Lūdzu, sazinieties ar mūsu draudzīgo klientu atbalstu jebkuru jautājumu gadījumā:

Tālrunis: 00371 66163622, Pirmdiena – Piektdiena 10:00 - 17:00
E-pasts: body@monacofit.com
Uzņēmuma informācija: MONACOFIT SIA, reģistrācijas numurs: 40203101904, juridiskā adrese: Brīvības iela 140 - 4, Rīga, LV-1012, Latvija

Pakalpojuma lietošanas noteikumi

 1. Lietošanas noteikumi
  1. Šie lietošanas noteikumi attiecas uz mājas lapu www.monacofit.com (turpmāk tekstā nozīmē interneta vide - "Portāls") visiem citiem pakalpojumiem un produktiem, tai skaitā MonacoFit mobilo aplikāciju, (turpmāk tekstā - "Aplikācija") un visu saturu, kas ir daļa pakalpojuma (turpmāk tekstā - "Pakalpojums"), kuru sniedz MONACOFIT SIA, reģistrācijas numurs: 40203101904, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 140 - 4, LV-1012, Latvija un tā autorizētie uzņēmumi (turpmāk tekstā "Pakalpojuma sniedzējs").
  2. Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portālā reģistrēts lietotājs vai nav (turpmāk tekstā "Lietotājs").
  3. Izmantojot Pakalpojumu Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka ir vismaz 18 gadus vecs vai arī izmanto Pakalpojumu vecāku vai aizbildņa uzraudzībā, kuri ir iepazinušies ar šiem Noteikumiem un tiem piekrīt.
  4. Lietotāja, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, vecāki vai aizbildņi piekrīt un uzņemas pilnu atbildību par Lietotāju jaunāku par 18 gadiem, kurš lieto Pakalpojumu, tai skaitā, bet ne tikai atbildību par veiktajiem maksājumiem un jurdisko atbildību.
  5. Vienlaicīgi ar Pakalpojuma izmantošanu, tai skaitā Portāla apmeklēšanu, stājas spēkā arī Portāla Noteikumi. Ja Lietotājs lieto Portālu vai lieto Portāla aplikāciju mobīlajās ierīcēs, vai veic jebkādas darbības tajā, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.
  6. Lietotājs, kurš nepiekrīt kaut vienam no Noteikumu nosacījumiem, nav tiesīgs izmantot Portālu.
  7. Noteikumi attiecās uz visiem jautājumiem, uz kuriem nevar attiecināt Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus par pakalpojumu izmantošanu, un tie veido pilnīgu vienošanos starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju. Ja kādu no šo Noteikumu nosacījumiem tiesa ir atzinusi par spēkā neesošu vai nerealizējamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā.
  8. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji, jebkurā laikā grozīt un/vai mainīt Noteikumus par to nebrīdinot Lietotāju. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Portāla Lietotāja pienākums ir sekot līdzi un iepazīties ar Portāla Noteikumiem, kā arī ievērot tos.
  9. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji izbeigt saistības ar Portāla Lietotāju par to iepriekš nebrīdinot.
 2. Pakalpojums
  1. Pakalpojums ir dalība programmā, kas ietver informāciju saistībā ar veselīgu dzīvesveidu, uzturu un fiziskām aktivitātem. Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs un tā nevar aizstāt profesionālu medicīnisko palīdzību, diagnostiku vai ārstēšanu. Ja Lietotājam ir bažas par Portālā saņemto informāciju vai ir jautājumi par savu veselību, Lietotājam jākonsultējas ar ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu. Lietotājs izmanto Portālu un Portālā sniegto informāciju uz paša risku un atbildību.
  2. Izmantojot Pakalpojumu un Portālu, Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka ir fiziski labā stāvoklī, lai izpildītu intensīvas fiziskas aktivitātes un ievērotu vispārēju uzutra plānu. Pakalpojums var nebūt piemērots vai ieteicams visu invaliditāšu grupu, tostarp, bet ne tikai, grūtniecēm vai cilvēkiem, kuriem ir specifisks medicīnisks stāvoklis vai kuriem ir īpašas uztura vajadzības.
  3. Pakalpojums, tai skaitā, bet ne tikai treniņa un uzutra plāni, var tikt pielāgoti Lietotāja norādītajām atbildēm Portālā piedāvātajā testā. Līdz ar to Pakalpojuma sniedzējs aicina Lietotājus atbildēt uz visiem jautājumiem pēc iespējas godīgāk un atbilstošāk patiesībai.
  4. Pirms Lietotājs uzsāk lietot Pakalpojumu, Lietotājs apstiprina, ka viņa dalību Pakalpojumā ir specifiski apstiprinājis un atļāvis ārsts vai arī visi no zemāk norādītajiem apgalvojumiem ir patiesi:
   1. neviens ārsts nekad nav informējis Lietotāju, ka Lietotājam ir sirdsdarbības traucējumi, vai ka Lietotājam vajadzētu veikt tikai tādas fiziskas aktivitātes, ko iesaka ārsts;
   2. Lietotājs nekad nav sajutis sāpes krūtīs, iesaistoties fiziskās aktivitātēs;
   3. Lietotājs nav sajutis sāpes krūtīs pēdējā mēneša nenodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm;
   4. Lietotājs nekad nav pazaudējis savu līdzsvaru reiboņa dēļ un nekad nav zaudējis samaņu;
   5. Lietotājam nav kaulu vai locītavu problēmas, kuras varētu pasliktināt, mainot fiziskās aktivitātes;
   6. Lietotājam ārsts pašlaik neizraksta zāles asinsspiediena vai sirdsdarbības ārstēšanai;
   7. Lietotājam nav paaugstināta asinsspiediena anamnēzē, un neviens no Lietotāja tuvākajiem ģimenes locekļiem nav pieredzējis patstāvīga augsta asinsspiediena problēmas vai sirdsdarbības traucējumus;
   8. Lietotāja nav grūtniece, nebaro bērnu ar krūti un nav laktācijas periodā;
   9. Lietotājam nav augsts holesterīna līmenis, diabēta un aptaukošanās risks;
   10. Lietotājam nav artrīta slimības;
   11. Lietotājam nav zināmi nekādi iemesli, kāpēc Lietotājs nevarētu ievērot fiziskas aktivātes un uzutra plānus.
  5. Lietotājam nekavējoties jāpātrauc lietot Pakalpojumu, ja kādā Pakalpojuma lietošanas brīdī Lietotājs nejūtās labi un ja nepieciešams jāvēršas pie ārsta pēc palīdzības.
  6. Lai gan Pakalpojuma sniedzējs sniedz vadlīnijas, piemēram, rakstiskus aprakstus, attēlus vai videoklipus, ar aprakstiem, kā veikt konkrētus vingrinājumus vai aktivitātes, Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par šo vingrinājumu vai aktivitāšu pareizu izpildi.
  7. Pakalpojums var ietvert, tajā skaitā, bet ne tikai programmas, e-pasta pakalpojumus, ziņojumus un ziņojumu dēļus, tērzēšanas zonas, ziņu grupas un lejupielādējamas mobilās lietojumprogrammas, kas saistītas ar Portālā pieejamajiem pakalpojumiem.
  8. Portāls var saturēt saites uz trešo personu tīmekļu vietnēm vai pakalpojumiem, par kuru saturu nav atbildīgs Pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekādu atbildību par Lietotājiem nodarītajiem zaudējumiem trešo personu tīmekļa vietnēs.
 3. Pakalpojuma kvalitāte
  1. Pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, tas nozīmē, ka Pakalpojumu sniedzējs negarantē, ka:
   1. Pakalpojums atbilst Lietotāja prasībām;
   2. Pakalpojums ir brīvs no tehniskām kļūdām, tehniskiem pārtraukumiem, drošības caurumiem;
   3. Pakalpojums būs pieejams jebkurā laikā un jebkurā vietā.
  2. Pakalpjums tiek sniegts informatīvā veidā un nevar tikt uzskatīts kā ārsta padoms, rekomendācija vai norādījumi.
  3. Pakalpojuma sniedzēja izstrādātie uztura un aktivitāšu plāni, lai gan tie tiek individuāli izstrādāti, nav uzskatāmi par medicīnas padomiem, diagnozi vai ārstēšanu.
  4. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ vienpusēji izbeigt sadarbību ar Lietotāju, tai skaitā, ja ir aizdomas, ka Lietotājs norādījis nepatiesus datus Reģistrācijas anketā vai ir aizdomas, ka Lietotājs iegādājies Pakalpojumu krāpnieciskā ceļā.
  5. Informācija par Pakalpojumiem Portālā tiek nepārtraukti atjaunota, mainīta un uzlabota. Līdz ar to Portālā pieejamo pakalpojumu cenas, apraksti un cita informācija var tikt norādīta nekorekti vai nepilnīgi.
 4. Lietotāja konts
  1. Lai izmantotu Pakalpojumu, Lietotājam, aizpildot reģistrācijas anketu Portālā, jākļūst par reģistrētu lietotāju. Lietotājs ir atbildīgs par šī konta uzutrēšānu un šī konta pieeju nenodošanu citiem indivīdiem.
  2. Kļūstot par Portāla Lietotāju, Lietotājs piekrīt savā profilā norādīto datu apstrādei. Pēc konta izveidošanas Portālā, Lietotājs ir atbildīgs par šī konta izmantošanu.
  3. Katra Lietotāja konts Portālā tiek izveidots individuāli katram Lietotājam un ir domāts idividuālai lietošanai, lietotājs nav tiesīgs savu kontu nodot lietošanā citai personai.
  4. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs apturēt Lietotāja konta darbību bez iespējām uz naudas atmaksu, ja:
   1. reģistrācijas laikā Lietotajs ir norādījis nepatiesus, nekorektus datus;
   2. Lietotājs nodevis savu kontu lietošanā citai personai;
   3. ir aizdomas par krāpšanu, neatļautu vai nelikumīgu darījumu izpildi;
   4. Lietotājs ir citādi pārkāpis Portāla Noteikumus.
  5. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja konta apturēšanu vai izbeigšanu.
  6. Pakalpjuma sniedzējs piedāvā arī PRO Pakalpojuma kontu, kurš paver tādas papildus iespējas kā tiešā saziņa ar uztura speciālistu un treneri, papildus treniņu plāni un citas iespējas. Ja Lietotājs izvēlas kļūt par šī Pro konta Lietotāju, Lietotājam jānorāda un jāsniedz informācija par vēlamo maksājuma veidu (piemēram, ar kredītkarti, PayPal maksājumi metodi vai jebkuru citu Pakalpojuma sniedzēja piedāvātoto maksājumu veidu).
  7. Pēc Lietotāja Pro konta statusa aktivizēšanas Lietotājs piekrīt, ka automātiski atkarībā no Lietotāja izvēlētās maksājuma metodes, tiks ieturēta PRO Pakalpojuma abonēšanas maksa. Lietotājs piekrīt, ka šī maksa tiks automātiski ieturēta no Lietotāja konta vienu reizi mēnesī, tik ilgi kāmēr Lietotājs atteiksies no dalības programā. Lietotājs piekrīt apmaksāt visus abonēšanas maksas un citus maksājumus saistībā ar Lietotāja PRO Pakalpojuma kontu.
  8. Lietotājam ir tiesības slēgt vai arī dzēst savu Lietotāja kontu - veicot attiecīgās darbības Portālā vai arī nosūtot Pakalpojuma sniedzējam uz e-pastu: body@monacofit.com ziņojumu par vēlmi slēgt savu kontu.
  9. Pēc Lietotāja konta dzēšanas Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības dzēst visu informāciju par Lietotāju, tai skaitā, bet ne tikai - uztura plānus, svara analīzi, tiešsaites konsultācijas ar uztura speciālistu.
 5. Pakalpojuma iegādes tehniskais process
  1. Lai saņemtu Portālā piedāvātos Pakalpojumus, Lietotājam ir jāreģistrējas pēc Portālā noteiktās reģistrācijas kārtības.
  2. Aizpildot reģistrācijas anketu Lietotājam ir jānorāda patiesa, pilnīga un aktuāla informācija.
  3. Lai reģistrētos Portālā un saņemtu Pakalpojumu Lietotājam jāveic šādas vai citas (atbilstoši Portāla norādījumiem) darbības:
   1. jāaizpilda Portālā pieejamais tests;
   2. pēc testa izpildes jānorāda sava e-pasta adrese, uz kuru Pakalpojuma sniedzējs Lietotājam nosūtīs informāciju par Pakalpojuma saņemšanu;
   3. ja Lietotājs izvēlas kļūt par PRO Pakalpojuma konta lietotāju ar ikmēneša automātiksu maksājumu, Lietotājam:
    1. jāizvēlas vispiemērotākā maksājumu sistēma, ar kuru veikt samaksu par Pakalpojumu;
    2. jāveic visas nepieciešamās darbības, lai norēķinātos par Pakalpojumu;
    3. jāaizpilda reģistrācijas anketa.
  4. Pēc veiksmīgas reģistrācijas veikšanas Lietotājs pēc testa izpildes norādītajā e-pastā saņems, paziņojumu par sekmīgu reģistrēšanos dalībai programmā un pieeju Pakalpojumam.
 6. Apmaksas veikšana par Pakalpojumu
  1. Lai saņemtu Pakapojumus, kas ir pieejami Portālā, Lietotājs piekrīt sniegt nepieciešamo informāciju, lai Pakalpojuma apmaksas darījums būtu veiksmīgs, tai skaitā, bet ne tikai - konta vai kredītkartes numuru, informāciju par kredītkartes derīguma termiņu un/vai norēķinu personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.
  2. Norēķinoties par Pakalpojumiem, Lietotājs apliecina un garantē, ka:
   1. ir tiesīgs izmantot ar norēķiniem par Pakalpojumu saistīto kredīkarti vai citu maksāšanas metodi;
   2. sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.
  3. Iesniedzot šo Noteikumu, 5. punktā noteikto informāciju, Lietotājs piešķir Pakalpojuma sniedzējam tiesības šos datus nodot trešajām personām, lai nodrošinātu pilnīgu Pakalpojuma apmaksu.
 7. Par Pakalpojuma veiktā pirkuma naudas atmaksa
  1. Lietotājiem ir tiesības pieprasīt pilnu samaksātās naudas atmaksu 30 dienu laikā pēc samaksas par Pakalpojumu, ja nav noteikts savādāk Portālā vai Pakalpojuma aprakstā. Lai atgrieztu samaksāto naudu Lietotājam jāvēršas pie Pakalpojuma sniedzēja, rakstot uz e-pastu: body@monacofit.com, šim e-pastam pievienojot apliecinošu dokumentu par apmaksas veikšanu un aicinājumu atgriezt samaksāto naudu.
  2. Ja Portāla reģistrēts Lietotājs kādu iemeslu dēļ nav apmierināts ar sasniegtajiem rezultātiem, Pakalpojuma sniedzējs garantē samaksātās naudas summas atmaksu tai pašā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas.
  3. Lietotājs jebkurā brīdī brīvi un bez maksas var atteikties no Pakalpojuma savā Pakalpojuma profilā – sadaļās "Profils" vai pieprasot MonacoFit.com Pakalpojuma pārtraukšanu pa tālr. 00371 66163622 vai epastu body@monacofit.com. Atsakoties no Pakalpojuma, MonacoFit.com aptur automātiskos maksājumus no Lietotāja kartes un var nekavējoties un neatgriezeniski izdzēst visu Lietotāja informāciju, tajā skaitā – notievēšanas analīzi, visas sniegtās konsultācijas, notievēšanas plānus, ēdienkartes un treniņu plaņus.
 8. Konkursi, akcijas un Reklāmas
  1. Lietotājs pēc savu privāto datu ievades Portālā, tajā skaitā, bet ne tikai - e-pasta un/vai telefona numura, piekrīt saņemt informāciju no Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma sniedzēja sadarbības partneriem par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm, reklāmas akcijām un citiem pakalpojumiemgan e-pastu, gan telemarketinga, gan jebkurā citā Pakalpojuma sniedzēja piedāvātā formātā.
  2. Jebkāda veida konkursi vai citas akcijas (turpmāk tekstā "Reklāmas"), kas ir pieejamas Portālā, var tikt regulētas atsevišķi no šiem Noteikumiem. Pirms piedalīšanās Reklāmās iesakām iepazīties ar Reklāmu saistošajiem noteikumiem. Ja Reklāmas noteikumi ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, tad spēkā stājas konkrētās Reklāmas noteikumi.
  3. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no Reklāmu saņemšanas, sekojot attiecīgajām norādēm, vai rakstot uz Pakalpojuma sniedzēja e-pastu: body@monacofit.com.
 9. Intelektuālais īpašums
  1. Pakalpojuma sniedzējam pieder ekskluzīvas tiesības uz visu informāciju, kas ir atrodama Portālā, līdz ar to - jebkāda trešo personu veikta satura, dizaina apstrāde, datu tālāka izplatīšana un/vai cita informācijas izmantošana, un tālāka izplatīšana no Portāla bez Pakalpojuma sniedzēja atļaujas vai rakstiskas piekrišanas, ir autortiesību un citu tiesību pārkāpums, kas ir sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
  2. Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumos Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs saukt pie atbildības vainīgo personu, kura ir pilnībā atbildīga par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas ir vai arī varētu tikt nodarīti Pakalpojuma sniedzējam un trešajām personām (tai skaitā neiegūtā peļņa).
 10. Pakalpojuma sniedzēja atbildība
  1. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Lietotājs nav ievērojis Portāla Noteikumus un/vai nav ievērojis Pakalpojuma sniedzēja speciālistu ieteikumus.
  2. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam vai trešajām personām, vadoties pēc Pakalpojumā norādītajām ēdienkartēm vai citiem Portālā sniegtajiem materiāliem.
  3. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotāju darbībām un nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
 11. Datu aizsardzība
  1. Visi Portālā ievietotie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
  2. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs publicēt un izmantot materiālus, ko ir saņēmis no Lietotāja, ja vien pats Lietotājs nav to aizliedzis. Šis nav attiecināms uz personas datiem vai privāto informāciju, kas ir uzskatāma par konfidenciālu.
 12. Strīdu izšķiršana
  1. Visi strīdi starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neņemot vērā likumu konfliktu principus, kas varētu noteikt citas valsts likumu piemērošanu.

Privātuma politika

  Šī Privātuma politika informē par to, kā MONACOFIT SIA, reģistrācijas numurs: 40203101904, juridiskā adrese: Brīvības iela 140 - 4, Rīga, LV-1012, Latvija (turpmāk arī – Pārzinis) apstrādā informāciju un personas datus interneta vietnē www.monacofit.com (turpmāk – Interneta vietne). Privātuma politika izskaidro, kādā veidā Pārzinis apstrādā personas datus un informē par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk- Regula).

 1. Informācija par Pārzini:
  1. Pārziņa kontaktinformācija: MONACOFIT SIA, reģistrācijas numurs: 40203101904, juridiskā adrese: Brīvības iela 140 - 4, Rīga, LV-1012, Latvija. E-pasts: body@monacofit.com; Kontakttālrunis: 00371 66163622.
 2. Pārziņa personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati:
  1. Pārzinis, sniedzot pakalpojumus Interneta vietnē, veic šādu datu apstrādi:
   Nr. Personas datu apstrādes mērķis Personas datu apstrādes process Apstrādātie personas dati Apstrādes tiesiskais pamats saskaņā ar Regulu Glabāšanas laiks (mēneši)
   1 Komerciālo paziņojumu izsūtīšana. Informācijas izsūtīšana par valodas apguves pakalpojumiem. E-pasta adrese, telefona numurs vārds, uzvārds, IP adrese, adrese (valsts, pilsēta), izmantotā ierīce, izmantotā pārlūkprogramma, e-pasta atvēršanas, atrakstīšanās un bloķēšanas laiks un datums, klikšķu skaits. Pārziņa leģitīmās intereses (6.panta 1.punkta f) apakšpunkts). Tāds pats kā 2.punktā minētais.
   2 Pakalpojuma sniegšana un klienta identifikācija (ieskaitot –lietotāja konta administrēšana). Jauna lietotāja reģistrācija, lietotāja piekļuves pakalpojumam un paroles nomaiņas nodrošināšana, pakalpojuma sniegšana. E-pasta adrese, telefona numurs, vārds, uzvārds, dzimšanas datums (diena, mēnesis, gads), dzimums, konta numurs, maksājuma veids, veiktās samaksas datums, summa, pakalpojuma veids, par kuru veikta samaksa. Līguma izpildes nodrošināšana (6.panta 1.punkta b) apakšpunkts). Līdz 120 mēnešiem kopš pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma (civiltiesiskais noilgums ir 10 gadi).
   3 Nodokļu maksāšanas pienākuma izpilde. Klienta mītnes valsts noteikšana pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas valsts noteikšanai. Klienta dzīvesvietas valsts. Juridiskā pienākuma izpilde (6.panta 1) punkta c) apakšpunkts). Tāds pats kā 2.punktā minētais.
   4 Regulas prasību un patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu izpilde. Personas iesniegumu un pretenziju izskatīšana. Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs. Juridiskā pienākuma izpilde (6.panta 1.punkta c) apakšpunkts). Tāds pats kā 2.punktā minētais.
   5 Pārziņa mārketinga stratēģijas izstrāde. Klientu segmentu identificēšana, mārketinga stratēģijas izstrāde. Dzimums, dzimšanas gads. Pārziņa leģitīmās intereses (6.panta 1.punkta f) apakšpunkts). 24 mēneši.
  2. Papildus iepriekš minētajiem nolūkiem Pārzinis var apstrādāt arī Jūsu personas datus, lai izpildītu sev normatīvajā aktā uzliktu obligātu pienākumu, vai arī lai aizsargātu savas tiesiskās intereses, vēršoties tiesā vai valsts vai pašvaldību iestādē.
  3. Dati, kuru apstrādes tiesiskais pamats ir Līguma izpildes nodrošināšana (skat. tabulas 2.punktu) ir nepieciešami, lai nodrošinātu Jums Jūsu iegādātā pakalpojuma sniegšanu, un bez šiem datiem pakalpojuma sniegšana var būt apgrūtināta vai neiespējama.
 3. Pārredzamība un datu nodošana trešajām personām:
  1. Pārzinis var nodot personas datus trešajām personām šādos gadījumos:
   1. Pārzinis var nodot Jūsu personas datus profesionālajiem konsultantiem, lai pārvaldītu riskus, iegūtu profesionālu padomu vai īstenotu savu interešu tiesisko aizsardzību pret Pārzini vērstu prasību gadījumā;
   2. Jūsu maksājumu datus, kas saistīti ar preču vai pakalpojumu iegādi Interneta vietnē, var apstrādāt Interneta vietnes maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Pārzinis kopīgo šos datus ar Interneta vietnes maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams Jūsu maksājuma nodrošināšanai vai no Jums saņemtā maksājuma atmaksai Jums, vai Jūsu sūdzību izskatīšanai;
   3. Pārzinis var nodot Jūsu personas datus ārpakalpojumu sniedzējiem, piemēram, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, u.c., ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu iegādātā pakalpojuma saņemšanu vai Pārziņa leģitīmās intereses. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā Pārzinis veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti.
 4. Jūsu, kā datu subjekta tiesības:
  1. Jums ir tiesības pieprasīt un mēneša laikā saņemt par sevi visu informāciju (personas datus), kādu apstrādā Pārzinis.
  2. Jums ir tiesības labot un papildināt jebkurus savus datus, kas ir neprecīzi vai novecojuši.
  3. Jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, atbilstoši Regulas noteikumiem.
  4. Jums ir tiesības saņemt savus datus un nodot tos tālāk citam datu pārzinim atbilstoši Regulas noteikumiem.
  5. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, taču, ņemiet vērā, ka Pārzinis nevar dzēst datus, kurus tam ir jāapstrādā, jo šādu pienākumu uzliek normatīvie tiesību akti.
  6. Jums ir tiesības lūgt ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas noteikumiem.
  7. Gadījumā, ja Jūs lūgsiet dzēst vai iebildīsiet pret tādu datu apstrādi, kas ir nepieciešama ar Jums noslēgtā līguma izpildei un Jūsu pasūtītā pakalpojuma sniegšanai, tad šādu datu dzēšanas vai apstrādes ierobežošanas gadījumā pakalpojuma saņemšana var nebūt iespējama vai arī tā būs apgrūtināta.
  8. Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.
 5. Saziņai:
  1. Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja Jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: body@monacofit.com vai zvanot 00371 66163622.
  2. Ja Jūs uzskatāt, ka Interneta vietnē veiktā Jūsu personīgās informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, nosūtot to uz Blaumaņa iela 11/13, Centra rajons, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv.
 6. Informācija par Mārketinga paziņojumiem:
  1. Ja Jūs esat piekritis(-usi), Interneta vietne nosūtīs Jums mārketinga paziņojumus e-pasta vai īsziņas formā, lai sniegtu Jums aktuālo informāciju par Interneta vietnē vai Interneta vietnes sadarbības partneru sniegtajiem pakalpojumiem.
  2. Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no Interneta vietnes jebkurā laikā. To varat izdarīt šādi:
   1. Noklikšķinot uz “Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit.” saites jebkurā e-pasta ziņojumā;
   2. Sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu, rakstot e-pastu uz e-pastu: body@monacofit.com vai, zvanot 00371 66163622.
  3. Ja Jūs atteiksieties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, Pārzinis atjauninās Jūsu profilu, lai nodrošinātu, ka turpmāk Jūs šādus paziņojumus nesaņemat.
  4. Lūdzu, ievērojiet, ka, tā kā Interneta vietne ietver plašu savstarpēji saistītu pakalpojumu tīklu, var paiet dažas dienas, līdz informācija tiek atjaunināta visās mūsu sistēmās, tāpēc Jūs, iespējams, saņemsiet paziņojumus no mums, kamēr mēs apstrādāsim Jūsu pieprasījumu.
 7. Sīkdatņu izmantošana:
  1. Tāpat kā citās vietnēs arī Interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas ļauj Interneta vietnei nodrošināt Jums ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi. Kad Jūs apmeklējat vai veicat saziņu Interneta vietnē, pakalpojumu sadaļās, lietotnēs, rīkos vai tērzēšanas vietnēs, Interneta vietne vai Interneta vietnes pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi, kā arī reklāmas nolūkos.
  2. Sīkdatnes var saturēt informāciju, kas varētu identificēt lietotāju, taču Jūsu personīgā informācija, kas atrodas mūsu rīcība, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai ko glabā sīkdatnes.
  3. Interneta vietne izmanto sīkdatnes:
   1. sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
   2. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
   3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
   4. uzlabotu Interneta vietnes darbības efektivitāti;
   5. Jūsu paradumu noteikšanai.
  4. Tā kā Interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai veiktu Jūsu paradumu izsekošanu, Interneta vietne informē par sīkdatņu izmantošanu, un prasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai atbilstoši likuma prasībām.
  5. Jūs variet dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
  6. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā. Jūs arī varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj sīkdatnes saglabāt, bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat Interneta vietni.
  7. Interneta vietne nevar garantēt, ka ar sīkdatņu atspējošanu visi pakalpojumi Interneta vietnē darbosies bez kļūdām.
  8. Mērķtiecīgos (komerciālos) sīkfailus Interneta vietne izmanto, lai individualizētu Jūsu pārlūkošanas pieredzi un Jums rādāmo saturu, kā arī rādītu piedāvājumus, kas būtu aktuāli tieši Jums. Ar mērķtiecīgajiem sīkfailiem tiek analizēta pārlūkošanas vēsture, un šie dati tiek izmantoti, lai sniegtu Jums komerciālus piedāvājumus.
  9. Interneta vietne ir rūpīgi pārbaudījusi un atlasījusi partneru sarakstu, kas ir ieviesuši papildu sīkfailus, kuriem nav iespēju sasniegt Jūsu personas datus un kuri nevar Jūs sasaistīt ar konkrētu personību, taču dod iespēju nodrošināt nevainojamu pakalpojuma sniegšanu.
 8. Izmaiņas Privātuma politikā:
 9. Ja Pārzinis ieviesīs būtiskas izmaiņas šajā Privātuma politikā, Pārzinis informēs Jūs par to Interneta vietnē vai citādi, piemēram, nosūtot e-pastu, lai Jūs varētu izskatīt izmaiņas pirms Interneta vietnes turpmākas izmantošanas.

  Tālrunis: 00371 66163622, Pirmdiena – Piektdiena 10:00 - 17:00

  E-pasts: body@monacofit.com

  Uzņēmuma informācija: MONACOFIT SIA, reģistrācijas numurs: 40203101904, juridiskā adrese: Brīvības iela 140 - 4, Rīga, LV-1012, Latvija