ar to jebkāda trešo personu veikta satura, dizaina apstrāde, datu tālāka izplatīšana un/vai cita informācijas izmantošana, un tālāka izplatīšana no Portāla bez Pakalpojuma sniedzēja atļaujas vai rakstiskas piekrišanas, ir autortiesību un citu tiesību pārkāpums, kas ir sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
  2. Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumos Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs saukt pie atbildības vainīgo personu, kura ir pilnībā atbildīga par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas ir vai arī varētu tikt nodarīti Pakalpojuma sniedzējam un trešajām personām (tai skaitā neiegūtā peļņa).
 10. Pakalpojuma sniedzēja atbildība
  1. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Lietotājs nav ievērojis šos Noteikumus un/vai nav ievērojis Pakalpojuma sniedzēja speciālistu ieteikumus.
  2. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam vai trešajām personām, vadoties pēc Pakalpojumā norādītajām ēdienkartēm vai citiem Portālā sniegtajiem materiāliem.
  3. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotāju darbībām un nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
 11. Personas datu apstrāde
  1. Lietotāja personas dati, kas nodoti Pakalpojuma sniedzējam, izmantojot Pakalpojumu vai Portālu, tiek apstrādāti saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja Privātuma politiku.
 12. Strīdu izšķiršana
  1. Visi strīdi starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātuma politika

  Šī Privātuma politika informē par to, kā MonacoFit SIA, reģistrācijas numurs: 40203101904, juridiskā adrese: Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk – “MonacoFit”,“mēs”) apstrādā personas datus sniedzot svara zaudēšanas un notievēšanas pakalpojumus (turpmāk – “Pakalpojums”) un pārvaldot tīmekļa vietni, portālu un aplikāciju monacofit.com (turpmāk kopā – “Tīmekļa vietne”).

  Personas datu apstrādes pārzinis ir MonacoFit SIA, reģistrācijas numurs: 40203101904, juridiskā adrese: Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija. E-pasts: [email protected], kontakttālrunis: 00371 66163622.

 1. Kādus personas datus apstrādājam?
  1. Mēs apstrādājam jūsu personas datus dažādiem nolūkiem, kad reģistrējaties Pakalpojumam, veicat dažādas darbības savā lietotāja profilā vai apmeklējat mūsu Tīmekļa vietni. Noteiktos gadījumos jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu Pakalpojumu. Citos gadījumos, ja personas datu apstrāde nav obligāti nepieciešama, mēs to norādīsim, piemēram, sniedzot jums izvēli sniegt datus, ja to vēlaties.
  2. Informāciju, kuru jūs ievadāt Tīmekļa vietnē pirms profila reģistrācijas, izpildot informatīvo testu, netiek uzglabāta vai citādi piefiksēta mūsu informācijas sistēmās.
  3. Lai veiktu jaunu klientu reģistrāciju Pakalpojumam, identificētu jau esošos klientus, sniegtu piekļuvi lietotāja profilam, kā arī veiktu lietotāja konta administrēšanu, mēs apstrādājam jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, dzimumu, vecumu, maksājumu informāciju, kā arī citu informāciju, ko esat norādījis, profila reģistrācijas laikā.
   Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
   E-pasta adrese, telefona numurs, vārds, uzvārds, vecums, dzimums, maksājuma veids, veiktās samaksas datums, pakalpojuma veids, par kuru veikta samaksa. Apstrāde nepieciešama, lai sniegtu Pakalpojumu un izpildītu ar jums noslēgto līgumu. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr esat reģistrējies Pakalpojumam un veicat apmaksu par Pakalpojumu. Pēc jūsu profila dzēšanas, tiek saglabāta tikai tā informācija, kuru nepieciešams saglabāt, lai izpildītu mums likumā noteiktos pienākumus (piemēram, grāmatvedības nolūkiem).
  4. Lai sniegtu jums personalizētu Pakalpojumu, sagatavotu diētas un fizisko aktivitāšu plānu, kā arī citus ar Pakalpojumu saistītus ieteikumus un padomus, mēs apstrādājam jūsu sniegtos datus, kas raksturo jūsu ēšanas paradumus, veselības stāvokli, informāciju par grūtniecību vai barošanu ar krūti, fiziskās sagatavotības līmeni, kā arī citus ar veselību saistītus datus.

   Šādi personas dati ir uzskatāmi par īpašo kategoriju personas datiem, tādēļ tos apstrādājam ar īpašu rūpību un balstoties uz jūsu nepārprotami sniegtu piekrišanu. Jūsu sniegtie veselības dati tiek apstrādāti tikai pēc tam, kad esat veicis apmaksu par Pakalpojumu.

   Ņemot vērā Pakalpojuma specifiku, informējam, ka nevarēsim nodrošināt Pakalpojumu, ja nebūsiet sniedzis nepārprotamu piekrišanu īpašo kategoriju personas datu apstrādei. Ja piekrišanu nesniegsiet, mēs atgriezīsim samaksu par Pakalpojumu.
   Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
   Informācija par jūsu veselības stāvokli, smēķēšanas paradumiem, grūtniecību vai bērna barošanu ar krūti, fiziskajām aktivitātēm, uztura izvēlēm, svaru un augumu. Apstrāde balstās uz jūsu nepārprotami sniegtu piekrišanu, lai saņemtu Pakalpojumu. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir spēkā jūsu sniegtā piekrišana. Līdz ar piekrišanas atsaukšanu, tiek pārtraukta Pakalpojuma sniegšana. Pēc jūsu profila dzēšanas, dati tiek neatgriezeniski dzēsti, ja to uzglabāšana nav nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
  5. Lai pildītu mums piemērojamo normatīvo aktu prasības, piemēram, saistībā ar maksājumu apstrādi un grāmatvedības vešanu, mēs apstrādājam informāciju, kas saistās ar veiktajiem maksājumiem.
   Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
   Informācija par veiktajiem maksājumiem, jūsu mītnes valsts informācija. Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu mums noteiktos juridiskos pienākumus. Dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik to nosaka piemērojamie normatīvie akti.
  6. Lai informētu jūs par dažādiem ar Pakalpojumu saistītiem jaunumiem un nosūtītu jums personalizētu reklāmu vai citus mārketinga paziņojumus, mēs apstrādājam jūsu vārdu, e-pasta adresi un/vai telefona numuru. Šāda rakstura informāciju jums nosūtīsim tikai, ja būsiet piekritis tās saņemšanai, reģistrējoties Pakalpojumam.

   Informējam, ka jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no šādu ziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz attiecīgās saites jebkurā e-pasta ziņojumā vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu, rakstot uz e-pastu [email protected].

   Jūs varat atsaukt savu piekrišanu šādu e-pastu saņemšanai, izmantojot e-pastā piedāvāto atrakstīšanās saiti. Ja piekrišanu atsauksiet, rakstot mums uz e-pastu [email protected], šo informāciju piefiksēsim jūsu profilā 2-3 darba dienu laikā.
   Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
   Vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai telefona numurs. Apstrāde balstās uz jūsu piekrišanu. Dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr ir spēkā jūsu sniegtā piekrišana. Līdz ar piekrišanas atsaukšanu, datus šādam mērķim neapstrādāsim.
  7. Mārketinga stratēģijas, klientu segmentēšanas un Pakalpojuma analīzes nolūkam varam apstrādāt noteiktus datus, ko esat norādījis, reģistrējoties Pakalpojumam, piemēram, jūsu vecumu, izvēlēto pakalpojuma veidu, kā arī noteiktu informāciju, ko iegūstam no sīkdatnēm.
   Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
   Dzimums, informācija no sīkdatnēm, piemēram, IP adrese, izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, e-pasta atvēršanas, atrakstīšanās un bloķēšanas laiks un datums, klikšķu skaits, mijiedarbība ar Tīmekļa vietni. Apstrāde balstās mūsu leģitīmajām interesēm uzlabot un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Lūdzu skatīt sīkdatņu politiku, lai uzzinātu, cik ilgi tiek glabāti dati, kas saņemti no sīkdatnēm. Ja esat dzēsis savu profilu, noteiktu informāciju varam saglabāt anonīmā, apkopotā veidā.
  8. Lai sniegtu jums klientu atbalstu, konsultācijas un risinātu jebkādus jautājumus vai strīdus, kas var rasties saistībā ar Pakalpojuma saņemšanu, mēs apstrādāsim jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, datus par jūsu profilu, kā arī jebkādu informāciju, kuru sniegsiet sarunā ar konsultantu vai klientu servisa pārstāvi.
   Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
   Vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai telefona numurs, profila informācija, cita informācija, kas tiek sniegta konsultācijas laikā vai nepieciešama noteiktā nolūka sasniegšanai. Apstrāde balstās uz mūsu leģitīmo interesi sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, risināt ar to saistītās problēmas, kā arī aizstāvēt savas tiesības jebkādu strīdu gadījumā. Dati tiek glabāti līdz minētā nolūka sasniegšanai vai dzēsti līdz ar jūsu profila dzēšanu, ja tos nav nepieciešams saglabāt, lai aizsargātu mūsu tiesības strīda gadījumā.
  9. Lai nodrošinātu mūsu datubāžu, iekšējo sistēmu, Tīmekļa vietnes un citas infrastruktūras drošību un uzraudzītu Pakalpojuma izmantošanu, mēs varam apstrādāt dažādu tehnisku informāciju, ko iegūstam no sīkdatnēm, auditācijas pierakstiem un citām tamlīdzīgām tehnoloģijām.
   Personas datu kategorijas Apstrādes tiesiskais pamats Glabāšanas periods
   Jūsu IP adrese, informācija par jūsu ierīci, pārlūkprogrammas veids, tās versija, laika zona, dažādi metadati, informācija par piekļuvi Tīmekļa vietnei un profilam, informācija par mijiedarbību ar Tīmekļa vietni, datu ievade, to grozīšana un cita informācija minētajam nolūkam. Apstrāde balstās uz mūsu leģitīmajām interesēm nodrošināt IT sistēmas drošību un nodrošināt nepārtrauktu, drošu uzņēmējdarbību. Dati tiek uzglabāti 12 mēnešus.
  10. Lai prognozētu un piedāvātu jums vispiemērotākos, efektīvākos diētas un veselīga uztura risinājumus, kā arī palīdzētu jums sasniegt savu Pakalpojuma mērķi, mēs, varam noteiktu Pakalpojuma lietotāju informāciju apkopot un analizēt jeb profilēt. Veicot šādu profilēšanu, mēs izmantojam tikai precīzu, minimālu datu apjomu, piemēram, svara izmaiņu saistību ar noteikta uztura veidu. Profilēšanu veicam, balstoties uz savām leģitīmajām interesēm sniegt lietotājam piemērotāko, efektīvāko Pakalpojumu. Mēs nepieņemam automatizētus lēmumus, balstoties uz profilēšanu, kas var radīt jums tiesiskas sekas vai negatīvi ietekmēt jūs kā datu subjektu. Līdz ar profilēšanu, jums tiek piedāvāts tāds uztura un diētas risinājums, kas bijis veiksmīgs arī citiem lietotājiem ar līdzīgi norādītiem parametriem.
 2. Datu apstrādes ilgums un datu dzēšana
  1. Jūsu personas datus apstrādāsim tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem datu apstrādes nolūkiem un juridiskajiem pamatiem. Personas datu apstrādes ilgumu izvērtējam, ņemot vērā mums piemērojamo juridisko aktu prasības, tajos noteiktos prasību noilgumu termiņus, mūsu leģitīmās intereses vai jūsu norādījumus, piemēram, ja atsaucat savu piekrišanu.
  2. Tiklīdz kāds no minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem vai apstrādes juridiskajiem pamatiem vairs nepastāvēs, mēs šos datus dzēsīsim vai anonimizēsim.
 3. Personas datu saņēmēji
  1. Noteiktos gadījumos mēs sadarbojamies ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem un datu apstrādātājiem, kas mums nodrošina atbalstu Pakalpojuma sniegšanai. Līdz ar to jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas mums nodrošina servera un to uzturēšanas pakalpojumus, e-pastu un satura piegādes rīkus, maksājumu apstrādes pakalpojumus, mārketinga, grāmatvedības, juridiskos, IT un citus pakalpojumus, kas mums pamatoti ir nepieciešami.
  2. Šādi pakalpojumu sniedzēji var saņemt tikai tos personas datus, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai, piemēram, jūsu maksājumu datus kopīgojam ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams jūsu maksājuma nodrošināšanai, saņemtā maksājuma atmaksai, vai jūsu sūdzību izskatīšanai.
  3. Visi pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi apstrādāt jūsu datus tikai pēc mūsu norādījumiem, kā arī nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina datu aizsardzība saskaņā ar piemērojamo juridisko aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos. Ja kāds no šiem pakalpojumu sniedzējiem atrodas ārpus ES un EEZ teritorijas, personas datu nodošana tiek veikta, ievērojot piemērojamo juridisko aktu, tai skaitā Vispārīgās datu aizsardzības regulas, prasības.
  4. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, un mēs pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu to drošību.
  5. Lai nodrošinātu Pakalpojuma saņemšanu, konsultācijas un jūsu personas datu drošību, jūsu datiem var piekļūt noteikti MonacoFit darbinieki, kas piekrituši konfidencialitātes pienākumiem un kuriem šī informācija ir nepieciešama darba pienākumu izpildei.
  6. Atsevišķās situācijās mums var būt juridisks pienākums nodot jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām, ja esam saņēmuši attiecīgu pieprasījumu. Mēs varam nodot jūsu personas datus minētajām iestādēm, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas tiesiskās prasības.
  7. Par jūsu personas datu apstrādi jebkurā gadījumā atbildīgs ir personas datu pārzinis MonacoFit.
 4. Jūsu tiesības
  1. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, pieprasīt un mēneša laikā saņemt visu informāciju, ko par jums apstrādājam.
  2. Ja vēlaties labot savus datus, jums ir iespēja lūgt to labošanu, sazinoties ar mums vai veikt labojumus pašam, ieejot savā profilā.
  3. Gadījumā, ja jūsu personas datus apstrādājam, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi, jums ir tiesības iebilst pret šādu datu apstrādi. Šāda iebilduma saņemšanas gadījumā, mēs jūsu personas datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja konkrētajā gadījumā norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu savas likumīgās prasības.
  4. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, kura balstās uz jūsu sniegto piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs minētās apstrādes likumīgumu pirms piekrišanas atsaukuma.
  5. Jums ir tiesības dzēst savus datus, ieejot savā profilā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevarēsim dzēst tos datus, kurus mums ir pienākums saglabāt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja lūgsiet dzēst vai iebildīsiet pret tādu datu apstrādi, kas ir nepieciešama ar jums noslēgtā līguma izpildei un Pakalpojuma sniegšanai, Pakalpojuma saņemšana var nebūt iespējama vai arī tā būs apgrūtināta.
  6. Ja vēlaties izmantot kādas no minētajām tiesībām, lūdzu, rakstiski sazināties ar mums, izmantojot šeit norādīto kontaktinformāciju. Pirms sniedzam jums informāciju, mums var būt nepieciešamība pārliecināties par jūsu identitāti.
  7. Ja uzskatāt, ka neesam pildījuši savas personas datu apstrādes pienākumus vai citādāk aizskāruši jūsu tiesības uz datu aizsardzību, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv).
 5. Kontaktinformācija
  1. Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums radušies jautājumi saistībā ar šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected] vai zvanot 00371 66163622 (darba laiks: pirmdiena – piektdiena 09:00-17:00).

   MonacoFit SIA
   Reģistrācijas numurs: 40203072376
   Juridiskā adrese: Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija.
 6. Izmaiņas Privātuma politikā
  1. Mums ir tiesības ik pa laikam grozīt šo Privātuma politiku. Grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti no brīža, kad tie ir augšupielādēti Tīmekļa vietnē. Būtisku izmaiņu gadījumā mēs jūs informēsim, piemēram, publicējot paziņojumu jūsu profilā, Tīmekļa vietnē vai nosūtot jums e-pastu.

  Šī privātuma politika ir spēkā no 10.09.2020

Sīkdatņu politika

  Šī tīmekļa vietne, portāls un aplikācija monacofit.com (turpmāk kopā – “Tīmekļa vietne”) izmanto sīkdatnes. Ja esat piekritis, papildus sīkdatnēm, kas nodrošina vietnes funkcionalitāti, jūsu ierīcē, no kuras piekļūstat Tīmekļa vietnei, var tikt izvietotas sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli un tamlīdzīgas uzglabāšanas tehnoloģijas. Šajā Sīkdatņu politikā norādīts, kādas sīkdatnes izmantojam mūsu Tīmekļa vietnē un kādiem nolūkiem.

  Ja vēlaties mainīt sīkdatņu iestatījumus un ieslēgt vai atslēgt katru sīkdatņu veidu atsevišķi (izņemot obligātās sīkdatnes), uzklikšķiniet uz zemāk esošās “Sīkdatņu iestatījumi” pogas.

  Sīkdatņu iestatījumi

  Personas datu apstrādes pārzinis ir MonacoFit SIA, reģistrācijas numurs: 40203101904, juridiskā adrese: Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija. E-pasts: [email protected], kontakttālrunis: 00371 66163622.

 1. Kas ir sīkdatnes un kādiem nolūkiem tās izmantojam?
  1. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tiek uzglabātas jūsu ierīcē, apmeklējot mūsu Tīmekļa vietni. Jūsu izmantotā pārlūkprogramma izmanto sīkdatnes, lai nosūtītu informāciju atpakaļ uz Tīmekļa vietni katrā nākamajā apmeklējuma reizē, lai tā varētu atpazīt lietotāju un atcerēties lietotāja izvēles (piemēram, valodas izvēli, reģistrāciju un citus iestatījumus). Tādā veidā jūsu nākamais apmeklējums būs ērtāks un vietne – noderīgāka.
  2. Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes. Piekļūstot Tīmekļa vietnei, mēs varam jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē izvietot obligātās sīkdatnes. Pārējās sīkdatnes tiks izvietotas, ja būsiet sniedzis savu piekrišanu. Turpmāk noradīta sīkāka informācija par sīkdatnēm, kas var tikt uzglabātas pārlūkprogrammā vai ierīcē, apmeklējot mūsu Tīmekļa vietni.
   1. Obligātās sīkdatnes
    1. Obligātās sīkdatnes palīdz padarīt Tīmekļa vietni viegli izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lapas navigāciju, valodu izvēles atcerēšanos, autorizāciju un formu aizpildīšanu. Tīmekļa vietne var nedarboties bez šīm sīkdatnēm un tās nav iespējams atslēgt. Šīs sīkdatnes neatklāj lietotāja identitāti un nevāc lietotāja informāciju. Tās tiek uzglabātas lietotāja ierīcē līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai.
   2. Analītiskās sīkdatnes
    1. Šīs sīkdatnes ļauj skaitīt Tīmekļa vietnes apmeklējumus un to avotus, lai mēs varētu novērtēt un uzlabot mūsu vietnes funkcijas. Tās palīdz mums uzzināt, kuras vietnes sadaļas ir visvairāk un vismazāk populāras, un uzzināt, kā apmeklētāji pārvietojas pa Tīmekļa vietni. Informācija tiek apstrādāta apkopotā veidā. Analīzes un statistikas nolūkos mēs izmantojam trešo personu, piemēram, Google Analytics sīkdatnes, kuras var tikt uzglabātas ierīcē vai pārlūkprogrammā patstāvīgi.
   3. Mārketinga sīkdatnes
    1. Šīs sīkdatnes nodrošina reklāmas un mārketinga paziņojumus, kas saistīti ar lietotāju un tā interesēm. Tās var izmantot trešās personas, pakalpojumu sniedzēji, lai izveidotu interešu profilu un parādītu atbilstošas reklāmas citās lapās. Šīs sīkdatnes neuzglabā tieši personisku informāciju, bet balstās uz unikālu pārlūkprogrammas un ierīces identificēšanu. Šīs sīkdatnes atceras, informāciju par Tīmekļa vietnes apmeklējumu, un var to izmantot, lai parādītu personalizētu reklāmu sociālajos tīklos un citās vietnēs. Atslēdzot šīs sīkdatnes, jums tiks sniegta mazāk personalizēta reklāma. Reklāmas nolūkos mēs varam izmantot trešo personu, piemēram, Facebook vai Google sīkdatnes, kuras var tikt uzglabātas ierīcē vai pārlūkprogrammā patstāvīgi.
 2. Sīkdatņu pārvaldīšana
  1. Apmeklējot Tīmekļa vietni, jums tiek parādīts informatīvs paziņojums, ka Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, un tiek lūgta jūsu piekrišana analīzes un mārketinga sīkdatņu izvietošanai. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu vai izmainīt sīkdatņu iestatījumus, to variet darīt, uzklikšķinot uz augstāk esošās “Sīkdatņu iestatījumi” pogas.
  2. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu analīzes un/vai mārketinga sīkdatnēm, kā arī dzēst līdz šim uzglabātās sīkdatnes, dzēšot sīkdatņu vēsturi savā pārlūkprogrammā. Jums ir arī iespēja iestatīt pārlūkprogrammu bloķēt sīkdatnes. Noklikšķinot uz pogas “palīdzība” savā pārlūkprogrammā, jūs varat atrast norādes, kā neļaut pārlūkprogrammai saglabāt sīkdatnes, kā arī kādas sīkdatnes jau ir saglabātas un, ja vēlaties, dzēst tās. Izmaiņas iestatījumos veicamas katrai jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai.
  3. Jūs varat arī atsevišķi atteikties no Google Analytics sīkdatnēm, uzstādot Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas papildus rīku, kas nepieļauj vietnes apmeklējuma informācijas apmaiņu ar Google Analytics. Saite uz šo rīku un plašāku informāciju: https://support.google.com/analytics/answer/181881.
 3. Kontaktinformācija
  1. Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums radušies jautājumi saistībā ar šo sīkdatņu politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected] vai zvanot 00371 66163622 (darba laiks: pirmdiena – piektdiena 09:00-17:00).

   MonacoFit SIA, reģistrācijas numurs: 40203101904, juridiskā adrese: Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija
 4. Izmaiņas Sīkdatņu politikā
  1. Mums ir tiesības ik pa laikam grozīt šo Sīkdatņu politiku. Grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti no brīža, kad tie ir augšupielādēti Tīmekļa vietnē.

  Šī Sīkdatņu politika ir spēkā no 10.09.2020